Resmî Gazete (27 Mart 2020)/Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 27 Mart 2020 Tarihli İhale İlanı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Köprü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli İle Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Konusu İhale Dosyası Satış Bedeli (KDV Dahil) Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi/Saati
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Köprü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli İle Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü İle Yaptırılacaktır. 50.000 (Elli Bin) Türk Lirası 25.000.000 (Yirmi Beş Milyon) Türk Lirası 21 Mayıs 2020 Saat: 10.30

1- Kuzey Marmara Otoyolu (3. Köprü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi, İdari Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelerine göre 3996 sayılı kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletme ve devri işine ait ihale; 21 Mayıs 2020 günü Saat: 10.30'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/Ankara A Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2- İhalenin Konusu: Kuzey Marmara Otoyolu (3. Köprü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi'nin 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin 2011/1807 Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda otoyolun her türlü taahhütlerinden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare'ye devredilmesidir.

3- İstekliler, ihale dosyasını 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B Blok Kat: 3'e ücretsiz olarak gönderebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil) 50.000 (Elli Bin) Türk Lirasıdır. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4- Söz konusu işe ait geçici teminat tutarı 25.000.0000 (Yirmi Beş Milyon) Türk Lirasıdır. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari şartnamenin altıncı maddesinde belirtilmiştir.

5- Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı'na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun saat ayarı esastır.

6- İhaleye katılacaklarda aranacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7- Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir.

8- İdare görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare'nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare'den talepte bulunamazlar.

İlgililere duyurulur.