Poyrazköy iddianamesi/A-) GİRİŞ

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
A-) GİRİŞ

ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne yönelik bu güne kadar yapılan soruşturma sonucunda, silahlı terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, halkı yürütme organına karşı silahlı isyana tahrik etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, terör örgütüne ait silahları depolamak, genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak, nitelikli kasten öldürmeye azmettirmek, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri çalmak, temin etmek, yasaklanan bilgileri temin etmek, açıklamak, kişisel verileri kaydetmek ve bağlı pek çok suçu işlemekten şüpheli 86 kişi hakkında 10.07.2008 tarih 2007/1536-2008/968-623 sayılı, yine aynı soruşturmanın devamı niteliğinde olan 56 şüpheli hakkında 08.03.2009 tarih ve 2009/511-268-188 sayılı, 52 şüpheli hakkında 17.07.2009 tarih, 2009/1498-751-565 sayılı iddianameler ile kamu davaları açılmıştır.

Danıştay saldırısı ile ilgili olarak Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009 /5 Esas sayılı dosyası Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı doğrultusunda İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine 2008/209 esas sayılı dosyası ile, 17.07.2009 tarih, 2009/1498 soruşturma, 2009/751 esas, 2009/565 sayılı iddianame ile açılan kamu davası 2009/85 esas sayılı dosya ile birleştirilmiş olup, söz konusu davalar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/209 ve 2009/191 esas sayılı dosyalarında derdest bulunmaktadır.

İddianamenin bu bölümünde ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar elde edilen deliller ve ulaşılan sonuçlarla ilgili kısa açıklamalar yapılacaktır.

ERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün hücre tipi bir yapılanmaya haiz gizli bir örgüt olduğu, devlet içerisinde değişik kurumlara sızdığı, gerçekleştirdiği ya da teşebbüs ettiği eylemlerin niteliği önceki iddianamelerin giriş bölümlerinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Örgütün ana dokümanları arasında yer alan ERGENEKON isimli dokümanda "POLİTİKALAR" başlığı altında "21. yüzyılda kaçınılmaz bir biçimde Dünya politikalarını ve siyasetçilerini istihbarat örgütleri biçimlendirilecektir... Dünyada var olabilmiş tüm sistemler, ülke çıkarları ve mevcut rejim ilkelerine aykırı ideolojilere sahip siyasileri engellemiştir. Bunun ise iki yolu vardır.

(1) Suikast,

(2) Dezenformasyondur...

Suikast operasyonlarına gerek duyulmaması için, siyasi portreler çok ciddi biçimde analiz edilmeli, ortak ideallere uygun siyasilerin seçim kampanyaları organize edilerek parlamentoda etkin ve güçlü bir biçimde yer alabilmeleri sağlanmalı, böylelikle parlamento ülke çıkarlarına uygun biçimde işler hale getirilmeli, içte ve dışta saygın bir etkinliğe kavuşturulabilmelidir. Bu ve benzeri faaliyetler, tüm dünyada istihbarat örgütlerinin varlık ve görev nedenleri arasında yer alır.

İçte ve dışta ortak ve benzer idealler doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası legal ve illegal örgütler ile işbirliğine yönelmek kaçınılmaz bir zorunluluktur... " şeklindeki ibareler C. Başsavcılığımızca ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne yönelik hukuksal çerçeve içinde yürütülen soruşturmanın önemini ve ülkemizin bu örgütten dolayı maruz kaldığı tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir.

ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne yönelik bu güne kadar yapılan soruşturmada ele geçirilen örgütsel içerikli dokümanlar ve elde edilen tüm deliller çerçevesinde örgütün nihai amacının; sürekli iç çatışma-kaos yaşayan, komşu ülkeleri ile düşman ve dünyaya kapalı, Avrupa Birliği ve insan haklarına karşı, çağımızın tüm uluslararası değerlerini dışlayan, ekonomik kriz, iç etnik çatışmalar ve terör ile uğraşan, ekonomik yönden zayıf bir devlet imajı oluşturulmaya çalışılarak, devlet otoritesini içte ve dışta zafiyete uğratmak, ülkeyi yönetilemez hale getirmek, böylece örgütün daha rahat etki edip yönlendirebileceği siyasal iktidarlar oluşturmak, örgütün belirlediği gizli amaç ve prensiplerin dışına çıkan tüm siyasal iktidarları değişik yöntemlerle kontrol altına almak, bu başarılamadığı taktirde yasama ve yürütme organlarını devirip kendi ideolojik amaçları doğrultusunda devlet yönetimini ele geçirmek olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemize ve milletimize açık düşmanlık taşıyan bu amaca ulaşmak isteyen örgütün üyelerinin (birçoğunun geçmişte farklı siyasi düşünceler taşımasına karşın) milliyetçi ve ülkesini seven bir görüntü altında faaliyetlerini gizleme çabasına girmesi ve kendilerine engel olduğunu düşündükleri kişileri dış güçlerle bağlantılı ülke düşmanı olarak gösterme çabaları altı dikkatle çizilmesi gereken bir ayrıntıdır.

Örgütsel dokümanlar incelendiğinde bu amaca ulaşmak için;

-Naylon terör örgütlerinin oluşturulması,

-Mafyanın ve uluslararası uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması,

-Medyanın kontrol altına alınması,

-Sivil toplum kuruluşlarının kontrol altına alınması,

-Siyasi partilerin kontrol altına alınarak siyaset dünyasına yön verilmesi,

-Gerektiğinde siyasilere suikast düzenlenmesi,

-Örgüte eleman kazandırmak ve gelir sağlamak için illegal tüm yolların kullanılması araç olarak benimsenmiş olması ülkemizin bu örgüt nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

C. Başsavcılığımızca düzenlenen önceki iddianamelerde "ERGENEKON YAPILANMASI NEDEN BÎR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR" başlığı altında ayrıntılı açıklamalar yapıldığından, bu konuda yeniden açıklama yapılmayacaktır.

ERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün, yaşamsal değerde önem verdiği TSK içerisindeki faaliyetlerinin bir kısmını "Karargah Evleri" ismi altında gizli hücre yapılanması ile yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda sanıklar Neriman AYDIN ve Kemal AYDIN'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri okullardaki örgütlenme faaliyetlerinden sorumlu oldukları, bu amaçla açtıkları evlerde örgüte eleman kazandırmak için çalışmalar yaptıkları, bir yandan da örgüte kazandırdıkları askeri kişileri Hizbuttahrir terör örgütüne sızdırdıkları, sanık Cengiz KÖYLÜ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösterdiği, sanık Erbay ÇOLAKOGLU'nun ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı alt birimlerin yapılanmasında görev aldığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli sanık Mustafa DÖNMEZ'in örgüte ait önemli miktardaki silah ve askeri mühimmatı değişik yerlerde gizlediği belirlenmiştir.

Sanıklar Mustafa KOÇ, Cihandar HASANHANOĞLU'nun "Cumhuriyet Çalışma Grubu" faaliyetlerinin yürütülmesinde görev aldıkları tespit edilmiştir.

Sanık İbrahim ŞAHİN liderliğinde eylem ve suikast amaçlı olarak oluşturulduğu anlaşılan S-l isimli hücre yapılanmasının, Emniyet görevlileri ve TSK mensubu kişilerden seçilmek suretiyle oluşturulduğu anlaşılmıştır.

Askeri yapılanma içinde yer alan asker kişilerin, diğer örgüt üyeleri gibi emekli oldukları dönemde de aktif olarak ERGENEKON Terör Örgütü yapılanmasında yer aldıkları, bu kapsamda sanık Mustafa Levent GÖKTAŞ'ın Özel Kuvvetler Komutanlığından emekli olmasından sonra örgütsel faaliyetlerini devam ettirdiği, sanıklardan İlyas ÇINAR, Hasan Ataman YILDIRIM ve Hüseyin Vural VURAL emekli olmalarına rağmen örgüt içi istihbarat ve örgüt üyelerinin motivasyonunun sağlanması faaliyetlerini yürüttükleri, açılan davalarda yargılanan örgüt üyelerinin mahkemede örgüt aleyhine ifade vermemeleri ve örgütte çözülme olmaması amacıyla çalışmalar yaptıkları belirlenmiştir.

ÖRGÜTÜN DARBE ZEMİNİ OLUŞTURMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ve TOPLUMDA İNFİAL UYANDIRAN EYLEMLER
1-Cumhuriyet gazetesine bomba atılması

Öncelikli olarak 2006 yılı içerisinde Cumhuriyet gazetesinde türban ile ilgili bir karikatür yayınlanmasından kısa bir süre sonra 5-10-11 Mayıs 2006 tarihlerinde Cumhuriyet gazetesine 3 kez bomba atılmıştır.

Olayın sanıklarından Osman YILDIRIM alınan ifadesinde, Cumhuriyet gazetesinin bombalanması eylemini Muzaffer TEKİN'in talimatı ile gerçekleştirdiklerini, olayda kullanılan el bombalarını da Ataşehir'de bir evde yapılan toplantıda bizzat Muzaffer TEKİN'in verdiğini, hatta bu toplantıda Oktay YILDIRIM'ın da bulunduğunu, bu eylemleri para için yaptığını, bu eylemler karşılığı Muzaffer TEKİN'in kendisine 500 bin dolar vermeyi vaat ettiğini, gazetenin bombalanması eylemini ise bizzat arkadaşları Tekin İRSİ, İsmail SAĞIR ve Alpaslan ARSLAN'ın gerçekleştirdiğini beyan etmiştir.

2-Danıştay saldırısı

17.05.2006 günü avukat olan sanık Alparslan ARSLAN, Danıştay binasında toplantı halinde bulunan yargı mensuplarına yönelik saldırıyı gerçekleştirmiş ve bu saldırı sonucu Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybederken, aynı Dairenin Başkanı Mustafa Birden, Danıştay Üyeleri Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmıştır.

Elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, Alpaslan ASLAN'ın ERGENEKON Silahlı Terör Örgütü mensupları ile ilişki içerisinde olduğu ve söz konusu Danıştay saldırısını da bu örgütün talimatı ile gerçekleştirdiği anlaşılmış, bu olaya ilişkin kamu davası Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı doğrultusunda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/209 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmiştir.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar elde edilen delillerden, örgütün darbe zemini oluşturmak için silahlı eylem gerçekleştirdiği, gerçekleştirdiği bu eylemlerle istedikleri darbe zeminini oluşturamayınca bu kez çok daha tehlikeli ve kanlı eylemler planladıkları, bugüne kadar yapılan çalışmalarda planlanan bu eylemlerin bir çoğu engellenirken örgütün her fırsatta çok daha tehlikeli eylem planları ile karşımıza çıktığı görülmüştür.

ÖRGÜTÜN GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI EYLEMLER İLE ELE GEÇEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR
1-Ümraniye'de ele geçen el bombaları

Soruşturmamızın başlangıcını teşkil eden ihbar üzerine Ümraniye de bir evde yapılan aramada toplam (27) adet el bombası bulunarak el konulmuş, el bombaları üzerinde sanıklardan Oktay Yıldırım'm parmak izi tespit edilmiştir.

Diğer taraftan sanık Osman YILDIRIM Cumhuriyet gazetesine attıkları bombaları kendilerine Ataşehir'de bir evde yapılan toplantıda bizzat sanık Muzaffer TEKİN'in verdiğini, bu toplantıda Oktay YILDIRIM'ın da hazır bulunduğunu beyan etmiştir.

Cumhuriyet gazetesinin bombalanması olayı ve tespit edilen diğer eylem planları göz önüne alındığında, ERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün Ümraniye'de ele geçirilen ve Oktay YILDIRIM tarafından muhafaza edilen el bombalarını, örgütün ülkede darbe zemini oluşturmak için vahim nitelikte planladığı eylemlerde kullanmayı amaçladığı sonucuna rahatlıkla ulaşılmaktadır.

2-Yargıtay mensuplarına suikast hazırlığı

İşçi Partisi'ne ait Ankara'daki genel merkez binasında yapılan aramada ele geçirilen CD içersindeki "YARGITAY" isimli pdf dosyasında elle çizilmiş basit bir krokide; bir binanın bölümlerini gösterir şekiller olduğu, bu şekillerin üzerine A, B, C şeklinde ibareler yazıldığı, binaların giriş çıkış noktalarının işaretlendiği, bu noktalar üzerine değişik işaret ve şekiller yapıldığı ve numaralandırıldığı, ayrıca aynı CD içersinde "KROKİNİN AÇILIMI" isimli word dosyasında binaya ilişkin çok detaylı notların yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu krokinin ve bilgilerin doğru olup olmadığının anlaşılabilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptırılan tespitte, Yargıtay binasına ait olduğu anlaşılan kroki ve krokinin açılımıyla ilgili bilgilerin tamamen doğru olduğu bildirilmiştir.

Danıştay saldırısı ile istediği sonuca tam olarak ulaşamayan ERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün, genel başkanı Doğu PERİNÇEK ile bir çok yöneticisi ve üyesinin ERGENEKON Terör Örgütü davasında sanık olarak yargılandığı İşçi Partisi genel merkezinde ele geçen ve oldukça ayrıntılı olarak hazırlanan Yargıtay binasına ait kroki ve bilgileri ile Yargıtay'da görev yapan Yüksek Yargıçlara yönelik suikast hazırlıkları yaptığı kanaatine varılmıştır.

3-İzmir'de bulunan Nato tesislerine silahlı saldırı hazırlığı

İşçi Partisi mensubu Hayati ÖZCAN'ın İzmir'deki işyeri ve ikametinden ele geçirilen ve birbirinin kopyası olduğu ve aynı içeriğe sahip oldukları anlaşılan "55" ve "13" numaralı CD'er içerisinde "Yedek 123" isimli bir klasör içerisinde İzmir Şirinyer semtinde bulunan NATO Müttefik Kuvvetleri Karargahına ait kurumsal ve Gizli/Hizmete Özel içerikli bilgiler ile bu karargâhta görevli personele ait birçok görev bilgisi ve kişisel bilginin yer aldığı tespit edilmiştir.

CD içerisinde yer alan klasörlerde NATO karargahına ait çok sayıda fotoğraf ile bu yerleri gösterir krokilerin, alınan fiziki/çevresel güvenlik önlemlerinin neler olduğunu belirten "GİZLİ" içerikli bilgilerin, olabilecek herhangi bir olağanüstü durumda uygulanacak harekat tarzları ile cephanelikler, park yerleri, helikopter pistleri gibi yerler hakkında bilgilerin, açık otoparka ait değişik açılardan çekilmiş toplam (69) adet fotoğrafın yer aldığı, "Yedinci Kısım" başlığı altında Güvenlik Tabur Komutanlığının teşkilat şemasının yer aldığı, bahse konu şema altında maddeler halinde bir kısmı önemine binaen sarı ve kırmızı puntolar ile boyanmış bir takım bilgisayar yazımı notların bulunduğu, karargâhta askeri görevli oldukları anlaşılan toplam (2401) kişilik personele ait imzaların taranmış formatlarının, şahıs dosyalarının, NATO Karargâhına ait olduğu anlaşılan üç adet plan/krokinin, karargah personelinin bir takım yer ve tesislere ulaşımında kullandıkları muhtelif güzergâhları gösterir haritaların yer aldığı tespit belirlenmiştir. Çok büyük bir ekip çalışması sonucu içeride görevli olan kişilerin de yardımıyla hazırlandığı düşünülen, NATO Karargahına ait olan GİZLİ içerikli bilgilerin en ince ayrıntılarına kadar temin edilerek üzerinde bir takım operasyonel hazırlıkların ve çalışmaların yapılması ERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün NATO karargahına yönelik gerçekleştirmeyi planladığı eylemi açıkça ortaya koymaktadır.

4- 2005 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'a yönelik suikast hazırlığı

İşçi Partisi Genel Merkezinde yapılan aramada ele geçirilen ve üzerinde "VERSATİLE" yazan 411509A102B4 seri numaralı CD'nin İçersinde "HİKMET ÇİÇEKE ULAŞANLAR" isimli klasör içerisinde iç içe girmiş çok sayıda klasör ve dosyaların olduğu,

sırası ile "HİKMET ÇİÇEK'E ULAŞANLAR"/"ÎÇ İSTH"/li17. MÜTEFERRİK KONULAR" isimli klasöre gelindiğinde içerisinde çok sayıda klasör ve word dosyalarının olduğu, bunların içersinde "KORUMA PLANI" isimli word dosyasında "08 ŞUBAT 2005" tarihli dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın koruma planı başlıklı (9) sayfalık çizelge şeklinde yazı olduğu, içeriğinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın belirtilen tarihte İzmir ve Balıkesir illerine yapacağı ziyaretler sırasındaki koruma planının olduğu, burada yer alan bilgilerden de Yaşar Büyükanıt'a yönelik örgütün eylem hazırlığı içerisinde olduğu anlaşılmıştır.

5- 2007 Yılı içerisinde gazeteci yazar Fehmi Koru ve yazar Orhan Pamuk'a yönelik silahlı saldırı hazırlığı

Kuvayı Milliye Derneği Başkanı olan sanık Mehmet Fikri KARADAĞ ve etrafındaki şüpheli şahıslar hakkında yapılan teknik takip çalışmaları sırasında, Mehmet Fikri KARADAĞ'ın Veli KÜÇÜK ve Sevgi ERENEROL ile toplantılar düzenlediği dönemde, dernek çatısı altında etrafına topladığı kişilere gazeteci yazar Fehmi Koru ve yazar Orhan Pamuk'a yönelik suikast hazırlığı yaptırdığı tespit edilmiştir.

