Resmî Gazete (27 Mart 2020)/Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Madde 1- 28 Eylül 2016 tarihli ve 29841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlilik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.”

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 19'uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 25'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “90’’ ibaresi “60” olarak değiştirilmiştir. Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora yeterlik sınavı her yılın Ekim-Ocak ve Mart-Haziran ayları arasında birer defa yapılmakla birlikte derslerini ve seminerini tamamlayan bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.”

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 31'inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en fazla iki kez toplanır.”

Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür