Resmî Gazete (27 Mart 2020)/İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Dosya Numarası: 2018/433 Esas

Karar Numarası: 2109/725

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar Numarası yazılı 28 Kasım 2019 tarihli ilamı ile, hakkında, basit tehdit suçundan 106/1-2. cümle maddesi gereğince 500 (Beş yüz) Türk Lirası ADLİ PARA CEZASI (kesin nitelikte), katılan-sanık A.G. ile karşılıklı hakaret suçundan dolayı Türk Ceza Kanunun 129/3 Ceza Muhakemesi Kanununun 233/4-c maddeleri uyarınca ceza verilmesine yer olmadığı kararları verilen A.Ş. tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar adı geçene tebliğ edilmemiş olmakla;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmî gazetede İlanen Tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Hakaret suçlarından verilen hükümlere karşı; tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ay da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf, kanun yollarına başvurulabileceğine, başvurulmadığı takdirde hükümlerin kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.