6- 2007 yılı içerisinde Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile

Milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Ahmet Türk'e yönelik silahlı saldırı hazırlığı,

Sanık Mehmet Fikri KARADAĞ ve etrafındaki şahıslara yönelik yapılan teknik takip çalışmalarında, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir, Milletvekilleri Ahmet Türk ve Sebahat Tuncel'e yönelik suikast hazırlığı yaptırdığı tespit edilmiş ve olayda tetikçilik yapacak olan sanık Selim AKKURT yakalanmıştır. Selim AKKURT yakalandıktan sonra yapılan incelemede iki ayrı cinayet dosyasından firari olarak arandığı görülmüş ve hakkında yapılan işlemden sonra tutuklanmıştır. Diğer taraftan sanık Mehmet Fikri KARADAĞ'ın "...Bu uğurda ölmek var, öldürülmek var, öldürmek var" şeklinde şiddet çağrısı içeren yemin merasimi göz önüne alındığında örgütün bu suikastları gerçekleştirme konusunda kararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

7- Sanık İbrahim ŞAHİN'de ele geçen silah ve mühimmatlar ve suikast planları

Sanık İbrahim ŞAHİN'in İstanbul Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Ozan Sokak No:9/12 sayılı adresinde yapılan aramada el konulan; "Yeri Konya-Ankara Karayolu noktası Gölbaşı çıkışında yapımı devam eden Turistik evleri geçtikten sonra 3. ve 4. aydınlatma direklerinin kesiştiği ormanlık arazide as/alt yoldan 17-20 metre kadar içerde küçük çam ağacının dibindeki alan" şeklinde yazı ve kroki ile ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimat üzerine yapılan avama, çalışmalarında;

(10) Adet el bombası fünye grubu

(1) Adet M4 Al askeri aydınlatma tuzağı

(2) Adet dolu lav silahı (590) Gram detasheet patlayıcı (100) Gram C-3 plastik patlayıcı (130) Gram C-4 patlayıcı (l)Adet anti personel tüfek bombası (11)Adet MKE sis kutusu

(4) Adet hakem bombası

(2)Adet MKE sis lancheri

(2)Adet kuru sis kutusu

(l)Adet havai fişek ateşleme fitili

(210) Cm. plastik dış kaplı saniyeli fitil

(8)Metre infilaklı fitil

(4)Adet ABD gaz bombası

(2) Adet MKE gösteri el bombası ;

(50) Gram barut

(1) Adet Dolu MKE el bombası gövdesi

(3)Adet shotgun fişeği

(21) Adet 7,9 mm. Kanas mermisi

(91) Adet 5,56 mm. M 16 mermisi

(27) Adet 7,62 mm. G 3 mermisi

(52) Adet 43 mm. COLT mermisi

(143) Adet 9,65 mm. Smith Wesson mermisi

(50) Adet 9 mm. MKE kısa mermiler

(460) Adet 9 mm. MKE uzun mermiler

(1) Adet uçaksavar mermisi

(4)Adet 7.10 mm. mermi

(l)Adet9voltpil

(2)Adet 1,5 volt pil

(l)Adet malzemeleri taşımak için kullanılmış mavi renkli spor çanta, malzemelerin sarılmasında kullanılmış çeşitli ebatlarda poşet ve üzerlerine sarılmış bantlar, mermilere ait kutular ele geçirilmiştir.

Sanık İbrahim ŞAHİN'in Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Ozan Sokak No:9 Daire: 12 sayılı yerde yapılan aramada el konulan belgeler arasında; "Eylemlerde kullanılacak bomba düzenekleri" başlıklı belgenin bulunduğu ve bu başlığın altında "Üzerine bağlama malzeme listesi, Kutuda hediye, Zaman ayarlı, Araç için " alt başlıklarının bulunduğu ve devamında bu alt başlıkların içeriğine uygun açıklamaların yapıldığı,

Bu belgelerden "TEDHİŞ PLANI (ALÎ Balkız)" başlıklı belgede Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız'a, suikast planı" TEDHİŞ PLANI (Mutafyan)" başlıklı belgede, İstanbul Eminönü'nde bulunan Ermeni Patrikhanesi'nin krokisi ve Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'ın fotoğraflarının ve bu şahsa yönelik suikast planı, "TEDHİŞ PLANI (Kazım Genç) " başlıklı belgede Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genc'e yönelik suikast planının yer aldığı ve planda eylemin amacının "Alevileri kışkırtarak Alevi-Sünni kavgası çıkarmak " olarak belirtildiği görülmektedir. Bu konuların ayrıntısı aşağıda açıklanacaktır.

Ayrıca belgeler arasında Ankara-Eryaman'da bulunan bir alışveriş merkezine planlanan saldırıya ilişkin çalışmaların olduğu tespit edilmiştir.

İbrahim ŞAHİN'in evinde ele geçen yer tarifi ve krokiden yola çıkılarak Ankara Gölbaşı'nda ele geçen silah ve mühimmatın, suikast planlarında yazılı olan "Hedefin Tedhiş Şekli" başlığı altında belirtilen suikast yöntemi ve kullanılması planlanan silahlar ile uyum gösterdiği anlaşılmıştır.

8-Ermeni asıllı Türk vatandaşı olan Minas Durmaz Güler'e yönelik suikast hazırlığı

Sanık İbrahim ŞAHİN liderliğindeki hücre yapılanmasına yönelik yapılan teknik takip çalışmalarında, bir kısım Ermeni asıllı vatandaşlara yönelik eylem hazırlığı içerisinde oldukları, özellikle Sivas ilinde yaşayan ve o bölgedeki Ermeni asıllı vatandaşların lideri konumunda bulunan Minas Durmaz Güler'e yönelik suikast hazırlıkları yaptıkları, bu amaçla sanık İbrahim ŞAHİN'in Minas Durmaz Güler'in adresini tespit etmeye yönelik çalışmalar yaptığı tespit edilmiş, sanık İbrahim ŞAHİN ile irtibatlı bulunan ve Minas Durmaz Güler'e yönelik suikast hazırlıkları yaptıkları tespit edilen Ersin GÖNENCİ ve Oğuz BULUT isimli sanıklar Sivas ilinde yakalanmış, sanık Oğuz BULUT'tan (2) adet el bombası, sanık Ersin GÖNENCİ' den (1) adet Browning marka tabanca bulunarak el konulmuştur.

9-Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'a yönelik suikast hazırlığı

Sanık İbrahim ŞAHİN'in İstanbul'daki ikametinden ele geçirilen eylem planları içersinde, Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'a yönelik suikast planlarının olduğu, internet ortamından temin edilmiş uydu fotoğraflarının, adreslerine ilişkin ayrıntılı notların, Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'a ait fotoğrafın, Eminönü semtinde bulunan Ermeni Patrikhanesine ait binanın fotoğrafının bulunduğu, fotoğraflarda işaretlenen ve üzerine Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'ın resminin konulduğu yerin; İstanbul Fatih ilçesi Nişanca ve Muhsine Hatun Mahallesi Sevgi Sokak olduğu ve bahse konu adreste Ermeni Patrikhanesi ve Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'ın ikametinin olduğu tespit edilmiştir. Bu harita, fotoğraflar ve bunların üzerindeki işaret ve resimlerden Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'ın bulunduğu adresin tespit ve takibine yönelik çalışmalar yapıldığı, sanık ibrahim ŞAHİN'den ele geçirilen dokümanlarda söz konusu eylemin "Anti Tank Silahı (LAW)" ile gerçekleştirileceği, eylemi gerçekleştirecek hücre başkanının sanık Kenan TEMUR olduğu, ayrıca Kenan TEMUR'a bağlı kişilerin isimlerinin yazılmayıp kodlanarak belirtildiği görülmüştür.

10- Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız'a yönelik suikast hazırlığı

Sanık İbrahim ŞAHİN'in İstanbul'daki evinden Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız'a yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilecek suikast planları, fotoğraflar ve krokiler bulunduğu bilgisayar çıktısı A4 kâğıdında; Ankara ilinde bulunan Kızılay, Maltepe ve Tandoğan bölgelerini de içine alan geniş bir alanı kapsayan bölgenin renkli haritası olduğu, harita üzerinde isimleri yazılı sokak ve caddelerinde ok işaretleriyle yönlerinin belirtildiği görülmüştür.

Söz konusu kroki ve fotoğraflar Ali Balkız'a savcılıkta alınan ifadesi sırasında gösterildiğinde; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Süleyman Bey Sokaktaki işaretli bulunan krokideki evin kendisinin 2008 Ocak ayında boşalttığı ev olduğunu, elle çizilen krokinin de doğru olduğunu ve evine ait olduğunu, ayrıca yedi adet fotoğrafın da kendisinin daha önce oturduğu eve ve sokağa ait fotoğraflar olduğunu beyan etmiştir.

Yukarıda belirtilen kroki, fotoğraflar ve bunların üzerindeki işaret ve resimlerden Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız'ın bulunduğu adresin tespit ve takibine yönelik çalışmalar yapıldığı, diğer dokümanlarda söz konusu eylemin bombalı araç ile gerçekleştirileceğinin ve eylem hücresi üyelerinin başkanı olarak da sanık Muhammed Sarıkaya'nın görevlendirildiği, eylemin en ince ayrıntısına kadar planlandığı belirlenmiştir.

11- Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genc'e yönelik suikast hazırlığı

Sanık İbrahim ŞAHİN'in İstanbul'daki adresinden Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genc'e yönelik "Tedhiş Planı" başlıklı suikast planı ele geçirilmiştir.

Dokümanlara göre bu eylemin bombalı paket göndermek suretiyle yapılmasının planlandığı, dokümanlar arasında Ankara ilinde bulunan Atatürk Bulvarı, Çankaya Caddesi, Cinnah Caddesi ve Farabi Caddesini kapsayan bölgenin haritası olduğu, haritanın bazı kısımlarında el yazısı ile notlar ve ok işaretleri ile yönlendirmeler yapıldığı, cadde üzerinde bulunan binanın değişik açılardan çekilmiş fotoğraflarının olduğu, elle çizili krokide ve fotoğraflardaki işyerlerinin isimlerinde benzerlik olduğu görülmüştür.

12- Ankara Eryaman Ayaş Yolu No
93 adresinde bulunan alışveriş merkezine yönelik bombalı saldırı planı:

Sanık İbrahim ŞAHİN'in İstanbul'daki adresinden Ankara ilinde bir alışveriş merkezine yönelik eylem planları ele geçirilmiştir.

Sanık İbrahim ŞAHİN'den el konulan eylem planında halkın giyim kuşamı, ekonomik durumu ve olaylara tepkilerinin ne olacağı hakkında bilgiler verildiği, alışveriş merkezi hakkında "resmi" "özel" ve "diğer" güvenlik noktaları ile ilgili bilgiler verdiği, alışveriş merkezinin elle çizili, sırasıyla "zemin katı", "1. ile 2. katı ve "dış cephesinin" (4) adet krokisinin olduğu, alışveriş merkezinin sırasıyla alt zemin, zemin, 1, 2 ve 3. kat planlarının olduğu, A4 kâğıdı ebatlarındaki fotoğraflarda; alışveriş merkezinin giriş, çıkış, otopark... vb. gibi değişik açılardan çekilmiş (16) adet fotoğrafının olduğu saptanmıştır.

Eylem için özellikle kökeni "sünni olarak belirtilen bir yerdeki alışveriş merkezinin seçilmesi, bu alışveriş merkezine planlanan eylemin İbrahim ŞAHİN'de ele geçirilen suikast planlarında isimleri geçen Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız ve Genel Sekreteri Kazım Genc'e yönelik suikastlardan sonra yapılarak ülkede toplumun farklı kesimlerinin birbirlerine karşı kışkırtılarak ve birbirlerinden öç alma duygusuyla hareket ettiği izleniminin verilerek Alevi-Sünni çatışması çıkartmak olduğu, böylece 1980 öncesinde Çorum ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların benzerinin bir kez daha gerçekleşmesinin hedeflendiği, bu amaçlarını da yine İbrahim ŞAHİN'den ele geçirilen Kazım Genc'e yönelik suikast planında "Alevileri kışkırtarak Alevi-Sünni kavgası çıkarmak" şeklinde beyan ederek bu durumu açıkça ortaya koydukları görülmüştür.

13- Sanık Mustafa DÖNMEZ'de ele geçirilen Başbakana yönelik suikast planı ve silahlar

Sanık Mustafa DÖNMEZ'in Ankara ilindeki askeri lojmanlarda bulunan ikametinde yapılan aramada, diğer verilerin yanı sıra bulunan ve (61) numarası verilen ajandanın 46. sayfasında değişik konularla ilgili el yazması notların olduğu, ajandanın kapağında bulunan cep kısmında ise 2 adet A4 kağıdına çıktı alınmış, aynı bölgeyi gösterdiği anlaşılan uzak ve yakın mesafeli şekilde çekilmiş uydu fotoğraflarının olduğu belirlenmiştir.

Bu uydu fotoğraflarından "Resim 7" olarak belirtilen fotoğrafın üzerinde bir binanın çevresinin kırmızı kalemle çizildiği, işaretlenen binadan çizgi şeklinde ok çıkartıldığı, kırmızı kalemle çizilen binadan çıkartılan ok işaretinin üzerine "220m" ibaresinin yazıldığı ve okun sonunun yeşil alanda bittiği, yine aynı resimde "Kuşadası Sk, Gölbaşı Sk ve Yürüyüş yolu" şeklinde yol ve sokak adlarının yazılı olduğu saptanmıştır.

"Resim 2" olarak belirtilen fotoğrafta ise bir önceki uydu fotoğrafında işaretlenen binanın çevresinin kırmızı kalemle çizildiği, Vadi Sokak üzerinde bir noktanın işaretlenerek Yürüyüş yolu üzerine kesik çizgi şeklinde yön oklarının çizilerek; Resim T de çevresi kırmızı kalemle çizilen binaya, 220 m olarak belirtilen yerin gösterildiği, yerin bitimine ve bu bitim yeri olarak gösterilen yerden, üzerinde ismi belirtilmeyen yola kadar kesik çizgili okların devam ettiği, kırmızı kesik çizgilerin ismi belirtilmeyen yol üzerinde son bulduğu görülmüştür.

Yine "Resim 2"de cadde ve sokak isimlerinin ayrıntılı bir şekilde yazıldığı, "20.Sk, 24.Sk, 23.Sk, 22.Sk, Yürüyüş yolu, Vadi Sk, Gölbaşı Sk, Kuş adası Sk, Ş. Mehmet.... " şeklinde yol ve sokak isimlerinin yazılı olduğu görülmüştür.

Söz konusu uydu fotoğraflarında belirtilen adreslerle ilgili yapılan çalışmalarda "Resim 1" ve "Resim 2"de kırmızı kalemle etrafı çizilen binada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'nın evinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Sanık Mustafa DÖNMEZ'in 900.Ana Depo Şehit Üsteğmen Hasan Sahan Kışlası Lojmanları Soydaner No.8 Yenikent Ankara sayılı ikametinde yapılan aramada bulunarak el konulan 61 numaralı ajanda içerisinde el yazısı ile yazılmış ve çizilmiş, üzerinde "ANK, ALPET, AYS, Y.KENT..., OKL, B, J2A, 16A, 0002" şeklinde harf ve rakamların yazıldığı bir kroki ile ilgili yapılan çalışmada, bölgenin Ankara Sincan Yenikent Beldesi Bagevleri Zir Vadisi Mezarlığı yanındaki metruk evin bahçesi olduğu anlaşılmıştır. Krokide belirtilen "12A" noktasında 12.01.2009 günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yenikent Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme Birimi görevlilerince yapılan kazı çalışmaları sonucunda;

12 adet Tüfek Bombası,

10 adet el Bombası gövdesi,

10 Adet El Bombasına ait ateşleme mekanizması,

18 Adet 32 parça dilim El Bombası göydesi;

12 Adet Bubi Tuzaklı Bomba,

12 Adet Bubi Tuzaklı Bombaya ateşleme mekanizması,

6 Adet gösteri bombası, 9 Adet göz yaşartıcı Bomba, 800 Adet G3 mermisi, 2 Adet Aydınlatma fişeği, 1 adet renkli sis kutusu ele geçirilmiştir.

Bu ajanda ile ilgili olarak Kriminal Polis Laboratuvarı Daire Başkanlığının 22.01.2009 tarih ve BLG-2009/528 sayılı raporuyla; 61 numaralı "Aselsan" ibareli ajandadaki el yazılarının ve (18X23)cm ebadındaki "Aselsan" antetli lacivert renk kaplı ajandada bulunan el yazılarının sanık Mustafa DÖNMEZ'e ait olduğu tespit edilmiştir.

Sanığın Ankara Yenikent 9. ana Depo Şehit Üstğm. Hasan Kışlası Lojmanları Soydaner No.8 sayılı yerde bulunan ikametinde yapılan aramada;

-(1) adet Zigana T marka 9 mm çapında T0620-05E22482 seri no'lu tabanca, -(1) adet üzerinde "TC Ordusu Subaylarına Mahsus" ibaresi yazılı C69960 seri no'lu 7,65 mm çaplı Vzor marka tabanca,

-(1) adet Sarsılmaz marka 9 mm çapında T 1102-04R025093 seri no'lu tabanca, -(1) adet sabit dipçikli AK-47 marka D-25889 seri no'lu 7,62 mm çapında Kaleşnikof marka piyade tüfeği

-(1) adet seyyar dipçikli AK-47 marka 9616-56-28021216 seri no'lu 7,62 mm çapında Kaleşnikof marka piyade tüfeği

-(3) adet Kaleşnikof tüfek şarjörü (2 si 30 luk, biri 40 lık),

-(173) adet değişik çap ve markalarda fişek,

-(1) adet Aselsan marka gece görüş dürbünü ele geçirilmiştir.

Sanığın Sakarya ili Sapanca İlçesi Güldibi Mahallesi Dilekli mevkii Bahçe Sokak No:5 sayılı adresinde yapılan aramada ise;

-(20) adet el bombası maşaları (fünyeli),

-(20) adet tapalı el bombası gövdesi (patlayıcı maddesi mevcut ancak fünyesiz),

-(2) adet savunma tipi el bombası,

-(1) adet PORD SAÎD 9 mm EGYPT ibareli 9 mm çaplı seyyar dipçikli otomatik tüfek ve bu tüfeğe ait kütüklük içerisinde 2 adet 31'lik boş şarjör,

-(8) adet boş Kaleşnikof şarjörü,

-(2) adet 14'lü tabir edilen tabancaya ait boş şarjör,

-(2) adet 7.65 mm silaha ait boş şarjör,

-(1) adet Made in France Mab marka 55662 seri numaralı 7.65 mm çaplı tabanca,

-(1) adet Kırıkkale marka MKE yapımı 33513 seri numaralı 7.65 mm çaplı tabanca,

-(1) adet 2222 seri numaralı Astra marka 9 mm çaplı tabanca,

-(1) adet 6 fişek kapasiteli E 139854 seri numaralı toplu tabanca ve fişek yatağında 2 adet NAGANT ibareli patlamış boş kovan,

-(1) adet metal eğitim tabancası,

-(1) adet marka ve seri numarası olmayan 16 kalibre çift kırma av tüfeği,

-(1) adet Teksan marka TS-870 seri numaralı tek kırma av tüfeği,

-(1) adet iki ucunda ağaç ve ortasında zincir bulunan mınçıka tabir edilen alet,

-(1) adet muştalı sustalı çakı,

-(1) adet askeri kasatura,

-(1) adet metal silah aparatı (T biçiminde)

-(9) adet büyüklü küçüklü kama tabir edilen bıçak,

-(1) adet açma kapama mandalı bulunan sustalı bıçak,

-(6) adet üzerlerinde ip ve kırmızı mühür bulunan çakı bıçağı,

-(1) adet ağaç kabzalı namlu kısmı uzun ve iki yanı oluklu silah ucuna takılma özelliği bulunan nikelaj kaplı bıçak,

-(1003) adet 9 mm çaplı MKE yapımı fişek,

-(497) adet MKE yapımı 7.65 mm çapında fişek,

-(480) adet 9 mm çaplı yabancı menşeli fişek,

-(136) adet 7.62 mm çaplı MKE yapımı G-3 fişek,

-(135) adet 7.62 mm çaplı yabancı menşeli G-3 fişek

-(3713) adet 7.62 mm çaplı yabancı menşeli kalaşnikof fişeği,

-(56) adet 7.62 mm çaplı yabancı menşeli fişek,

-(10) adet 9.65 mm çaplı MKE yapımı fişek

-(3) adet yabancı menşeli M-16 fişeği,

-(3) adet yabancı menşeli 42 kalibre fişek,

-(1) adet Nagant ibareli fişek,

-(2) adet 1 adedinin üzerinde iğne darbesi bulunan Geco marka 7.65 mm çaplı fişek,

-(8) adet dolu av fişeği,

-(30) adet 16 mm lik av fişeği,

-(29) adet 16 kalibre av fişeği,

-(2) adet uçak savar mermi çekirdeği,

-(1) adet G-3 alev gizleyeni,

-(1) adet 7.65 mm çaplı boş kovan,

-(113) adet bir çoğu MKE yapımı 9 mm çaplı boş kovan,

-(1) adet Aselsan K-4014 model A-41141001 011722 seri numaralı el telsizi ve 068126 seri numaralı 1 adet bataryası,

-(1) adet siyah renkli TC ibareli pusula,

-(1) adet yeşil beyaz ve siyah renklerden oluşan üzerinde 1 ay ve 3 yıldız bulunan bayrak,

-(18) adet metal uzun namlulu silah temizleme harbisi,

-(2) adet Olio Baretta marka silah temizleme spreyi,

-(1) adet kutu içerisinde 7 parçadan oluşan silah temizleme malzemesi,

-(1) adet silah atışında kullanılan kırmızı siyah renkli kulaklık,

-(1) adet Somtel marka elektronik kalaylı taşıt tesisat kablosu (bomba imalatında kullanılabilen yaklaşık 15 metre civarında),

-(1) adet yaklaşık 30 cm çapında sarılı vaziyette bomba imalatında kullanılabilen alüminyum alaşımlı madeni tel,

-(10) adet 4-OZ Oil Lubricating yazılı Los Angeles yapımı yeşil renkli metal tüplü bakım yağları,

-(1) adet Japon menşeli T-06098 seri numaralı, 1 adet Binocular M-16 ibareli stok no:7578343 numaralı ve 1 adet 6X30 M-13 TSB. ibareli olmak üzere toplam 3 adet el dürbünü, -(1) adet TELESCOBE M-84 -12203 seri numaralı, takma aparatlı keskin nişancı uzun namlı silah dürbünü,

-(1) adet TELESCOBE M-84-12067 seri numaralı, keskin nişancı uzun namlı silah dürbünü,

-(1) adet marka ve serisi belli olmayan yeşil renkli çift gözlü uzun menzilli arazi dürbünü,

-(1) adet HENSOLDT-WETZLAR marka 118704 seri numaralı siyah renkli tek göz dürbünü,

-(1) adet M873A-608886-9646 seri numaralı orijinal kutusu içerisinde dürbün merceği -(1) adet poşet içerisinde sargı bezi, yara bandı, oksijen su, kara merhem gibi eşyalar bulunan ilk yardım ve tedavi amaçlı bulunan malzeme,

-(1) çift 06 FDA 97 - 1 çift de 34 DZR 68 sayılı araç plakaları,

-(29) çift askeri bot,

-(3) çift iskarpin ayakkabı,

-(60) takım yazlık askeri kamuflaj,

-(12) adet askeri yağmurluk

-(15) takım askeri kamuflaj

-(25) adet asker şapkası,

-(17) adet asker parkası

-(2) adet askeri kaşe kaban

-(11) adet asker hücum yeleği,

-(5) adet askeri parka,

-(1) adet üzerinde Alman bayrakları bulunan askeri üniforma,

-(2) adet askeri tulum,

-(1) adet askeri pantolon

-(5) adet tek eldiven

-(10) adet çeşitli ebatlarda askeri çanta,

-(7) adet kumaş silah kılıfı

-(5) takım askeri kamuflaj elbise,

-(3) adet askeri parke

-(4) parça askeri kumaş,

-(2) adet kampet,

-(1) adet haki renkli çadır, çok sayıda doküman ve ajanda ele geçirilmiştir.

Sanıkta ele geçen silah, mühimmat ve diğer askeri malzemelerin ele geçen suikast planlarını ve yasadışı pek çok eylemi gerçekleştirmeye elverişli sayı ve nitelikte olduğu izahtan varestedir.

14-Rahmi Koç Müzesindeki denizaltıda bulunan patlayıcı madde ve burada yapılması planlanan eylem:

15.12.2008 tarihinde M. Ahmet Demir isimli şahıs tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen ihbar mektubunda; 16.11.2008 tarihinde Haliç sahilinde bulunan RAHMİ KOÇ müzesinde sergilenen askeri denizaltı içerisinde patlayıcı madde bulunduğu, görevliler tarafından olayın bildirilmesi üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli bir ekip tarafından patlayıcıların alınarak personel eğitim alanında imha edildiği, olay ile ilgili olarak adli mercilere bilgi verilmediği, sorumlularının araştırılmadığı yönündeki bilgi ve mektup içerisinde bulunan CD'de kayıtlı patlayıcı maddelere ait olduğu iddia edilen görüntülerden yola çıkılarak olayla ilgili ayrıntılı çalışma başlatılmıştır.

29.01.2009 tarihinde Rahmi Koç Müzesi Hasköy Beyoğlu yerleşkesinde ihbarda geçen denizaltının rehberi ve müze görevlisi emekli astsubay Hasan Oğuz İşleyenel alınan beyanında; " 24 Mart 2008 tarihinde Koç Müzesinde denizaltı uzmanı olarak göreve başladığını, görevinin gelen ziyaretçilere gemiyi gezdirmek ve merak edilen konular hakkında bilgi vermek olduğunu, 16 Kasım 2008 tarihinde denizaltının santral dairesinde iskandil cihazı önünde bulunan flor asan lambanın yanıp söndüğünü, elinde bulunan yedek lambayla değiştirmek üzereyken iskandilin (derinlik ölçme cihazının) üzerinde naylon bir poşet gördüğünü, poşeti açtığında içerisinde TNT kalıpları, 1,5 metre kadar fitil, 5-6 adet fünye olduğunu gördüğünü, hemen bunları aldığını ve müze müdürü Ertuğrul Duru' ya götürdüğünü, müze müdürünün Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile irtibata geçtiğini, Kuzey Deniz Saha Komutanlığının bir ekip göndereceğini ve beklemelerini söylediklerini, aynı gün akşam saat 18.45 sıralarında Kurtarma Sualtı Gurup Komutanlığından bir binbaşı ve İki astsubayın denizaltıya geldiklerini, gelen ekibin de patlayıcı maddelerin yerini ve resimlerini çektiklerini, daha sonra da bağlı bulundukları komutanlıkla irtibata geçtiklerini ve patlayıcı maddeleri almaya karar verdiklerini, kendisinin de patlayıcı malzemeyi tutanak karşılığında teslim ettiğini, bu tutanakları müze müdürü Ertuğrul Duru' ya teslim ettiğini söylemiştir.

Rahmi Koç Müzesi Hasköy Beyoğlu Yerleşkesinde Müze Müdürü Ertuğrul Duru'nun 29.01.2009 tarihinde alınan ifadesinde; "-2008 yılının Mart ayında Rahmi Koç Müzesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görece başladığım aynı yılın Ağustos ayında Müze Genel Müdürü olduğunu 16 Kasım 2008 günü Uluç Reis Denizaltısında rehber olarak görev yapan Oğuz İşleyenel'in odasına elinde bir torbayla içeri girerek torbanın içindeki patlayıcı malzemeleri kendisine gösterdiğini, malzemeleri alarak birlikte denizaltıya gittiklerini, bu esnada Rahmi Koç'un koruması olan Deniz Kuvvetlerinden emekli SAT komandosu Nedim isimli şahsı müzeye davet ettiklerini, Nedim isimli korumanın müzeye geldiğini ve malzemelerin patlayıcı özellikte olduğunu söylediğini, kendisinin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanının yanına giderek konuyu anlattığını, aynı gün içerisinde Beykoz Sualtı Komutanlığından iki kişinin geldiğini, bunların birisinin Binbaşı diğerinin Astsubay rütbesinde olduklarını, bahse patlayıcı malzemeyi incelediklerini ve patlayıcı malzemeyi tutanak karşılığında teslim ettiğini.... " beyan etmiştir. Beyoğlu Hasköy'de Rahmi Koç Müzesinde bulunan Uluç Ali Reis denizaltısının 10 yıllığına Deniz Kuvvetleri Komutanlığından kiralandığı, müzede sergilendiği ve belirli ücret mukabilinde ziyarete açık olduğu belirlenmiştir.

Ele geçen patlayıcı maddelerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bilgisi doğrultusunda imha edildiği, ancak olay nedeniyle herhangi bir soruşturma açılmadığı tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında bu olayın da soruşturulduğunun bildirilmesi üzerine, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın 31.03.2009 tarihli talimatı ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından bu olay soruşturma konusu yapılmıştır.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 2009/312 sayılı dosyasında yürütülen soruşturmada, Rahmi Koç Müzesinde sergilenmekte olan Uluç Ali Reis denizaltısında 14.11.2008 tarihinde müze görevlileri tarafından bulunan patlayıcı maddelerin aynı gün müze yönetimince Kuzey Deniz Saha Komutanlığı yetkililerine bildirildiği, patlayıcı maddeleri almak üzere gelen askeri görevlilerin olay yerinde cep telefonu ile patlayıcıların fotoğraflarını çektikleri, patlayıcıları müzeden tutanak karşılığı teslim aldıkları, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından patlayıcıların imhası için onay istendiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 15.11.2008 tarihli onayı üzerine patlayıcıların eğitim sahasında imha edildiği, imha işleminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığının görev ve sorumluluğunda askeri bir hizmet olduğunun tespit edildiği, olay tarihinde müzeden patlayıcıları teslim alan ekipte görevli Üçvş. Yalçın Çetin tarafından kendi cep telefonu ile kaydedilen patlayıcılara ait resimlerin silinmiş olması sebebiyle bu personel ve ekipte görevli olup imha işlemini gerçekleştiren, fotoğrafların silinmesi talimatını veren Dz.Bnb. Bülent Başarkanoğlu hakkında yürütülen soruşturmanın takipsizlik kararı ile sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

Şüpheli Levent BEKTAŞ'tan elde edilen 3 nolu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde bulunan "aa/Cihan Jdan ZNotlar.txt" isimli belgede ; "C G. ile görüşme notları Koç Müzesiyle ilgili malzemeler yerine konulmak üzere operatöre ulaştırıldı müzenin ziyaretçilerini artıralım, okullarda tanıtım reklâm ve organizasyon faaliyetleri yapılarak ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olduğu zamanın belirlenmesini C. Bey söyleyecek Öğrenciler projenin en önemli parçası Operasyon tarihini teyit edelim" şeklinde ibarelerin yer aldığı,

Aynı DVD'de yer alan "gundemlerim2.doc" isimli belge içerisinde;

" Koç müzesinde ziyaretçi patlaması olmalı : ) sıkıntı çıkmasın Bşk takip ediyor " şeklinde ibarelerin yer aldığı," bu bilgilerin yapılan ihbar sonucu yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler ile örtüştüğü anlaşılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına yapılan 23.05.2009 tarihinde saat 15.06'da 5273 sayılı mail ihbarında;

"...Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler yaparak ülkede ERGENEKON örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın kuruluşları aracılığı ile ERGENEKON'a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak hükümetin içeriden ve dışarıdan baskı altına alınması ve ülke gündemini değiştirerek ERGENEKON davasının boşa çıkarılmasıdır. Bugüne kadar bu eylem planı dahilinde hayata geçirilen bazı eylemlerden de örnek vermek istiyorum. Kasımpaşa postanesinden Ermeni kiliselerine, gazetelere gayrimüslim vatandaşlarımızın evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi bu plan dâhilinde yapılmıştır. Burada da amaç kargaşa ve kaos çıkarmaktır. Kasımpaşa postanesinde güvenlik kameralarının olmaması burayı tercih etmelerindeki en büyük etkendir. Ayrıca yine Kasımpaşa 'da bulunan Koç Müzesindeki denizaltına patlayıcılar yerleştirilmesi de yine aynı plan dahilinde yapılmış bir eylemdir. Bu plana göre 200-300 kişilik bir öğrenci grubunun müzeyi ziyaretleri esnasında patlayıcılar patlatılacak ve ortalık kan gölüne dönecekti. Tabi bunun sonunda sorumlu hükümet tutulacak faillerin yakalanmaması insanlarımızı gerecek ve toplumda bir kargaşa ortamının yaratılması sağlanacaktı. Ancak grup içersinden bir kişinin görevini tam yapmaması ve müze görevlilerinin durumu fark etmesi bu planlarını sekteye uğrattı... Deniz altında patlayıcıların bulunmasının ardından askeri makamlar, Halil Cura ve ekibi Ferudun Arslan ve Sadettin Doğan hakkında soruşturma açtı ve telefonlarına el koydu ancak soruşturmanın seyrine bakınca, soruşturmanın failleri cezalandırmaktan çok olayın kapatma ve örtbas etmeye doğru ilerlediğini gördüm... " şeklinde ifadelerle olay hakkında bilgi verildiği anlaşılmıştır.

Bu aşamada ayrıntısı henüz tam olarak belirlenememiş ise de, Rahmi Koç Müzesinde bulunan Uluç Ali Reis denizaltısında bulunan patlayıcının örgütün ülkede kaos çıkarma amacı doğrultusunda, özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulundukları bir sırada patlatılmasının planlandığı, ancak patlayıcının denizaltıda görev yapan rehber tarafından bulunması nedeniyle bu eylemin gerçekleştirilemediği ortaya çıkmış bulunmaktadır.

ÖRGÜTÜN GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞI EYLEMLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda örgütün ülkede kaos ve gerilim meydana getirebilmek için 2005 yılından bu yana defalarca değişik eylem planları hazırladığı görülmüştür.

Eylemlerin özelliklerine bakıldığında her eylemde farklı amaç ve hedefler gözetildiği anlaşılmaktadır. Bir yandan Yargıtay'da görevli yüksek yargıç ya da yargıçlara yapılacak bir suikast girişimi ile Danıştay saldırısında olduğu gibi ülkede laik-antilaik çatışması oluşturmayı hedeflerken, bir yandan Nato tesislerine yapılacak saldırı ile de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası çevrelerde zor duruma düşürülmesi hedeflenmektedir. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı olup sonradan Genelkurmay Başkanlığı görevini de yürüten Yaşar Büyükanıt'a yönelik gerçekleştirmeyi plânladıkları eylemle silahlı kuvvetle mensuplarını darbe yönünde tahrik ederek darbe zemini oluşturma çalışmaları yapılırken, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanı ve bölge milletvekillerine yönelik eylemlerle de Kürt-Türk çatışması çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu eylemlerin gerçekleşmesi ve örgütün istediği amaca ulaşması durumunda masum birçok insanın ölmesi başta olmak üzere ülkemizin yaşayacağı sıkıntıların boyutunu tahmin etmek zor olmayacaktır.

Sonuç olarak ERGENEKON Silahlı Terör Örgütünün tüm bu eylemleri gerçekleştirme konusundaki nihai amacının, yasama ve yürütme organını ortadan kaldırarak yönetimi ele geçirmek için ülkede darbe zemini oluşturmak ve hedefledikleri darbenin bir an evvel gerçekleştirilmesini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle örgütün benzer eylemlerinden asla vazgeçmediği, deşifre olan her eylem planından sonra yeni eylem planları hazırlayarak uygulamaya koyduğu, soruşturma kapsamında yukarıda sırası ile anlatılan tüm bu eylem planları deşifre edilip failleri yakalandıktan sonra, örgütün dışarıda kalan uzantılarına yönelik yapılan teknik takip çalışmalarında, örgütün bu ve benzer eylem planlarından vazgeçmediği, ülkede darbe zemini oluşturmak amacıyla yeni ve daha tehlikeli eylem planlarını hazırladığı anlaşılmaktadır.

02.02.2009 TARİHÎNDE BEYKOZ'DA ORMANLIK ALANDA PATLAYICI MADDE BULUNMASI OLAYI

02.02.2009 günü akşam saatlerinde Beykoz Jandarma Komutanlığını arayan vatandaşların yaptığı ihbarda Beykoz Kaynarca Köyü Hocaoğlu mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alan içerisinde şüpheli şahıslar bulunduğu, bu şahısların Opel marka araçla uzaklaştıklarının bildirilmesi üzerine görevli Jandarma tarafından yapılan incelemede olay mahallinde tornavida ile işaretlenmiş ağaçlar bulunduğu, bu ağaçlar takip edilerek ulaşılan alanda yumuşak zeminde toprağa gömülü halde bir kısmı yüzeyde görülen siyah poşet parçalarının bulunduğu, yapılan araştırmada toprağın 20 cm altında gömülü halde bulunan siyah poşet içerisindeki 50x30x20 cm ebatlarındaki plastik termosta her biri 550 gr ağırlığında 27 adet TNT kalıbı, 155 cm boyunda infilaklı fitil, 3 adet fünye, 1 adet adaptör, 100 gr C-4 plastik patlayıcı madde ele geçirildiği, olaya ilişkin soruşturma evrakının Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği anlaşılmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına 23.02.2009 tarihinde saat 23.22'de ulaşan 1999 sayılı mail ihbarında özetle; "20-25 gün önce Beykoz da ormanlık alan içersinde yüklü miktarda patlayıcı bulunduğu, Emekli Albay Levent GÖKTAŞ' a bağlı bir ekip tarafından bu patlayıcı maddelerin eylemde kullanılmak üzere gömüldüğü, bu ekibin özel eğitim almış askerlerden oluştuğu ve ERGENEKON adına eylem yapmak için Levent GÖKTAŞ' tan talimat beklediği, Levent GÖKTAŞ' tan bir emir geldiğinde ekibin harekete geçeceği, ayrıca ekibin içersinde Levent BEKTAŞ, Ercan KÎREÇTEPE, Turhan ECEVÎT, Eren GÜN AY ve Erme ONAT isimli şahısların olduğu, Beykoz' da ki ormanlık araziye patlayıcıları gömerken vatandaşların fark etmesi üzerine kaçtıkları, bunların ERGENEKON'a bağlı hareket ettiği ve şahıslardan cezaevinde bulunan Levent GÖKTAŞ' in sorumlu olduğu "

Şeklinde açıklamalar bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüphelilerin bu olayla ilgilerinin tespiti açısından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yaptırılan teşhis işleminde şüphelilerin fotoğrafları, 02.02.2009 tarihinde Beykoz Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunarak olayı ihbar eden kişilere gösterilmiş;

Bu tanıklardan Cevdet Yılmaz/fotoğrafları gösterilen şüphelileri daha önce hiç görmediğini beyan etmiştir.

Tanıklardan Güniz Takmaz'ın fotoğrafları gösterilen şüphelilerden Halil CURA hakkında "olay günü gördüğü şüpheli gri renkli araç içerisindeki saçı kısa , bıyıklı veya top sakallı şahsa benzemektedir, ancak bu şahıs olduğu konusunda emin değilim" şeklinde beyanda bulunduğu, yapılan araştırmada şüpheli Halil CURA'nın Opel marka gri renkli bir otomobilinin bulunduğunun tespit edildiği,

Tanıklardan Abdurrahman Yılmaz'ın fotoğrafları gösterilen şüphelilerden Mustafa Turhan ECEVİT hakkında, "olay günü gördüğü şüpheli aracın şoför koltuğunda oturan esmer, sakalsız, bıyıklı şahsa benzemektedir ancak gördüğüm şahsın kesin bu olduğunu söyleyemem " şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmış,

02.02.2009 tarihinde ele geçen mühimmat nedeniyle şüphelilerin cezalandırılmaları yönünde talepte bulunulmamış, tanıkların yapmış olduğu teşhis işleminin delil olarak değerlendirilmesi Mahkemenin takdirine bırakılmıştır.

21-24.04.2009 TARİHLERİNDE BEYKOZ POYRAZKÖY KEÇİLİK MEVKİİNDE PATLAYICI MADDE VE MÜHİMMAT BULUNMASI OLAYI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gönderilen 16.04.2009 tarihinde ulaşan 3866 nolu ihbarda özetle; "...ERGENEKON davasında tutuklu bulunan Emekli Albay Levent GÖKTAŞ' a bağlı olarak faaliyet gösteren ve eylem yapmak için Levent GÖKTAŞ'tan emir bekleyen bu şahısların sırasıyla Levent BEKTAŞ liderliğinde, Erme ONAT, Turhan ECEVİT, Eren GÜNAY ve Ercan KÎREÇTEPE olduğunu, bu şahısların eğitimli birer asker ve patlayıcı uzmanı olduklarını, Levent GÖKTAŞ'tan emir alır almaz ERGENEKON adına eylem yapacaklarını, Levent GÖKTAŞ'in serbest bırakılmaması durumunda ERGENEKON Savcılarına yönelik büyük bir eylem yapacaklarını, bu eylem için ellerinde bulunan patlayıcı ve silahları Bedrettin DALAN'a ait araziye gömdüklerini, bu malzemelerden DALAN'ın da haberinin olduğunu, bu malzemeleri Beykoz'da bulunan Kurs Sualtı Komutanlığının arka tarafında bulunan köpek kulübeleri ve su deposundan denizin aksi istikametine, tepeye doğru giden patika yolun etrafına gömdükleri..." şeklinde açıklamalar bulunulduğu anlaşılmıştır.

İhbar içeriklerinin ciddi olduğu yönünde şüpheler bulunması sebebiyle ihbarda belirtilen, tapuda İstek Vakfı'na ait İstek Servis Eğitim ve Oto Kiralama Ticaret A.Ş ve Emine Müzeyyen Bilginer adına hisseli olarak kayıtlı olan Beykoz Poyrazköy Keçilik Mevkii 138 Ada/Parsel içerisinde binaları olan, tarla ve bahçe ile çevresinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.04.2009 tarih ve 2009/489 sayılı arama kararına istinaden 21.04.2009 günü yapılan aramalarda, 138 parsel/ada da bulunan köpek kulübelerinden itibaren yaklaşık 250 metre ileride sağ tarafta bulunan demir direklerin yanında, yoldan 20 metre içeride, küçük su kanalının 1,5 metre yola doğru yanında metal detektörünün sinyal vermesi üzerine, Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince belirtilen noktada yapılan aramada;

- Yerin 15 cm altında, yaklaşık 80x70 cm ebadında (1) adet siyah poşet içerisinde üzerinde seri numarası tam olarak okunamayan AR755-15 ibareli içi boş, atılmış lav silahı,

-Üçerli olarak siyah çöp poşetinde konularak koli bantlarıyla sarılmış toplam (9) adet lav silahı, (üçünün üzerinde 1340-27-000-4030 MKE. KF 2-1990 ibaresi bulunan, beşinin üzerinde seri ve kafile numaraları kazınmış, IvÎKE yapımı olduğu anlaşılan, 1 adet üzerindeki seri ve kafile numarası silinmiş ROCKET RE66MM ANTI TANK ibaresi bulunmaktadır.)

-(4) adet siyah çöp poşetine konularak koli bandıyla sarılmış şeffaf, ikisi 29x19x12 cm ebadında, diğerleri 36x23x14 cm ebadında kapaklı kutular olduğu, Birinci küçük kutu içerisinde;

-(6) adet şeffaf poşetlere sarılmış vaziyette MKE yapımı üzerinde stok numarası 1365-27-000-4078 ibaresi bulunan renkli sis kutusu (Mor renkli)

-(2) adet şeffaf poşetlere sarılmış vaziyette MKE yapımı üzerinde stok no 1365-27-000-4077 ibaresi bulunan renkli sis kutusu (yeşil renkli)

-(1) adet şeffaf poşet sarılmış vaziyette MKE yapımı üzerinde stok no 1365-27-000-4080 ibaresi bulunan renkli sis kutusu (sarı renkli)

-(2) adet şeffaf poşetlere sarılmış vaziyette biri 300 gr diğeri 390 gr kalıp halinde açık sarı renkli RDX içeren plastik patlayıcı madde

-1 adet sünger parçası sarı renkli ve (1) adet siyah renk kamuflaj kremi tüpü İkinci küçük kutu içerisinde;

-(10) adet AB24 20 PATRONEN ibareli kutu içerisinde ve ayrıca kutusuz olarak toplam 203 adet üzerinde H60-62 ibaresi bulunan 7,62 mm çapında dolu fişek

-Kutusuz vaziyette üzerinde MKE ibaresi bulunan 7,62 mm çapında (20) adet fişek -(1) adet 40 ROUNDS ibaresi bulunan kutu içerisinde ve açıkta bulunan üzerinde farklı farklı ibareler bulunan toplam (70) adet 5,56x45 mm fişek

-(6) adet MKE ibareli kutu içerisinde toplam (300) adet 9x19 mm çapında fişek -Şeffaf poşet içerisinde 10, 20 m uzunluğunda infilaklı fitil (Korteks) -1 m haki renkli saniyeli fitil -1 m siyah renkli saniyeli fitil Birinci büyük kutu içerisinde;

-Şeffaf poşetler içerisinde toplam (14) adet üzerinde COMET Model 1234 ibaresi bulunan aydınlatma fişeği

İkinci büyük kutu içerisinde;

-(1) adet üzerinde TAPA M206A2 KF-MKE-5-2-75 ibaresi bulunan el bombası -(4) adet üzerinde TAPA M204A2 KF-MKE-158-2-84 ibaresi bulunan savunma tipi el bombası

-(1) adet mandal kısmı mavi ve kırmızı olan üzerinde İKE MOD47 FMKE-1-63-87 ibaresi bulunan el bombası

-(2) adet üzerinde GRANADE HANT FRAG M 26 ibaresi bulunan 10-55 COMP. B LOT LS-28-20 ibareleri bulunan el bombası

-(2) adet biri yeşil diğeri siyah renkli üzerinde ibare ve fünye grubu bulunmayan el bombası,

-(1) adet üzerinde ibare ve fünye grubu bulunmayan parçalı el bombası, -(3) adet şeffaf poşete sarılı vaziyette MKE ibareli beyaz renkli gösteri bombası, Ayrıca;

-(1) adet siyah çöp poşetine konularak koli bandıyla sarılmış vaziyette MKE yapımı üzerinde STOK NO 1365-27-000-0630 ibaresi bulunan kuru sis kutusu,

-(1) adet siyah çöp poşetine konularak koli bandıyla sarılmış vaziyette MKE yapımı üzerinde STOK NO 1365-27-000-0630 ibaresi bulunan kuru sis kutusu (her ikisinin de kafile numarası 1509 1),

-(2) adet dörderli şekilde siyah çöp poşetine konularak koli bandıyla sarılmış toplam (8) adet MKE ibareli üzerinde STOK NO 1365-27-000-0630 KAFİLE NO 1508-2 ibaresi

bulunan kuru sis kutusu,

-(2) adet ayrı ayrı siyah çöp poşetinde koli bandıyla sarılmış üzerinde KF MKE-1 89-1977 ibaresi bulunan her kutunun içerisinde 10 adet toplam (20) adet üzerlerinde TAPA M204 A2 KF-MKE-98-12-77 ibaresi bulunan el bombası fünyesi ele geçirilmiştir.

Nizamiye tarafından gelişe göre 21.04.2009 günü yapılan kazı çalışmalarında mühimmatın elde edildiği yeri 10 metre geçtikten sonra yolun sağ tarafında yaklaşık 3 metre içeride atış poligonu olarak kullanılan ve çok sayıda demir direklerin bulunduğu yerde otlar üzerinde görünür vaziyette 1340-27-000-4030 MKE LOT 3-2000 numaralı atılmış 1 adet boş lav roketi elde edilmiş, arama mahallinde bulunan Sat Grup Komutanlığında görevli subayın bahse konu roketin eğitim amaçlı kullanıldığını beyan etmesi üzerine boş lav roketi görevliye teslim edilmiştir.

Böylece örgüt mensuplarının temini oldukça zor olan ve tek kullanımlık mühimmat olan boş lav roketlerini eğitim amacıyla kullanmak üzere sakladıkları kanaatine varılmıştır.

Beykoz Poyrazköy Keçilik Mevkii 138 Ada/Parsel içerisinde binaları olan tarla ve bahçe ile çevresinde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.04.2009 tarih ve 2009/621 sayılı arama kararına istinaden 24.04.2009 günü yapılan aramalarda;

Nizamiyeden gelişe göre sağ tarafta bulunan su deposunu 63 metre 50 cm geçtikten sonra yolun sağ tarafında 5 metre 60 cm içeride 40x40 cm ebadında 40 cm derinlikten siyah renkli poşet elde edilmiş, poşetin içerisinde yine siyah naylona sarılı vaziyette (4) adet saklama kabı olduğu görülmüş, kap açıldığında;

1. KUTUDA

-(275) adet MKE yapımı 9 mm çaplı MP5 ibareli fişek

2. KUTUDA

-(161) adet MKE yapımı 05 ibareli 5,56 mm çapında fişek, -(345) adet RG00L2A2 ibareli 5,56 mm çapında fişek Toplam: (506) adet fişek

3. KUTUDA

-(380) adet MKE yapımı 05 ibareli 5,56 mm çapında fişek 4. KUTUDA

-(450) adet MKE yapımı 05 ibareli 5,56 mm çapında fişek elde edilmiştir. Fişeklerin bulunduğu yeri yaklaşık 15 metre geçtikten sonra yolun sağ tarafından yaklaşık 5 metre içeride yapılan kazıda siyah naylon poşete sarılı vaziyette;

- (4) adet hakem el bombası

- (3) adet şeffaf naylon torba içerisinde MKE hakem bombası

- (2) adet 2T 1370-01-251-5792:3W92 seri nolu işaret fişeği Üzeri şeffaf bant ile kaplı gri karton kutu içerisinde;

- (12) adet 1991 yapımı V lik işaret fişeği Bantlı şeffaf naylon poşet içerisinde;

-(3) adet 1992 MKE yapımı 1,5 luk işaret fişeği

-(4) adet Signal aircrafran-m41al ibareli 1945 yapımı yabancı menşeli işaret fişeği Şeffaf bantlı poşet içerisinde ;

-(2) adet 1.5Tuk MKE 1982 yapımı işaret fişeği

- Pains Wessex ibareli 1998 yapımı aydınlatma fişeği

- (7) adet yeşil, (3) adet mor, (2) adet kırmızı, (1) adet sarı renkli MKE yapımı birbirine bantlı sis kutusu ^ ; s

-MKE 9x1 mm parabellum tabanca fişeği ibareli 4 adet karton kutu -(4) adet tabanca fişeği tablası ile (2) parça karton parçası

- Beyaz renkli üzerinde kırmızı gres yağı bulunan peçete parçası

- MKE 85 ibareli (47) adet 7,62 mm çaplı fişek,

- MKE 84 ibareli (11) adet 7,62 mm çaplı fişek,

- MKE 95 ibareli (1) adet 7,62 mm çaplı fişek, -Ayçiçeği yağı Sİ ibareli üzeri bantlı sarı kapaklı bidon

- (2) adet 1530 cm uzunluğunda saniyeli fitil

- (1) adet 457 cm uzunluğunda saniyeli fitil

- (1) adet 285 cm uzunluğunda saniyeli fitil

- (1) adet 85 cm uzunluğunda saniyeli fitil

- (132) adet MKE yapımı 9 mm MP5 fişek

- (73) adet WCC 95 ibareli fişek

- (4) adet MKE 9p ibareli fişek

- (5) adet FC 9 mm Luger ibareli fişek

- (1) adet WCC 95L 9 mm fişek

- (1) adet WCC 92 ibareli fişek

- (2) adet GFL 89 ibareli fişek

- (200) adet MKE 9 p 05 ibareli fişek

- Üzeri şeffaf bantlı kapak ve ağız kısmında gres yağı olan sarı kapaklı yaklaşık 2 litrelik bidon

- (3) adet MKE savunma tipi kör tapalı el bombası gövdesi

- (5) adet dolu (2) adet kullanılmış bubi tuzağı

- Warning ibareli yabancı menşeli sis kutusu

- (1) adet hakem bombası içi

- Üzeri naylon bant ve peçete kaplı tapa M206A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi

- Üzeri naylon bant ve peçete kaplı tapa M204A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi

- Üzeri naylon bant ve peçete kaplı tapa M206A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi

- Üzeri naylon bant ve peçete kaplı tapa M206A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi

- (42) adet mayonlu MKE yapımı 2 şerit halinde 7,62 mm çaplı fişek

- (21) adet MKE 85 ibareli 7,62 mm çaplı fişek,

- (2) adet MKE 91 ibareli 7,62 mm çaplı fişek,

- (10) adet MKE 97 ibareli 7,62 mm çaplı fişek,

- (2) adet MKE 84 ibareli 7,62 mm çaplı fişek,

- (7) adet MKE 83 ibareli 7,62 mm çaplı fişek,

- (38) adet MKE 83 ibareli 7,62 mm çaplı fişek,

- (2) adet MKE 98 ibareli 7,62 mm çaplı fişek,

- MKE 95 (2) adet 7,62 mm çaplı fişek,

- MKE 91 ibareli (2) adet 7,62 mm çaplı fişek,

- MKE 90 ibareli (1) adet 7,62 mm çaplı fişek,

- MKE 98 ibareli (13) adet 7,62 mm çaplı fişek,

- MKE 83 ibareli (75) adet 7,62 mm çaplı fişek,

- RG77 ibareli (1) adet 7,62 mm çaplı fişek,(Toplam: 94 adet 7,62 mm çaplı fişek)

- (3) adet yabancı menşeli seri noları silinmiş lav roketi

- (1) adet 1340-27-000-4030 MKE KFI-2002 ibareleri yazılı boş lav roketi

- (1) adet 1340-27-000-4030 MKE LOT:3/2000 ibareleri yazılı boş lav roketi

- (1) adet 1340-27-000-4030 MKE KF:l/2002 ibareleri yazılı boş lav roketi

- (1) adet 1340-27-000-4030 MKE LOT:3/2000 ibareleri yazılı boş lav roketi

- (1) adet 1340-27-000-4030 MKE LOT:3/2000 ibareleri yazılı boş lav roketi

- (1) adet Danger ibareli seri numarası kazınmış DOLU lav roketi

- (1) adet Danger ibareli seri numarası kazınmış DOLU lav roketi

- (1) adet Danger ibareli seri numarası kazınmış DOLU lav roketi Ele geçirilmiştir.

Aramalar devam ederken ihbarlarda isimleri bulunan ve haklarında teknik takip başlatılmış bulunan şüpheliler Levent BEKTAŞ, Ercan KIREÇTEPE, Erme ONAT ile görevleri nedeniyle daha sonra teslim olan şüpheliler Eren GÜNAY ve Mustafa Turhan ECEVİT sorgularının ardından tutuklanmışlardır.

Beykoz Poyrazköy'de yapılan aramalarda ele geçen mühimmatlar ile ilgili olarak MKE Genel Müdürlüğü'nce verilen bilgiye göre MKE imali olup, üzerinde kafile numarası bulunan mühimmatın imalinden sonra MKE tarafından teslim edildiği birimler tespit edilmiştir.

Buna göre MKE tarafından resmi olarak teslimi yapıldığı halde Poyrazköy'de ele geçen mühimmattan; Üzerinde 1340-27-000-4030 MKE KF 2-1 990 ibaresi bulanan 3 adet dolu lav silahının, imal tarihi 92 olan (1) adet MKE yapımı kafile no 1-27 ibareli sis kutusunun, üzerinde TAPA M206 A2 KF MKE 5-2-75 ibaresi bulunan (1) adet el bombasının, üzerinde MKE MOD47 KF MKE 1-63-87 ibaresi bulunan (1) adet el bombasının Jandarma Genel Komutanlığına,

İmal tarihi 93 olan (1) adet MKE yapımı mor renkli sis kutusunun Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Üzerinde TAPA M204 A2 KF MKE 158-2-84 ibaresi bulunan (4) adet el bombasının, üzerlerinde TAPA M 204 A2 KF MKE- 89-12-77 ibaresi bulunan (20) adet el bombası fünyesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimi yapılmıştır.

Üzerinde kafile numaraları bulunmayan, numaraları kazınmış MKE yapımı mühimmat ile yabancı menşeli olup, ait olduğu kurum/birlik tespit edilemeyen mühimmatın, bu hususta mahkemece bir karar verilinceye kadar muhafazası için adli emanet kayıtlarına alınarak askeri birlik depolarında muhafazası sağlanmıştır.

Yapılan aramalarda ele geçen malzemeler, patlayıcı maddeler, lav silahları hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15.10.2009 tarihli inceleme raporuna göre;

21-24.04.2009 tarihlerinde Beykoz Poyrazköy'de yapılan kazılarda/aramalarda ele geçen lav silahlarından dolu olanların, el bombalarının, hakem bombalarının, diğer patlayıcı ve mühimmatın sağlam ve çalışır vaziyette olduğu, fabrikasyon olarak askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere üretilen, piyasadan rahatlıkla temini mümkün olmayan mühimmatlardan olduğu, lav silahlarının 6136 sayılı Kanuna 2478 sayılı Kanunla eklenen Ek-5. Maddesi kapsamında, diğer patlayıcı maddelerin 5237 sayılı TCK'nın 174. maddesi kapsamında kaldığı tespit edilmiştir.

Şüphelilerden Levent BEKTAŞ'ın işyerinde yapılan aramada ele geçen DVD ve CD'ler üzerinde yapılan inceleme;

Şüpheli Levent BEKTAŞ'ın işyerinde yapılan ve kendisinin de hazır bulunduğu aramada ele geçen, arama sırasında üzeri şüpheli tarafından paraflanmış PHILIPS marka, seri numarası MFP657NG05043492 4 olan 3 nolu DVD üzerinde yapılan ilk incelemede soruşturma dosyası ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir delil bulunmadığına dair tutanak düzenlenerek dosyaya eklenmiş, söz konusu DVD'nin 23.12.2008 günü saat 22:10:00'da oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Ancak şüpheli Levent BEKTAŞ'tan ele geçirilen PRINCO marka, P412240106031211 seri numaralı "Mezuniyet töreni" ibareli 1 nolu CD'de "Data Stash" isimli özel bilgisayar programı kullanılarak 3 nolu DVD'de bulunan video görüntüsüne ait

dosyanın içine gizlenen "ac.rar" isimli arşivleme/sıkıştırma dosyasının görünür/okunabilir hale getirilebileceği tespit edilmiştir. Böylece 3 nolu DVD içerisinde bulunan "Okul (2004 DVD) Rip.mp4" isimli video dosyasının içerisine normal bilgisayar kullanıcıları tarafından görülmesi ve okunması mümkün olmayacak şekilde farklı bir dosyanın "Data Stash" isimli program kullanılarak gizlendiği anlaşılmıştır.

Şüphelilerden Levent BEKTAŞ'ın işyerinde yapılan aramada ele geçen DVD ve CD'ler üzerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 09.05.2009 tarihli inceleme raporuna göre;

Yukarıda belirtilen program kullanılarak yapılan işlem sonucunda okunur hale getirilen 3 nolu DVD'de bulunan "Okul (2004) DVDRip" isimli video dosyasının arkasına gizlenmiş halde "ac.rar", "aa.raf\ "ab.raf ve "aa.rar" isimli arşivleme/sıkıştırma dosyalarının bulunduğu saptanmıştır, "aa.rar" isimli dosyanın içerisindeki "EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-l.JPG" ve "EK-A GÖREV BÖLÜMÜ-2 JPG" isimli resim dosyaları incelendiğinde; "KAFES EYLEM PLANI-UPG" isimli resim dosyasında "GÖREV BÖLÜMÜ: EK-A'da olduğu gibidir" ve "KAFES EYLEM PLANI-6.JPG" isimli resim dosyasında "EK-A (Eylem Birimleri Görev Durumu)" beyanları ile atıfta bulunulan, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt kısımlarında "GİZLF ibaresi yer alan, "Görev Bölümü" başlıklı, "Danışma Kurulu, Özel Operasyon Komutanlığı, Marmara Bölge Komutanlığı, Ege Bölge Komutanlığı, Karadeniz Bölge Komutanlığı" başlıklarının altında toplam 41 rütbeli askeri personelin isimleri yer alan, "Özel Plan Hücre Lideri (E) Dz. Bnb. Levent BEKTAŞ" adıyla imzalanan, tamamı 2 sayfadan ibaret belge olduğu görülmüştür.

Belgenin "Özel Operasyon Komutanlığı" başlığı altında şüpheli Levent BEKTAŞ'ın "Özel Plan Hücre Lideri", "Marmara Bölge Komutanlığı" başlığı altında şüpheli Ercan KİREÇTEPE' nin "Marmara Bölge Komutanı", şüpheli Erme ONAT'ın "1 'inci Hücre Lideri" , şüpheli Eren GÜNAY'ın "2'nci Hücre Elemanı", şüpheli Ferudun ARSLAN'ın "2 'nci Hücre Elemanı", hakkında kamu davası açılan sanık Erbay ÇOLAKOĞLU' nun "Ege Bölge Komutanlığı" başlığı altında "1 'inci Hücre Elemanı" şeklinde isimlerinin yer aldığı,

"EK-B-UPG\ "EK-B-2JPG\ "EK-B-3.JPG" ve "EK-B-4JPG" isimli resim dosyaları incelendiğinde; "KAFES EYLEM PLANI-4.JPG" isimli resim dosyasında "EK-B ye uygun olarak psikolojik harekat faaliyetlerini uygulayacaktır" ve "KAFES EYLEM PLANF 6JPG" isimli resim dosyasında "EK-B(Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol Formu)" beyanları ile atıfta bulunulan, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt kısımlarında "GİZLİ" ibaresi yer alan, "PSİKOLOJİK HAREKAT KAMPANYA KONTROL FORMU, HEDEF, VAZİFE, PSİKOLOJİK HEDEF, KOŞULLAR, HEDEFİN TUTUM, DUYARLILIK VE ETKİNLİĞİ, ÖNCELİK SIRASINA GÖRE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF KİTLELER, FAYDALANILABİLECEK KİLİT HABERLEŞMECİLER, KAMPANYANIN HABERLEŞME ARAÇLARI, YOĞUNLUĞU, ZAMAN DÜZENLEMESİ" başlıkları bulunan, "Özel Plan Hücre Lideri (E) Dz. Bnb. Levent BEKTAŞ" adıyla imzalanan, tamamı 4 sayfadan ibaret belge olduğu anlaşılmış, önemi sebebiyle "EK-B GİZLİ' ibareli "PSİKOLOJİK HAREKAT KAMPANYA KONTROL FORMU" başlıklı belge metni aşağıya aynen alınmıştır.

Şüpheli Levent BEKTAŞ'ın işyerinde yapılan aramada ele geçen DVD içerisindeki örgütsel dokümanlarda isimleri yer alan ve haklarında bu aşamada dava bulunmayan şüphelilerin isimleri " " şeklinde gizlenmiştir.

"GİZLİ

EK-B

PSİKOLOJİK HAREKÂT KAMPANYA KONTROL FORMU

1. HEDEF:

Türkiye 'de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak, AKP Hükümeti üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek ve ERGENEKON davası başta olmak üzere gündemi değiştirmektir.

2. VAZİFE:

Etkili propaganda teknikleri ve kitle iletişim araçları kullanılarak, AGOS Gazetesi aboneleri başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlerin tehlike altında olduğu, AKP Hükümetinin söz konusu kişilere sahip çıkmadığı, dini ayrımcılık gözettikleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirmektedir.

3. PSİKOLOJİK HEDEF:

Gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda ile olumsuz yönde etki bırakılarak, kaynağı bakımından kara propaganda ile kamuoyunu AKP ve AKP 'ye destek veren diğer şer odaklarının gayrimüslimlere karşı olduğu şeklinde ikna etmek ve zihinlerinde oluşan tereddütleri yok etmektir.

4. KOŞULLAR:

a. Hrant DİNK cinayeti sonrasında, geniş bir kitle tarafından, "Hepimiz Ermeni'yiz. ", "Hepimiz Hrant'ız." Şeklindeki sloganlarla Hrant DİNK ve Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlere sahip çıkılmıştır.

b. AKP tarafından, basın ve yayın organlarında gayrimüslimlere sahip çıktıklarını ifade eden çeşitli haberler yaptırılmıştır.

c. Davos Krizi sonrasında, kısmen yabancı düşmanlığı havası oluşturulmuştur.

5. HEDEFİN TUTUM, DUYARLILIK VE ETKİNLİĞİ:

Propagandanın etkisinde kalan kesimler;

a. Türkiye'de gayrimüslimlerin baskı altına olduklarını ve inançlarını özgürce yaşayamadıklarını,

b. AKP Hükümetinin sadece İslam dinine mensupları temsil ettiğini azınlıkların hakları yönünde çalışmaları olmadığını,

c. Radikal İslamcı oluşumlar tarafından gayrimüslimlerin hedef gösterildiğini ve tehdit altında olduklarını,

ç. Başta AGOS gazetesi olmak üzere azınlıkların sesini duyurmaya çalışan basın ve yayın organlarının susturulmaya çalışıldığını düşünmektedirler.

6. TEMALAR:

a. Kullanılacak Temalar:

(l) AKP'nin hedefi, devletin tüm sistemlerine İslam hükümlerini egemen kılarak, teokratik bir İslam diktatörlüğü kurmaktır.

(2) AKP, İslamiyet haricindeki dinlere mensup tüm vatandaşları baskı altına almaya çalışmaktadır.

(3) AKP, hiçbir kuvvet tarafından geri adım atmaya zorlanamayacağı bir duruma ulaştığında, Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırmayı, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yıkarak, dini esaslara dayalı bir rejim kurma amacını gütmektedir.

(4) Adalarda yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız baskı ve tehdit altındadır.

(5) AKP Hükümeti, gayrimüslimlere yönelik baskı ve tehditleri görmezlikten gelmektedir.

(6) Türkiye'de medyanın önemli bir kesimi AKP ve îslami terör örgütlerinin kontrolünde hareket etmektedir.

(7) Başta AGOS Gazetesi olmak üzere, azınlık haklarını savunan sınırlı medya unsurları susturulmaya çalışılmaktadır.

(8) "Ya öl, ya da terk et", "Bu adalar kimin?,, "Tekrar denize döküleceksiniz!" şeklindeki sloganlarla, Adalarda yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımız korkutucu propagandayla tehdit edilerek göçe zorlanmak istemektedir.

b. Sakınılacak Temalar:

(l) AKP Hükümeti tüm dinlere ve inançlara saygılıdır.

(2) Türkiye'de yaşayan tüm gayrimüslimler inanç ve ibadetlerini özgürce yerine getirebilmektedirler.

(3) Türkiye 'de azınlıklar hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmaksızın eşit haklara sahip olarak yaşamaktadırlar.

7. ÖNCELİK SIRASINA GÖRE ULAŞILMAK ÎSTENEN HEDEF KİTLELER:

a. Adalarda Yaşayan AGOS Gazetesi Aboneleri: Çok ciddi tehdit altında oldukları vurgulanarak, psikolojik baskı altına sokulmalı ve bu durumu dile getirmeleri sağlanmalıdır.

b. Türkiye 'de Yaşayan Gayrimüslimler: AGOS Gazetesi abonelerine yönelik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olarak, sıranın kendilerine de geleceğini düşünmeleri sağlanmalıdır.

c. Yurt Dışında Yaşayan Gayrimüslimler: Türkiye'de azınlık ve gayrimüslimlere baskı yapıldığı düşüncesini benimseyerek, bu konuda yurtdışında geniş bir kamuoyu oluşturulmalıdır.

ç. Laik ve Demokratik Anlayışa Sahip Vatandaşlar: Türkiye'de anti-laik oluşumların giderek güçlendiği, eğer önlem alınmazsa laikliğin yerini şeriatın alacağı ve azınlıklar başta olmak üzere hiç kimsenin özgürce yaşayamayacağı yönünde bilgilendirilmelidirler.

d. Muhafazakar Yapıdaki Vatandaşlar:

AGOS Gazetesi ve benzeri yayınların İslamiyet karşıtı olduğu ve bölücülük amacı güttüğü şeklindeki temalarla kışkırtılmaları sağlanmalıdır.

e. Muhalefet Parti Mensupları:

AKP'nin gayrimüslimlere yönelik tehdit ve olaylara adeta göz yumduğu, hatta destek verdiği şeklinde bilgilendirilmelidirler.

8. FAYDALANILABİLECEK KİLİT HABERLEŞMECİLER:

a. Azınlık Dinlere Mensup Din Adamları:

İnançları konusunda baskı ve tehdit altında oldukları şeklindeki açıklamalarıyla hem iç, hem de dış kamuoyunun dikkati bu yöne çekilmelidir.

b. Muhalefet Parti Mensupları:

AKP'nin gayrimüslimlere yönelik tehdit ve olaylara adeta göz yumduğu, hatta destek verdiği şeklinde kampanyalar düzenlemeleri konusunda yönlendirilmelidirler.

c. Basın Yayın Organlarında görevli Yazar, Editör, Program Yapımcı ve sunucuları:

Özellikle, AKP karşıtı yayın yapan medya kuruluşlarıyla irtibata geçilerek, belirlenen temalarda yoğun olarak yapacakları yayınlarla gündem sıcak tutulmalıdır.

ç. Sivil Toplum Örgütleri ve Sendikalar:

Belirlenen temalar doğrultusunda etkinlikler (Yürüyüş, gösteri, panel, vb.) düzenlettirilmelidir.

d. Toplumun Beğenisini Kazanmış Sanatçılar: Programları esnasında, belirlenen temalar doğrultusunda açıklamalar yaparak, toplumun dikkatini çekmelidirler.

9. KAMPANYANIN HABERLEŞME ARAÇLARI, YOĞUNLUĞU, ZAMAN DÜZENLEMESİ:

a. Korkutucu Propaganda Kapsamında;

(l) Tespit edilen AGOS Gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım siteleri ve irticai web siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak,

(2) AGOS Gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit mektupları gönderilecek,

(3) Adalar bölgesindeki yoğun güzergâhlardaki duvarlara tehdit içerikli sloganlar yazılacak,

(4) Abone listeleri çoğaltılarak, Adalarda yaşayan vatandaşların kolaylıkla görebilecekleri bölgelere bırakılacak,

(5) Adalar bölgesindeki çeşitli bölgelerde bomba patlatılacak,

(6) Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişi/kişilere suikast düzenlenecek,

(7) AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak,

(8) Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul edilecek,

(9) İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde de benzeri eylemler yapılacaktır.

b. Kamuoyu Oluşturma Kapsamında;

(1) Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması ve haber olması sağlanacak,

(2) Konu hakkında köşe yazıları yazdırılacak,

(3) Tartışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP Hükümetinin vurdumduymazlığı ele alınacak,

(4) 6-7 Eylül Olayları, Varlık Vergisi haberleri gibi konulara medyada tekrar tekrar yer verilecek,

(5) AKP karşıtı web siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak,

(6) Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden desteklenecek,

(7) Mevcut sitelere ilave olarak www.tehditaltindayiz.com, www.agosasahipcikalim.com vb. adlarla yeni web siteleri oluşturularak, belirlenen temalar doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak,

(8) Kaynağı AKP ve yandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen web siteleri kurularak, söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar arasına, AGOS Gazetesi başta olmak üzere, azınlıklara ait medya unsurlarını hedef gösteren mesajlar serpiştirilecek,

(9) İcra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, kaynağı bakından "kara propaganda" icra edilecektir.

Levent BEKTAŞ

E. Dz. Bnb.

Özel Plan Hücre Lideri"

"EK-C-l.JPG" ve "EK-C-2.JPG" isimli resim dosyaları incelendiğinde; «KAFES EYLEM PLANI-5.JPG"isimli resim dosyasında n «Kafes operasyonu kapsamında ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen, genel silah, mühimmat ve malzeme listesi EK-C'de belirtilmiştir ve «KAFES EYLEM PLANI-6.JPG" isimli resim dosyasında «EK-C(Silah, Mühimmat ve Malzeme Listesi) " beyanları ile atıfta bulunulan, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt kısımlarında "GİZLİ" ibaresi yer alan, değişik silah mühimmat ve malzeme isimleri ile karşılarına adetlerinin yazılı tablo olduğu, Marmara Bölge 2. Hücre Lideri Dz.Kd. Bnb. Eren GÜNAY adı ile imzalanan tamamı 2 sayfadan ibaret belge olduğu belge olduğu anlaşılmış, önemi sebebiyle "EK-C GİZLİ" ibareli «SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ başlıklı belge metni aşağıya aynen alınmıştır.

GİZLİ EK-C SİLAH MÜHİMMAT VE MALZEME LİSTESİ

\S.NU SİLAHIN CİNSİ MİKTARI AÇIKLAMALAR 1 Keskin Nişancı Tüfeği (Remington 7,62/Dragunov 7,62) 3 Adet 2 Keskin Nişancı Tüfeği (Accuracy 12,7) 2 Adet ! 3 Susturuculu tabanca (Glock / Smith& Wesson/Colt) 5 Adet 4 Makineli tabanca (Uzi) 4 Adet 5 LA W 30 Adet

\S.NU MÜHÎMMA TIN CİNSİ MİKTARI AÇIKLAMALAR 1 9x19 mm. Subsonic Fişek 900 Adet 2 C4 Plastik Patlayıcı 20 Libre 3 C3 Plastik Patlayıcı 20 Libre 4 C8 Plastik Patlayıcı 20 Libre 5 İnfilaklı Fitil lOOfeet 6 Elektrikli Fünye 20 Adet 7 Hakem Bombası 50 Adet 8 Kara Tipi Sis Kutusu 50 Adet 9 MKE Sis Kutusu 100 Adet 10 Amonyum Nitrat 2 Ton 11 7.62 mm Müsabaka Fişeği 200 Adet 12 12,7 mm An ti Personel Fişeği 150 Adet 13 12,7 mm An ti Personel Fişeği 150 Adet 14 Tahsis/Temin edilecek silahların.*, orijinal mühimmatı Her silah için 5000 adet

\S.NU MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI AÇIKLAMALAR 1 Yüksek Büyütmeli Dürbün 3 Adet 2 Internetsiz Bilgisayar 9 Adet 3 Masaüstü Bilgisayar (PHOTOSHOP programını verimli şekilde çalıştırabilmeli) 4 Adet 4 Kullanılmamış Cep Telefonu ve hat 75 Adet 5 Yazıcı 3 Adet 6 A4 kağıt 100 Paket 7 Kullanılmamış Taşınabilir Bellek (40 GB) 25 Adet ! 8 Kullanılmamış Taşınabilir Bellek (4-8 GB) 50 Adet 9 Kullanılmamış SD Kart (4-8 GB) 20 Adet 10 Dijital Fotoğraf Makinesi (Canon /Nikon) 6 Adet 11 Dijital Video Kamera (Sony) 6 Adet Eren GÜNAY Dz. Kd. Bnb. Marmara Bölge 2. Hücre Lideri"

Aynı DVD de bulunan "KAFES EYLEM PLANI-1.JPG", "KAFES EYLEM PLANI-2.JPG", "KAFES EYLEM PLANI-3.JPG", "KAFES EYLEM PLANI-4.JPG", "KAFES EYLEM PLANI-5.JPG" ve "KAFES EYLEM PLANI-6.JPG" isimli resim dosyaları incelendiğinde; " KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI başlıklı, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt kısımlarında "GİZLİ" ibaresi bulunan, Mart 2009 tarihli, Özel Operasyon Gücü K.hğı tarafından hazırlandığı ifade edilen, "DURUM, VAZİFE, İCRA, İDARİ LOJİSTİK VE KOMUTA MUHABERE" ana başlıkları bulunan, "Özel Operasyon Gücü Komutam Vekili Dz. Yarbay Ercan KİREÇTEPE" adıyla imzalanan, ilk sayfasında el yazısı ile "uygundur. Kadir Paşa koor. et...n" notu düşülen ve notun altına paraf bulunan tamamı 6 sayfadan ibaret belge olduğu anlaşılmış, "KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI" başlıklı belge metni aşağıya alınmıştır.

KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI

GİZLİ

Kopya No :1/5

Hazırlayan Karargah :Özel Operasyon Gücü K.lığı

Hazırlandığı Yer :İSTANBUL

Tarih ve Saat Grubu :300950 C MART 2009

Kod Numarası :KF-03

ZAMAN DİLİMİ: C

GÖREV BÖLÜMÜ: EK-A 'da olduğu gibidir.

1. DURUM:

a. Genel: Rahip Santaro, Malatya Zirve Yayınevi ve Hrant DİNK operasyonları sonrasında, Türkiye 'de yaşayan gayrimüslimlerin irticai grupların hedefinde olduğu yönünde kamuoyu oluşmuş, ancak AKP tarafından, karşıt medyanın da desteğiyle, söz konusu olayların ERGENEKON tarafından organize edildiği şeklinde yoğun propaganda faaliyetlerinde bulunulmuştur.

b. Düşman Unsurlar:

(1) Yandaş basın ve yayın organlarında gayrimüslimlere sahip çıktıklarını ifade eden çeşitli haberler yaptırmış,

(2) Davos 'ta yaptıkları çıkışla taraftarlarından yoğun destek görmüş,

(3) CHP başta olmak üzere iktidar partileri tarafından dile getirilen yolsuzluk iddialarıyla güvenilirliklerinde azalma olmuş,

(4) Ekonomik Kriz neticesinde işsizliğin de artmasıyla, yönetimde yeterince başarılı olamadıkları konusunda kısmen kanı oluşmuş,

(5) 29 Mart Yerel Seçimlerinde bekledikleri başarıyı elde edememiştir.

c. Dost Unsurlar:

(1) Lehte siyasi partiler ile çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerin ERGENEKON Davasında tutuklu bulunan personelimize verdikleri destek çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

(2) Sağduyulu basın ve yayın organları tarafından irticai gruplar aleyhindeki propaganda faaliyetleri artarak devam etmektedir.

(3) Yerel seçim sonuçlarından elde edilen başarının moral seviyemizin yükselmesine katkısı olmuştur.

(4) Silah, malzeme ve teçhizatın bir bölümü emniyet güçlerinin eline geçmekle birlikte, müteakip operasyonlar için yeterli durumdadır.

(5) Teşkilata yeni eleman temininde geçici olarak sıkıntı yaşanmakta olup, mevcut personelin eğitim seviyesi yüksek durumdadır.

2. VAZİFE:

Türkiye 'de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin sorgulanarak, AKP Hükümeti üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmak, kamuoyunu meşgul etmek ve ERGENEKON davası başta olmak üzere gündemi değiştirmektir.

3. İCRA  :

a. Harekat Tasarısı:

(1) Genel Bilgiler:

(a) Özel Operasyon Gücü Komutanlığı tarafından, ERGENEKON Davasında tutuklu bulunanlara destek vermek, AKP ve yandaşlarının karşı psikolojik harp faaliyetlerini etkisiz kılmak, gündemi değiştirerek hedef saptırmak, teşkilatın moralini yükseltmek ve kamuoyunun desteğini kazanmak maksadıyla; gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda icra edilecek ve söz konusu faaliyetler kaynağı bakımından kara propaganda ile AKP ve AKP'ye destek veren diğer şer odaklarınca icra edilmiş gibi gösterilecektir.

(b) İcra edilecek psikolojik ^'harekat faaliyetleri EK_B Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol Formunda belirtilmiştir.

(2) Operasyon dört safhada icra edilecektir:

(a) Hazırlık Safhası:

(1) Gayrimüslim nüfusun isim ve adresleri belirlenecek,

(2) Gayrimüslimlere ait gazete, dergi vb. abone listeleri elde edilecek,

(3) Gayrimüslimlere ait eğitim kurumlarının öğrenci, veli, çalışanları tespit edilecek,

(4) Gayrimüslimlere ait vakıf ve ibadethanelerin cemaat listeleri elde edilecek,

(5) Gayrimüslimlerin dini bayram/önemli günlerinin ve nerelerde ayin/tören düzenledikleri tespit edilecek,

(6) Eyleme uygun gayrimüslim mezarlıklarının belirlenecektir.

(b) Korku Oluşturma Safhası:

(1) Tespit edilen AGOS Gazetesi abonelerinin listeleri paylaşım siteleri ve irticai web siteleri başta olmak üzere internet ortamında yayınlanacak,

(2) AGOS Gazetesi abonelerine tehdit telefonları açılacak ve tehdit mektupları gönderilecek,

(3) Adalar bölgesindeki yoğun güzergahlardaki duvarlara tehdit içerikli sloganlar yazılacak,

(4) Abone listeleri çoğaltılarak, Adalarda yaşayan vatandaşların kolaylıkla görebilecekleri bölgelere bırakılacaktır.

(c) Kamuoyu Oluşturma Safhası:

(1) Abone listelerinin ulusal basında yayınlanması ve haber olması sağlanacak,

(2) Konu hakkında köşe yazıları yazdıracak,

(3) Tartışma programlarında konuya yer verilecek ve AKP Hükümetinin vurdumduymazlığı ele alınacak,

(4) 6-7 Eylül Olayları, Varlık Vergisi haberleri gibi konulara medyada tekrar tekrar yer verilecek,

(5) AKP karşıtı web siteleri artırılarak faaliyetleri yoğunlaştırılacak,

(6) Azınlıklar lehine faaliyet gösteren web siteleri içerik yönünden desteklenecek,

(7) Mevcut sitelere ilave olarak "www.tehditaltindayiz.com", www.agosasahipcikalim.com vb. adlarla yeni web siteleri oluşturularak, belirlenen temalar doğrultusunda yayınlar yapılacak ve bu siteler etkin şekilde tanıtılacak,

(8) Kaynağı AKP ve yandaş gruplara aitmiş izlenimi verilen web siteleri kurularak, söz konusu sitelerin gerekli tanıtımları yapılacak ve dini içerikli yayınlar arasına, AGOS Gazetesi başta olmak üzere, azınlıklara ait medya unsurlarını hedef gösteren mesajlar serpiştirilecek,

(9) lora edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, kaynağı bakından "kara propaganda" icra edilecektir.

(ç) Eylem Safhası:

(1) Adalar bölgesindeki çeşitli mahallerde bomba patlatılacak,

(2) Azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişi/kişilere suikast düzenlenecek,

(3) AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konacak,

(4) Birçok yere şüpheli paket bırakılıp, ihbar edilerek güvenlik güçleri meşgul edilecek,

(5) Adalara vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylemler düzenlenecek,

(6) Gayri Müslimlere ait mezarlıklara yönelik olarak sansasyonel eylemler icra edilecek,

(7) Tanınmış gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da birkaçı kaçırılacak,

(8) Gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç, ev ve işyerleri kundaklanacak,

(9) İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde de benzeri eylemler yapılacak,

(10) İcra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast eylemleri özel plan hücre lideriyle kurulacak koordineyi müteakip, belirlenen irticai örgütler adına üstlenecektir.

b. Ast Birliklere Görevler:

Özel Operasyon Gücü K.lığı;

(1) EK-B'ye uygun olarak psikolojik harekât faaliyetlerini uygulayacaktır.

(2) Gerektiğinde diğer bölgelerden ilgili eleman/birimler geçici olarak alınarak, ihtiyaç duyulan bölge komutanlıklarının emrine tahsis edilecektir.

c. Koordinasyon:

(1) Korku oluşturma safhasındaki faaliyetler bölge komutanlıklarında koordine edilecek ve planlama detayları uygulama öncesi ivedilikle özel plan hücre liderine ulaşacaktır.

(2) Kamuoyu oluşturma safhası kapsamında istifade edilecek kanaat önderleri, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve yazarlar ile diğer kilit haberleşmecilerin belirlenmesi ve organize edilmesi Danışma Kurulu Başkanının emirlerine maruzdur.

(3) Eylem safhası için gerekli detaylı planlamalar bölge komutanlıklarında hazırlanacak, emniyetli kanaldan özel plan hücre liderine ulaştırılacaktır. Planlamalar aşağıda belirtilen isteklere cevap verecek şekilde hazırlanacaktır.

(a) Eylemin amacı,

(b) Eylemin başlama zamanı ve toplam süresi,

(c) Eyleme ait zamanlama diyagramı,

(ç) Eylemi icra edecek personel ve görevleri,

(d) Kim, ne zaman, nerede, ne yapacak sorularını ihtiva eden görev matrisleri,

(e) Eylem bölgesinin harita ve varsa hava fotoğrafı,

(f) Eylemin yapılış şeklini açıkça izah eden planlama krokisi,

(g) Eylem sonrası bölgeden çekilme planı,

(ğ) Eylemde kullanılacak malzeme ve teçhizat listesi,

(h) Muhabere usulleri şeması,

(ı) Yedek planlar,

(i) Eylem öncesi ve sonrası buluşma noktalarının kroki ve tarifleri,

(j) Eylem sonrası gelişmelerin nasıl takip edileceği,

(k) Eylem sırasında ihtiyaç duyulabilecek sıhhi desteğin karşılanma usulleri,

(4) Meydana gelebilecek hukuki durumlarda Özel Operasyon Gücü K.nın onayını almak suretiyle, Av. Serdar ÖZTÜRK'ten destek alınabilecektir.

4. İDARİ VE LOJİSTİK:

a. Personelin ulaşım, iaşe, ibate, teknik ve taktik ihtiyaçları görevli bulundukları bölge komutanlıklarında temin edilecektir.

b. Kafes Operasyonu kapsamında ihtiyaç duyulacağı değerlendirilen genel silah, mühimmat ve malzeme listesi EK-C de belirtilmiştir.

c. İlave ihtiyaçlar öncelikle bölge komutanlıkları tarafından mahallinden temin edilmeye çalışılacak, temin edilemeyen ihtiyaçlar ivedilikle Özel Operasyon Gücü K lığından talep edilecektir.

5. KOMUTA VE MUHABERE:

a. Komuta:

(1) Kafes Operasyonu Özel Operasyon Gücü Komutanı tarafından sevk ve idare edilecektir.

(2) Özel Operasyon Gücü Komutanı ana karargahta bulunacaktır.

b. Muhabere:

(1) Özel Operasyon Gücü Muhabere İşletme Devamlı Talimatı yürürlüktedir. Muhabere bu esaslar dahilinde yürütülecektir.

(2) Operasyon süresince gizli haberleşme ve buluşma usulleri haricinde kesinlikle açık kanallardan istifade edilmeyecektir.

(3) Hazırlanan rapor ve mesajlar mutlaka şifrelenecek ve gönderilmesinde CPK yöntemi kullanılacaktır.

(5) Kompartmantasyona azami riayet edilecek, bölge komutanlarının onayı olmadan hücreler arası yüz yüze irtibat sağlanmayacaktır.

Ercan KİREÇTEPE

Dz. Yarbay

Özel Operasyon Gücü Komutanı Vekili

EKLER

EK-A(Eylem Birimleri Görev Durumu)

EK-B(Psikolojik Harekat Kampanya Kontrol Formu)

EK-C(Silah, Mühimmat ve Malzeme Listesi)

Aynı DVD'de bulunan "GÖREVBÖLÜMÜ" başlıklı, sayfa sol üst/alt ve orta üst/alt kısımlarında "GİZLİ" ibaresi bulunan, "Özel Plan Hücre Lideri (E) Dz.Bnb. Levent BEKTAŞ" ismiyle imzalanan 2 sayfadan ibaret belgenin, "KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI" başlıklı belgede belirtilen amaçlar doğrultusunda görevlendirilen personele ait liste olduğu kanaatine varılmış, önemi sebebiyle "GÖREV BÖLÜMÜ" başlıklı belge metni aşağıya alınmıştır.

GİZLİ

GİZLİ

GÖREV BOLUMU DANIŞMA KURULU : Kora. A .Başkan Kora. K : Başkan Yardımcısı Tuğa. M. : Üye ÖZEL OPERASYON KOMUTANLIĞI

Dz.P. Kur. Kd.Alb. Mücahit ERAKYOL (E) Dz.Bnb. Levent BEKTAŞ

Özel Operasyon Gücü Komutam Özel Plan Hücre Lideri

MARMARA BÖLGE KOMUTANLIĞI

Dz. Yb. Ercan KİREÇTEPE Dz.Bnb. Erme ONAT Y/SKd.Bçvş. Halil CURA Tls.Kd. Bçvş. Sadettin DOĞAN Eln. Bçvş. Deniz ERKİ Dz. İşçi Tanju Veli AYDIN Dz.Kur.Kd.Bnb. Emre SEZENLER Dz.Kd.Bnb. Eren GÜNAY Shh.Kd.Bçvş. Hüseyin DOĞANCI Eln. Kd. Bçvş. Ferudun ARSLAN Eln. Bçvş. İsmail BAK EGE BÖLGE KOMUTANLIĞI

Marmara Bölge Komutanı 1 'inci Hücre Lideri 1 'inci Hücre Elemanı 1 'inci Hücre Elemanı 1 'inci Hücre Elemanı : 1 'inci Hücre Elemanı

2 'inci Hücre Lideri :2 'inci Hücre Elemanı :2 'inci Hücre Elemanı :2 'inci Hücre Elemanı :2 'inci Hücre Elemanı


Dz.P.Kd.Alb.Metin SAMANCI : Ege Böl^sıî^mutanı Dz.Kd.Alb. Levent GÜLMEN :1 'inci Hücre Lideri  % % 36 .' /


Dz.P.Kd.Bnb. Erbay ÇOLAKOGLU Dz.Bnb. A. Ayhan SARAÇOĞLU Dz.Yzb. Bülent AYDIN Dz. Ütğm. Bora COŞKUN İsth.KdBçvş. Süleyman ERHARAT Mot.Kd.Bçvş. Murat ASLAN Tls.Bçvş. Emre TEPELİ Rad. Üçvş. İbrahim Öztürk Dz.Kur.Yb. Halil ÖZSARAÇ Dz.Bnb. Gürol YURDUNAL Dz.Kd.Yzb. Ümit ÖZBEK Dz. Yzb. Bülent KARAOĞLU Tls.Bçvş. Dalyan MUSLU Rad.Kd.Bçvş. Hüseyin EROL Kaz.Kd.Bçvş. Mehmet İNCE Top.Bçvş. Alpay BELLEYİCİ

1 'inci Hücre 1 'inci Hücre 1 'inci Hücre 1 'inci Hücre 1 İnci Hücre 1 'inci Hücre 1 'inci Hücre 1 'inci Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre Hücre

2 'inci :2 'inci :2 'inci :2 'inci :2 İnci :2 İnci :2 İnci :2 İnci

Elemanı Elemanı Elemanı Elemanı Elemanı Elemanı Elemanı Elemanı Lideri Elemanı Elemanı Elemanı Elemanı Elemanı Elemanı Elemanı

KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI

Dz. Yb. İsmail Zühtü TÜMER Dz. Yb. İ Levent OLCANER Dz.Kur.Bnb. Özgür ERKEN Dz.Bnb. Metin FİDAN İsth.KdBçvş. Türker DOĞANCA İda.Bçvş. Mesut ADANUR Por.Kd.Bçvş. Metin KESKİN

Karadeniz Bölge Komutanı 1 İnci Hücre Lideri 1 İnci Hücre Elemanı 1 İnci Hücre Elemanı 1 İnci Hücre Elemanı 1 İnci Hücre Elemanı 1 İnci Hücre Elemanı

Levent BEKTAŞ (E) Dz.Bnb. Özel Plan Hücre Lideri

Burada isimleri yer alan diğer şüpheliler yönünden soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2009/2167 ve 2009/2400 sayılı dosyalarında devam etmektedir.

Yukarıda tam belge metni yer alan Mart 2009 tarihli "KAFES OPERASYONU EYLEM PLANI" incelendiğinde ERGENEKON Terör Örgütünün İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadıkları illerde, gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu Adalar bölgesindeki çeşitli mahallerde bomba patlatılması, azınlık haklarını hararetle savunma konusunda ön plana çıkmış kişi/kişilere suikast düzenlenmesi, AGOS Gazetesi civarı gibi belirlenen yerlere ses bombaları konması, birçok yere şüpheli paket bırakılıp ihbar edilerek güvenlik güçlerinin meşgul edilmesi, Adalara vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylemler düzenlenmesi, gayrimüslimlere ait mezarlıklara yönelik olarak sansasyonel eylemler yapılması, tanınmış gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan belirlenen bir ya da birkaçının kaçırılması, gayrimüslim nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde sık aralıklarla araç, ev ve işyerlerinin kundaklanması , icra edilen sabotaj, adam kaçırma, suikast eylemlerin belirlenen irticai örgütler adına üstlenilmesi (Kafes Eylem Planı, EYLEM SAFHASI başlıklı madde) şeklinde saydığı eylemlerle Türkiye 'de yaşayan gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğu imajını yayarak mevcut Hükümet üzerinde iç ve dış toplumun baskısını artırmayı, kamuoyunu meşgul ederek ERGENEKON davası başta olmak üzere gündemi değiştirmeyi (Kafes Eylem Planı, VAZİFE başlıklı madde) amaçladığı anlaşılmaktadır.

Aynı DVD'de bulunan "tn.txt" isimli metin belgesi incelendiğinde;

Rapor içerisinde yer alan KAFES EYLEM PLANI-1.JPG, KAFES EYLEM PLANI-2.JPG, KAFES EYLEM PLANI-3.JPG, KAFES EYLEM PLANI-4.JPG, KAFES EYLEM PLANI-5.JPG ve KAFES EYLEM PLANI-6.JPG isimli resim dosyaları içerisinde ifade edilen eylem planı ile ilgili açıklamalar, örgütsel içerikli notlar, toplantı kararları içerdiği anlaşılmış, metin belgesindeki notların ERGENEKON Terör Örgütünün hazırladığı Kafes Eylem Planının uygulaması ile ilgili olması sebebiyle belge metni aşağıya aynen alınmıştır.

"KAFESE KONULACAKLARIN LİSTELERİ HAZIR MI TÜM LİSTELERİ "ADRESLER" KLASÖRÜNDE TOPLAYALIM

MARMARİS'İN KAFES EYLEM PLANI KAPSAMINA ALINIP ALINMAYACAĞI KUR KD

ALB ŞAFAK YÜREKLİ İLE GÖRÜŞÜLECEK ALB YÜREKLİNİN ÇEKİNCELERİ VARMIŞ (BUSENE TERFİ YILI) SON KARARI... PAŞA VERECEK EMİR BEKLİYORUZ

EREĞLİ İÇİN UYGUN OLAN MALZEME VE NOTLAR BNB. ÖZGÜR ERKEN'E VERİLECEK

GENEL LİSTELERDEN PROJELERDE KULLANILACAK UYGUN İSİM, ADRES VE KURUM TESPİT EDİLECEK TESPİTLERİ PROJELENDİR.

KOORDİNASYONU ÇÖZ. GÖREV PAYLAŞTIR.

SAHA ÇALIŞMALARINA BİRAN ÖNCE BAŞLANSIN

MALZEME TEDARİĞİNDE SORUN VAR MI. BU KONUDA HALİL CURA VE EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ.

EYLEM KAPSAMINDA GÖREV ALACAKLARIN İZİNLERİNDE SORUN OLANLARA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETELİM

ÖDENEK NE OLDU. HAFTA SONU... ???

T VELİ NİN SON DURUMU? BU MESELE BİRAN ÖNCE NETLEŞSİN

AGOS ABONELERİNE ÖZEL PAKET HAZIRLAYALIM

Levent BAŞKAN'DAN HİÇBİR YERDE BAHSETMİYORUZ CİVARDAKİ AYRIK OTLARINA DİKKAT EDELİM

ALB. ... KAFES EYLEM PLANINDAN HABERDAR HER TÜRLÜ DESTEK İÇİN KENDİSİNE EMİR VERİLDİ

GEÇ KALMAYALIM ALTERNATİF OLUŞTURALIM. ÜRKÜTÜRSEK KUŞLAR KAFESE GİRMEZ.

EYLEMLERDE KULLANILACAK BROŞÜR VE SLOGAN VB DOKÜMAN ÇALIŞMALARI BAŞLATILSIN... ASTB. BU KONUYU TÜM BÖLGELER İÇİN HALLEDECEK KENDİSİNE YARDIM İÇİN İSMAİL BAK GÖREVLENDİRİLDİ (KOORDİNASYON)

KAFES EYLEM PLANI TAMAMLANINCA SON HALİ "KASIMPAŞA" YA ONAYA GİDECEK

BİR SONRAKİ TOPLANTIYA GETİRİLECEKLER UNUTULMASIN

TOPLANTI NOTLARI İLGİLİLERE ULAŞTIRILSIN"

Bu notlar incelendiğinde ERGENEKON Terör Örgütünün hazırlanan eylem planları ve alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerini yürüttüğü, gerekli yerlere iletilmek üzere örgüt mensuplarının notlar aldığı anlaşılmaktadır;

Aynı DVD'de yer alan «2006 ADALAR ABONE LİSTESİ.xls" isimli Excel dosyası incelendiğinde aralarında yabancı isimlerin de bulunduğu, "KINALI" isimli çalışma sayfasında 188, "BÜYÜK" isimli çalışma sayfasında 18, "BURGAZ" isimli çalışma sayfasında 3, "HEYBELİ" isimli çalışma sayfasında 3 şahsın ad soyad, adres ve telefon bilgilerinin kaydedildiği,

"kafes adresler.xls" isimli Excel dosyası incelendiğinde yer, adı, adres, bilgiler, telefon, önder, email başlıkları altında farklı illerde bulunan çok sayıda kilise, topluluk adresleri ile gerçek şahıslara ait isim, adres ve telefon numarasına ait bilgilerin kaydedildiği,

"Kafes liderler 2.xls" isimli Excel dosyası incelendiğinde Kilise ve Tel No başlıkları altında farklı illerde bulunan kilise isimleri, sabit ve GSM numaralarının kayıtlı olduğu,

"Harita.png" isimli resim dosyası incelendiğinde Türkiye siyasi haritasında illerin dört farklı renge boyanarak ve değişik rakamların yazıldığı, renklerin ne anlama geldiğini gösteren lejant bölümünde "Mor rengin; Topluluk olan yerler", "Sarı rengin; Tplk Olmayan Yeri", "Yeşil rengin; İmanlı Olan Yerler", "Kırmızı rengin; İmanlı Olmayan Y." manasına geldiği şeklinde açıklama bulunduğu,

"dernek.xls" isimli Excel dosyası incelendiğinde adı soyadı, il, ilçe, dini ve dernek başlıkları altında 15 şahsın üye oldukları gayrimüslim sivil toplum örgütleri, dini inançları ile birlikte kimlik ve adres bilgilerinin kaydedildiği,

"Toplantı AdreslerLXLS" isimli Excel dosyası incelendiğinde İli, Grubu, Adresi, ikamet başlıkları altında farklı illerde bulunan 14 şahsın adresleri ile birlikte kimlik bilgilerinin kaydedildiği, Grubu başlığı altında "Misyonerler, Yehova Şahitleri, Bahailik Faaliyetleri" gibi nitelemelerin yapıldığı,

"ÜYE TeLLİSTESİ.DOC" isimli MSword dosyası incelendiğinde "ÜYE LİSTESİ başlıklı söz konusu belgede aralarında yabancı isimlerinde bulunduğu bir çok şahsın sabit, GSM, ikamet, iş telefonu ve e posta adreslerinin kaydedildiği,

"İbadet Yerleri.XLS" isimli Excel dosyası incelendiğinde "ÜLKE GENELİNDE FAALİYETTE OLAN YABANCILARA AİT İBADETHANELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI" başlıklı belgede değişik illerde bulunan farklı azınlıklara ait ibadethanelerin adresleri ile birlikte kaydedildiği,

"İnternet Adres ListesLDOC" isimli MSword dosyası incelendiğinde "MİSYONERLİK-HIRİSTİYANLIK FAALİYETİ GÖSTEREN İNTERNET ADRESLERİ" başlıklı belgede 50 adet internet sitesinin faaliyet alanı ve yayın dili ile birlikte kaydedildiği tespit edilmiştir.

DVD'de yer alan "2006 ADALAR ABONE LİSTESİ.xls" isimli Excel dosyası uzman bilirkişilerce incelendiğinde;

Hakkında kamu davası açılan sanık Fatma CENGİZ'de ele geçirilen ZAA711131705RA13 seri numaralı 14 nolu CD içerisinde ver alan "2006 ADALAR ABONE LİSTESİ" isimli Excel dosyası ile aynı içerikli olduğu, şüpheli Levent BEKTAŞ'ta bulunan belgenin 31.05.2006 tarihinde oluşturulduğu ve her iki belgede de "yazan" kısmında "Agos" kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Aynı DVD'de bulunan "Fuhuş çetesi.pdf isimli "pdf' dosyası incelendiğinde "Dz. K Komutanlığı içerisinde İstihbarat amgçlı Organize Fuhuş çetesinin varlığının araştırılmasr konulu belgenin tamamınıh 42 sayfadan ibaret olduğu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan sivil memurlar ve degişik rütbedeki bir çok askeri personelin isimlerinin kaydedildiği ve bu şahıslar hakkında çeşitli iddiaların yer aldığı, ayrıca söz konusu belgenin içinde bulunduğu klasöre "Bu raporu kim hazırlamış" isminin verildiği görülmüştür.

Aynı DVD'de yer alan "Cihan'dan" isimli klasörde bulunan "_Notlar.txt" isimli metin belgesi incelendiğinde " ile görüşme notları" başlıklı söz konusu belge içerisinde;

"Koç Müzesiyle ilgili malzemeler yerine konulmak üzere operatöre ulaştırıldı Müzenin ziyaretçilerini artıralım, okullarda tanıtım reklam ve organizasyon faaliyetleri yapılarak ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olduğu zamanın belirlenmesini Cihan Bey söyleyecek öğrenciler projenin en önemli parçası Operasyon tarihini teyit edelim

" " e sadece (i " üzerinden ulaşılacak Başka kanal kullanmıyoruz. Aynı zamanda bilişim projelerinde ortak çalışacaklar.

Resim, video, offıce doküman; işleme, kurtarma, silme, özelliklerim değiştirme konularında uzman. İnternet projelerinde de yetkili, bununla birlikte içerde ve dışarda çalışmaları zaten " " devam ettiriyor.

" " ailecek çok güvenilir ve yetişmiş bir elemanımızdır (teyzesinden referanstı). Kuvvette de bilgisayar konusunda çok parlattığımız bir arkadaş.

Ekipten

A. Y.

M. K 0542 838 - 0537 368 (C. 'in verdiği)

• E. Ç.den notlar alındı. (CNR)

• M. K nın taş ocakları projelendirilecek.

• Magosa Mor aş ta Alb. Şafak Yürekli ile görüşüldü dosyalar ve malzemeler alındı -verildi"

Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür.

Aynı DVD'de yer alan "gündemlerim.doc" isimli MSword dosyası incelendiğinde tamamı 3 sayfadan ibaret söz konusu belge içerisinde;

• "MSB'nin daha etkin kullanılması için M. S. O.'nun oraya gitmesini Ö. paşa emretti Fabrikatör kabul etti Engin cle iyi bir ikili oluşturacaklarını söyledi.

• Tübitak'ta YETİŞ'leri daha iyi tanımalıyız. Rum olduklarını " " bildirdi.

• Y. K(yan) Ermeni dostlarımızdan D.B. ile ilişkimizi zora soktu az kalsın " " Paşanın önünü keseceklerdi ayrılmalı ayrılmaya razı olmazsa Levent Başkan çözecek

• İV. G. nin klerans sorununu takip et.

• G.S. dan gelen not: A. C. Hanım'in geçmişte katılmış olduğu özgürlükçü eylemler sırasında girdiği karelere ulaşıldığı için kleransı yenilenemedi. A. Hanım bizim arkadaşlardan ve çok sevdiğimiz birisi. Bu eksiklikten dolayı kendisi de, biz de zor durumda kalıyoruz. Bu durumu bir şekilde halledebileceğinizi söylediler. M. M. T. Bey de konuyla yakından ilgileniyor. M. beye nasıl yardımcı olabiliriz?

• M. Ö. Bey den gelen not: U.Ç. bizim için değerli ve birçok organizasyonumuzda aktif görev almaktadır. Sizin bir büyüğümüz olduğunuzu bilmekle birlikte henüz sizinle tanıştırma fırsatı bulamadık Kendisinin epilepsi hastalığı var fakat düzey olarak askerlikten muaf olmaya0ffçffi&^ endişe ediyoruz. GATA'da tanıdıklarınız olduğunu konuşrİnıştuJt. BiZeyafckmcı olabileceğinizi umuyoruz.

• " " Paşa iyi kağıt oynar(borsû) abisi üzerinden kooperatiflerine kolaylık sağlayalım Bedrettin Dalan bu konuyu çözdü

• Tolgayı ve Burak ı destekleyelim " " Paşa bizi memnun etti parayı ve gücü sever cumhurbaşkanlığı hep hayali oyak yatırım Ssm i ona açalım İ. ve E. lerle iyi bir ekip

• D. K 'a, İ. E. konusu çok önemli bu konuda haberler var dikkat edelim zamanı henüz gelmedi deşifre olursa kendi sonu olur. Avukat Ç. 'yi uyaralım.

• D. K. 'a, S. S. den daha fazla ürün bekliyoruz.

• Aydın Ortabaşı'nın yürüttüğü öğrencileri projelendir. Diğer bağlantılar önemli. (Zuhal Azeri nin grubuna dahil etmek gibi vs) Dosyası İncelenecek.

• S. hanım ve L. T. ile yemek yenilecek projelerin son durumu hakkında rapor hazırlanacak (yeni evleri vermeyi unutma)

• M.M.'ye projeyi anlat. Ayrıca M.yi daha aktif kullanmalıyız. Yeni görevler verelim. Tübitakta terfisi hallolmayacaksa başka bir yere alalım.

• K.S., müdürlüğe Tokatköy konusunda ihbar mektubu gitmiş. İzler var mı kontrol edilsin.

• Karen kimdir? Araştıralım?

• Fabrikatörle görüşüldü Aydınlık gelecek hareketi daha aktif hale gelmeli. Şafak Yürekli kontrolü elde tutmalı, bahriyede tanıtım ve dağıtım daha fazla olmalı

• / K'nın B..P'den " " ile, " " amiralin de G Ç. ile yapacaklarının eş güdümünün sağlanması

• " " Paşa 'mn oğlunun Kıbrıs Show Tv 'deki işinin takip edilmesi

• S.Ö., N. A., H Y, M. T. ile yapılabilecek projeler hakkında rapor hazırlansın, tek muhatap belirlensin, sonuçlara ne kadar müdahale edebiliyoruz? (n. ve s. arasındaki ilişkiyi değerlendirelim)

• " " Amiral'in eşi M. Hanım'in Gümüşhaneki Rahip Karabet... ile buluşturulması. E. K Hanım ilgilenecek.

• Dilek Bozkaya'nın elindekilerin Av. Serdar Öztürk üzerinden L. Göktaş'a gönderilmesi

• SavSan, Tübitak vs eleman alımlarında kesinlikle boşluk olmasın, başvuranların listeleri soruşturulsun, referans olabileceklerin listeleri hazırlansın, gerekirse duyuru yapılmadan eleman temin edilsin, gerçekleşen alımlar hakkında düzenli sayısal rapor bekliyoruz Ankara ve İstanbul için ayrı ayrı güvenli kanal kuralım

• M. A., M. T. ve kardeşi de takip edilsin hesap içinde hesap yapıyorlar verdikleri kadarda kaçırıyorlar (Kıbrıs kaçamaklarının kaydı var) izlettirilebilinir ceza keselim

• Ankarada A.S.Ç. ve F.G. çok iyi korunmalı önümüzdeki dönemdeki yapılanmamızdaki en güçlü ayağımız takip ediyoruz çok iyi iz bırakmadan kendilerini gizleyebiliyorlar

• Şafak ve F. Y. bizim çocuklardan kuvvet bunların terfisi üzerine bina edilecek alt kadememizdeki yapılanmamız için bu iki isim çok önemli fi c. güney doğu kökenlileri temsil edecek" Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür.

Aynı DVD'de yer alan "gundemlerim2.doc" isimli MSword dosyası incelendiğinde tamamı dört sayfadan ibaret söz konusu belge içerisinde;

• i(Belgütay Var imli ile konuşmasının içeriğini değiştirmesi için görüşelim " " Paşayı rahat bırakmasın

• Darbe günlükleri halledilfneli (Sevil beyanat vermeli, tolga'nın filmlerinin reytingleri yükseltilmeli vb J..)

• Tanıdıklarla ilgili olarak toplu maillerde "kurum yıpratılıyor" şeklinde kamuoyu oluşturulmalı bunu için tanıdıklardan " mağdur" grup oluşturmalı

• Deşifreleri öyle bir dozda verelim ki " mağdur edilen " "uğraşılan " havası verilmiş olsun arkadaşlarımızı yıkmasın ama "uğraşıyorlar" havası verilsin arkamıza aldığımız bu rüzgârla onları "sözümüzü dinleyen amirlerimiz" destekleyip kullansınlar ve işte onlara "kurban vermedik" desinler bu ph çok önemli ve tuttu devam edelim

• " " paşanın karısı ile alevi dostlarımızı akademide karşı karşıya getirip farklı cephe oluşturalım " Paşa karısını" dövüyor diye dedikodu yayalım

• " " Paşa bizi zorda bırakırsa karısının erkek arkadaşlarını, kendi partnerlerini ve N.nin uyuşturucu dosyalarını ve görüntülerini önüne koyalım

• Bilişim projeleri B. K. , C. Ü. , A. Ç. , K. S . , (M. A Us sivil memur genkur ile irtibatlandıracak)

• Facebook ta oluşturduğumuz isimler

• 2009 2010 yılındaki top adaylarımız Şafak Yürekli F.C.Y. , Levent Gör geç ilgililere iletilsin

• 2010 2011 yılındaki top adaylarımız M.V.G, S. T., B. B. ilgililere iletilsin

• Organizede yer alacak arkadaşlarımız

o A. S. Ç. bizi taşıyacak en güçlü aday genel konsepte uygun

o A. G. kendini çok iyi gizledi açık vermedi Tübitaktaki gizli projeleri takip ediyor ermeni dostlarımızın ve Sayın Ünal İnanç in özel referansı sınırsız desteklenmeli

***** ÖNEMLİ******

o C.G. , S. O. K. , K. S. olmazsa olmaz üç adamımız bunlarla ilgili her türlü risk alınır

o F. G karısı vasıtasıyla Ermeni dostlarımız ve Ermeni ayağımız ve bizi çok iyi tatmin ediyor

o C.A.Ç. konjekture uygun en güçlü adayımız

o B.O.

o D.Ö.

o O.U.

o B.Ş.

o T.Ü.

o RE.

o S.E.

o Levent Görgeç

o Mücahit Erakyol

o Ali Türkşen

o A. G istihbaratı bizim adımıza çok iyi idare ediyor belli kulvardaki dostlarımızı da tatmin ediyoruz

o C.B.

o A.T.

o S.G

o C D.

o S. T.A. Dilek bu konuyu da halletti

o Halil Özsaraç Dilek Derya yi taktı

o Ü.M.

o U.Ö.

o Ü.Ö.

o AK.

o Y.B.

o P.B.

o Ş.A. " " Paşa için iyi bir kanal

o H. E. oğlunun ve kendinin gay ilişkileri dosyalandı

• " " paşa ile ilgili M. U. projesi çok iyi tuttu karısı ve kızıyla ilgili diyaloglar çok iyi organizenin en güçlü ayağı haline getirelim ve " " Paşayı yukarı taşıyalım kullanabiliriz kendisine sunduğumuz imkânlarla bizi tatmin ediyor

• Reşo (R. A.) uyuşturucu işini iyi götürüyor dosyası var

• M.U. medyatikliği ile işe yaradı partner çevresi genişledi kızlar (Dilek Zuhal Meral) kadar iş çıkarıyor

• Projelerde kullanılacak misyoner ayağı Astsby. V D. gözden uzaklaştırılmalı

• Avukat M.K. Ö. ve Z.K. izmitte Veli Paşanın referansı ile Deniz Kuvvetlerini topladılar proje tuttu B.nin eşine avukat M. O.yu ayarladı

• Donanmanın ve deniz kuvvetlerinin en tepesindeki nabzı I. - G. E. M. - A. (M. restoran) ve S. çifti ile tutuyoruz M. 1. (" " Paşanın irtibatı) çok memnun C. G nin dünürleri (S. ailesi) bu döngünün baş aktörleri

• M.G.nin çok iyi irtibatları var iyi istihbarat topluyor Veli başkan, Levent başkan ve Fabrikatör çok memnun kendisi Ermeni dostlarımızdan

• S.Ö. bavul ticaretiyle bize ulaşması gereken dosyaları ve misafirlerimize ulaşacak hediyeleri partneri ile beraber (Dodi) ulaştırdı çok sadık

• Aşağıdaki yerler hiç boş bırakılmamalı her zamanki gibi seri devam etmeli sınır ötesi projeler için çok önemli

• Gen. Kur. İstihbarat Bşk. (E.M., S. P., A. S.,)

• Gen. Kur. PPB. Yunanistan Kıbrıs Daire (A. S. Ç., M.Ş., F. G. )

• Plan Prensipler (C.G, S. O.K., Dora Sungunay, )

• Yama Projesi: Yamaları kullanım şeklinin ve kullanacakların belirlenmesi bu konuda sunum hazırlanması ok'lenmesi sonrası uygulanacak (Film)

• Harp akademilerindeki projelerimiz ve soru meselesi (O.Ç.) için oradaki sürekliliğimiz için bu arkadaşların devamı önemli " " paşaya özellikle " " paşaya dikte edilmeli (T.Ş., S. K, D., D. G, S,S. S.)

• Koç müzesinde ziyaretçi patlaması olmalı:) sıkıntı çıkmasın Bşk takip ediyor.

• A.Kfyan) güneyin nabzını çok iyi tutar otelinde iyi malzeme proje çıkartır karısı ile beraber ermeni dostlarımızdandır " " paşaya maç tüyolarını A. başkan bu yolla ulaştırır

• E. yatırım, Ş. fak. F. (gdoğuluları refere eden) güçlü ayağı kayınbiraderi irtibat Ş. faktoring

• Tarikatlar

o E. (D. K)

o D. K (A. G)

o H.BfA.A.)

• Hzb tahrir (S. O., T.M., C. K, H. G, Ö. M., M. E., Astsby. Y.Ç.)

• A. A. ya yardımcı olacaklar VS., B. T., G Ç., S. T., E. A.

• H. vakfı yazı işleri müdürü 1. Y. ( " Paşa ile irtibatlı) " " Paşa S. E.yi vazifelendirdi. " " Paşa bu konuda vazifeli

• " " Paşa ABD konsolosluğunda ADD ile beraber konferans verdi proje tuttu L.S.nin kızı ve kendisi"

Şeklinde beyanların yer aldığı görülmüştür.

Şüpheli Levent BEKTAŞ ca ait/PKlNCO marka, seri numarası P412240106031211 olan "Mezuniyet Töreni" ibareli 1 Nolu CD üzerinde yapılan inceleme neticesinde "Data.Stash.v 1.5" isimli bir klasör olduğu görülmüş, bahsi geçen klasör içerisinde "Data Stash" isimli bilgisayar programının bir sürümüne ait kurulum dosyalarının olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli Levent BEKTAŞ'm işyerinde yapılan aramada ele geçen 3 nolu DVD içerisindeki dokümanlarda isimleri yer alan ve haklarında bu aşamada soruşturma bulunmayan kişilerin isimleri kapatılarak rapor sureti dosyaya eklenmiş, dijital inceleme raporunun aslı 2010/11 numaraya kay den adli emanete alınmıştır.

ARAMALARDAN SONRA İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN İHBARLAR VE YAPILAN SORUŞTURMA İŞLEMLERİ

10.05.2009 günü saat 10:30 sıralarında Beykoz sahilinde olta ile balık avlayan bir şahsın 155 Polis İmdat hattını arayarak deniz kıyısında su altında bir poşet içerisinde şüpheli cisimler gördüğünü ihbar etmesi üzerine Çubuklu Caddesi sahil yolu üzerinde, Çubuklu Vapur İskelesinin 83 metre güneyinde deniz içersinde 10-11.05.2009 tarihlerinde yapılan arama neticesinde;

-1980 adet üzerlerinde farklı ibareler bulunan fişek,

- 9 adet üzerinde farklı ibareler ve renkler bulunan aydınlatma fişeği,

-Aydınlatma ışığı olduğu öğrenilen içerisinde sıvı bulunan plastik kap,

-Sarı- kırmızı renkli kablolu fünye kısmında Dangerous Blastmg Cap ibareleri bulunan elektrikli fünye,

-Alt ve üstten 2 adet metal çubuklarla irtibatlandırılan farklı renkli bantlarla uç uca eklenen 4 adet pil,

-Mİ askeri tuzaklama olduğu öğrenilen 2 adet ip bağlanmış metal parça,

-M5 askeri tuzaklama olduğu öğrenilen, 2 üzerine ip sarılı metal parça,

-MKE yapımı içerisi boş patlayıcısı olmayan el bombası gövdesi ASFD ibareli döküm demir,

-Üzerinde fırıng device electrıcal m57 ibareleri bulunan sert plastik ateşleme grubu,

-Üzerinde 7.5 cm uzunluğunda sarı renkli saniyeli fitil bulunan altı ve üstü kapalı silindir şeklinde mukavva,

-Üzerinde 4.5 cm uzunluğunda siyah renkli saniyeli fitil bulunan altı ve üstü kapalı silindir şeklinde mukavva,

-Ateşleme tertibatı olduğu öğrenilen 4 adet metal parça,

-Maşa üst kısmı üzerinde yazılı emniyet pimi takılı ateşleme grubuna irtibatlı üzerinde tapa m206 a kf- MKE- 7 7- 76 ibareli fünyesi bulunmayan el bombası maşa grubu,

-2 adet 4x8cm uzunluğunda kırmızı zemin üzerine beyaz renkli yazı ile yazılmış SAT ibaresi bulunan metal levha,

-Üzerinde CRTG 40mm M.P. xm576el AMM lot ma-406-10-70 case ctg. xml99 eı gıb 1-14 10-69 ibareleri bulunan bomba atar mermisine ait kovan,

-5 adet üzerinde farklı ibareler ve renkler bulunan içi dolu sis kutusu,

-133 cm uzunluğunda havalı silahlarda kullanılan gaz tüpü,

-İçi boş dip tablası olmayan uzun namlulu 3 adet silah şarjörü,

- 3 adet plastik fişek dizme tablası,

-Üzerinde 19204- ASSY 5508694 mfr.lm291 ibareleri bulunan içi boş şarjör,

- 4 adet siyah renkli plastik çift taraflı fişek dizme tablası,

- 2 adet kırmızı renkli tek taraflı plastik fişek dizme tablası,

- 2 adet siyah renkli plastik çift taraflı fişek dizme tablası,

-Üzerinde 53476 rakamları bulunan uzun namlulu silaha ait mekanizma üst kapağı, -Üzerinde 53476 rakamları bulunan silah mekanizması, -40 cm uzunluğunda metal silah harbisi,

-10 adet üzerinde SÜPER- X WESTERN 12 MADE İN USA ibareli av tüfeği fişeği, -5 adet üzerinde farklı ibareler bulunan kovan, -1 adet 6LC 87' ibareli uzun namlulu silah kovanı, -222 adet üzerinde farklı ibareler bulunan eğitim fişeği, -25 adet üzerinde farklı ibareler bulunan uzun namlulu silaha ait fişekler -12(on) adet üzerinde farklı ibareler bulunan uzun namlulu silaha ait eğitim fişeği -Sarı kablo ve kırmızı başlığı olan ateşleme fitili

-Üzerinde SAMSUNG ibaresi bulunan bataryası ve arka kapağı olmayan cep telefonu -3.0 MEGA ibaresi olan cep telefonu parçası

- Kırmızı renkli MKE ibareli sis kutusu

- NOKIA ibareli gri renkli cep telefonu kapağı

-1 adet kırmızı renkli uzun namlulu plastik eğitim mermisi

-3 nolu bulgu içinde bir adet US NAVY ibareli sis kutusu

-Arka kapağı olmayan siyah kordonu bulunan LP yazılı kol saati

-59669 seri numarası okunan Kaleşnikof silaha ait mekanizma

-53476 seri numarası okunan Kaleşnikof silaha ait mekanizma küçük parçası

-SAMSUNG ibareli arka kapağı ve bataryası olmayan cep telefonu

- SOTVJDOQ1375 08 seri nolu eski elektronik parça

-13 adet 5 56 SB ibareli, 10 adet LIA2 ibareli, 6 adet FNM ibareli, 13 adet LG 85 ibareli olmak üzere toplam 42 adet uzun namlulu silaha ait fişek

- MKE 9P ibareli 1 adet kovan

- TCK 9 mm ibareli 6 adet, MKE 9 KB ibareli 4 adet olmak üzere toplam 10 adet tabanca fişeği

- Federal ibareli av tüfeği fişeği,

-7 adet uzun namlulu silaha ait fişek,

-5 adet tabanca fişeği,

-3 adet uzun namlulu silaha ait eğitim fişeği,

-2 adet uzun namlulu silaha ait eğitim fişeği kovanı,

-3 adet av tüfeği kartuşu,

-Çakmak minyatürü olduğu değerlendirilen ateşleme parçası,

-1 adet Kaleşnikof silah şarjörü,

-1 adet AMM LOT JA-16-40 ibareli tüfek bombası kovanı,

-Cep telefonuna ait dört adet parça,

-1 adet Clup Card, elde edilmiştir.

Bu bağlamda ERGENEKON Silahlı Terör Örgütüne yönelik başlatılan operasyonlarda birçok şüphelinin yakalanarak tutuklanması neticesinde örgüt içerisinde faaliyetleri bulunan örgüt mensuplarının paniğe kapılarak ellerindeki mühimmatlardan kurtulmak için girişimlerde bulunduğu, bu amaçla ellerinde bulunan malzemeyi denize attıkları kanaatine varılmıştır.

13.05.2009 günü Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek ifade veren Samiye Sever Ayarcı'nın, arkadaşı olan şüpheli Ergin GELDIKAYA'nın ERGENEKON içerisinde faaliyetleri olduğu ve ikametinde mühimmatlar olduğu yönündeki beyanları doğrultusunda Ergin GELDIKAYA'nın evinde yapılan aramada ;

-3 adet 40 mm'lik tüfek bombası

-1 adet savunma tipi el bombası

-1 adet El Bombasına ait Fünye

-1 adet Elektrikli Tetikleyici

-2 adet 134 ve 144 cm uzunluğunda saniyeli fitil

-13 cm uzunluğunda korteks (infilaklı kapsül)

-3 adet tuzaklama kiti

-2 adet ateşleyici

-1961 adet değişik ebatlarda fişek

-50 adet eğitim fişeği

-1 adet havalı tabanca

-2 adet tabanca (7,65 ve 9 mm çapında)

-4 adet şarjör elde edilmiş,

Yapılan soruşturma işlemlerinin ardından şüpheli tutuklanmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına 23.05.2009 tarihinde saat:15.06'da 5273 sayılı mail ihbarında;

"Sayın Yetkililer, ben yıllardır TSK içerisinde şerefiyle görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapmaya çalışan bir insanım. Mensubu olduğum kurumun adına herhangi bir zarar gelmemesi için gerektiği yerde canımızı ortaya koyarak çeşitli görevlerde ülkemi alnımızın akıyla temsil ettik. Ancak son zamanlarda içimizden çıkan bazı şahısların Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratacak hareket ve davranışlarda bulunduğunu üzüntü ve kaygı içersinde izlemekteyim. Bu şahısların hala TSK mensubu olması ve üst düzey Komutanlarımızca da korunması artık canıma tak dedirtti. Özellikle Poyrazköy'de bulunan silah ve mühimmatların ardından kaygı ve endişelerim hat safhaya ulaştı. Artık Deniz Kuvvetleri bünyesinde kim için neye hizmet ettiğimi anlayamaz oldum. Burada bulunan mühimmatları komutanlıktan çıkaranların bazı komutanlarımız tarafından bilinmesine rağmen hiçbir işlem yapılmaması bende sizlere bu konu hakkında bilgi verme ihtiyacı oluşturdu. Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek istiyordum. Ancak postanelere güvenmediğim için ve başka da bir yol bulamadığım için size iletiyorum. En kısa sürede ERGENEKON savcılarına bu bilgileri iletin. Sonuç olarak bizlerde bu ülkenin insanlarıyız ve daha huzurlu ve güçlü bir Türkiye'yi çocuklarımıza bırakmanın bizlerin görevi olduğu düşüncesindeyim. Sizlere bahsedeceğim şahısların harekete geçmeleri durumunda ülkemiz ERGENEKON örgütünün planladığı gibi kaos ortamına sürüklenecektir. Poyrazköy'de bulduğunuz silah ve mühimmatlar Deniz Kuvvetleri içersinde büyük sıkıntı oluşturdu. Ancak bu sıkıntı hiçbir zaman bu mühimmatların nasıl Komutanlıktan çıkarıldığı veya hangi eylemler için kullanılacağı için oluşmadı. Sadece bunların polis tarafından bulunması bazı planların deşifre olmasına neden oldu yç, asıl sıkıntıyı da bu oluşturdu. Poyrazköy'de bulunanlar sonrası tutuklananlar Deniz Kuvvetleri içersinde oluşturulan illegal yapının bir ayağıydı. Sizler bu kazılar sonrası bu yapının sadece bir koluna ulaştınız. Ancak bu yapının diğer kolu hala dışarıda rahatlıkla dolaşmaktadır. Bunun yanı sıra bu adamlar halen askeri lojmanlarda devletten maaş alarak hayatlarını sürdürmektedir. Kazılardan sonra yakalanan Levent BEKTAŞ, Erme ONAT, Ercan KÎREÇTEPE ve halen yurt dışı görevinde bulunan ve bilerek görev süresi uzatılan Mustafa Turhan ECEVÎT ile aynı illegal grup içersinde yer alan diğer şahıslar; Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN, Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA, Astsubay Kıdemli Başçavuş Sadettin DOĞAN ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferudun ARSLAN'dır. Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN bu grubu yönlendirmektedir ve Halil CURA ' da grubun liderliğini yapmaktadır. Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bu güne kadar çeşitli eylemleri hayata geçirilmiş olan Kafes Eylem Planıdır. Ve bu eylem planının içersinde K komutanı Koramiral ' den, Koramiral ' tan tutun da alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50'ye yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler yaparak ülkede ERGENEKON örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın kuruluşları aracılığı ile ERGENEKON'a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak hükümetin içerden ve dışardan baskı altına alınması ve ülke gündemini değiştirerek ERGENEKON davasının boşa çıkarılmasıdır.

Bugüne kadar bu eylem planı dahilinde hayata geçirilen bazı eylemlerden de örnek vermek istiyorum. Kasımpaşa postanesinden Ermeni kiliselerine, gazetelere gayrimüslim vatandaşlarımızın evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi bu plan dâhilinde yapılmıştır. Burada da amaç kargaşa ve kaos çıkarmaktır. Kasımpaşa postanesinde güvenlik kameralarının olmaması burayı tercih etmelerindeki en büyük etkendir. Ayrıca yine Kasımpaşa'da bulunan Koç Müzesindeki denizaltına patlayıcılar yerleştirilmesi de yine aynı plan dahilinde yapılmış bir eylemdir. Bu plana göre 200-300 kişilik bir öğrenci grubunun müzeyi ziyaretleri esnasında patlayıcılar patlatılacak ve ortalık kan gölüne dönecekti. Tabi bunun sonunda sorumlu hükümet tutulacak faillerin yakalanmaması insanlarımızı gerecek ve toplumda bir kargaşa ortamının yaratılması sağlanacaktı. Ancak grup içersinden bir kişinin görevini tam yapmaması ve müze görevlilerinin durumu fark etmesi bu planlarını sekteye uğrattı. Bu anlattıklarım sizlere birilerini gammazlamak veya birilerinin ayağını kaydırmak için yazılmış satırlar değildir. Bu bilgileri şahısların ne kadar profesyonel çalıştıklarını ve ERGENEKON'un hedefleri doğrultusunda amaçlarına ulaşmak için neler yapabileceklerini anlayabilmeniz sizlerle paylaşıyorum. Deniz altında patlayıcıların bulunmasının ardından askeri makamlar, Halil CURA ve ekibi Ferudun ARSLAN ve Sadettin DOĞAN hakkında soruşturma açtı ve telefonlarına el koydu ancak soruşturmanın seyrine bakınca, soruşturmanın failleri cezalandırmaktan çok olayın kapatma ve örtbas etmeye doğru ilerlediğini gördüm. ERGENEKON operasyonları sonucunda ERGENEKON'a büyük bir darbe indirdiğinizi düşünebilirsiniz ama örgütün halen ne kadar aktif ve tehlikeli olduğunu da anlamanızı istiyorum. Hatırlayacağınız üzere yakın zamanda Beykoz kıyılarında balıkçılar denizde silah ve el bombaları bulmuştu. En güvendikleri yer olan Poyrazköy'e gömdükleri silah ve mühimmatların bulunmasının ardından panik halinde ellerinde bulunan malzemeleri çıkarmak amacıyla denize attılar. Ancak şans, bu sefer de balıkçılar olayı ortaya çıkardı.

Ayrıca benim bu bilgileri sizlere ilettiğimin öğrenilmesi durumunda hayatımın ciddi bir tehlike altına gireceğini de belirtmek istiyorum. Ancak artık vicdan azabım can güvenliğimin önüne geçmiş durumda. Daha fazla masum insanın zarar görmesini ve ERGENEKON örgütünün artık faaliyetlerinin son bulmasını temenni ediyorum. Şahıslar hakkında daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Kurmay Albay Ali TÜRKŞEN; ERGENEKONcudur ve ERGENEKON adına kafes eylem planı çerçevesinde eylemler yapmaktadır. Tutuklanan Levent BEKTAŞ'ın en yakın ve güvendiği adamlarındandır. BahaVliğe inandığını ifade ettiğine bizzat şahit oldum. İşyerinden dikkat çekmeyecek şekilde azar azar mühimmat ve silahları çıkartmakta ve bunları ERGENEKON adına kullanmak içine saklamakta ve gömmektedir. Halil CURA ve ekibini yönlendirmektedir. Askeri savcılığa Ali TÜRKŞEN' in ERGENEKON'cu olduğu yönünde defalarca ihbarlar gelmiştir. Ancak herhangi bir işlem yapılmamasının yanı sıra Ali TÜRKŞEN erken terfi bile ettirilmiştir. Gelen ihbarlar kafes eylem planı içersinde yer alan amiraller tarafından sümenaltı yapılmıştır. Ali TÜRKŞEN'in ERGENEKON adına diğer önemli bir görevi ise, DZKK içersindeki özellikle Süryani, Bahaî ve Alevi öğrencileri karargâh evleri ve Ataevleri ile irtibatlandırmak ve bunları ERGENEKON örgütüne dâhil etmektedir. Bu faaliyetleri kapsamında bu öğrencilere ÇYDD' den burs ayarlamış ve bu öğrencilerin ÇYDD'nin açtığı evlere gidip gelmelerini sağlamıştır.

Ayrıca ÇYDD'nin bu faaliyetlerine destek vermek amacı ile bazı öğrencilere ÇYDD aracılığı ile bizzat burs vermektedir. Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil CURA; Kafes Eylem Planı çerçevesinde saha faaliyetleri olarak nitelendirdikleri eylemleri yapmak amacı ile silah ve mühimmatları iş yerlerinden çıkararak gömmüştür. Poyrazköy'de bulunan mühimmat ve silahlarda bu ERGENEKON adına bu faaliyetlerde bulunmak adına Halil CURA ve ekibi tarafından gömülmüştür. Tutuklanan şahısların dışarıda bulunan örgütsel irtibatlarının başında Ali TÜRKŞEN'in kontrolündeki Halil CURA ve ekibi gelmektedir. Halil CURA'nın altında da kendisine bağlı hücreler bulunmaktadır. Yakın zamanda tutuklanan Ergin GELDÎKAYA da CURA'ya bağlı bir hücrenin lideridir. Ergin GELDİKAYA'nın liderliğini yaptığı hücrede kafes eylem planı dâhilinde faaliyet göstermektedir. Koç müzesinde bulunan patlayıcıları da yine aynı ekip yerleştirmiştir. Askeri mahkeme bu yüzden Halil CURA 'nın telefonuna el koymuştur. Ayrıca evinde sakladığı malzemeleri kazılardan sonra iş yerine getirmiştir. Askeri mahkemenin verdiği arama kararı neticesinde bu malzemeler (Mayın, bomba, patlayıcı vs.) iş yerindeki dolabında ele geçirilmiş ancak konu yine Ali TÜRKŞEN'in kafes eylem planında yer alan amirallere bilgi vermesi sonucu kapatılmıştır. Malzemeler yurt dışına giden bir gemiye verilmiş ve okyanusa atılması istenmiştir. Böylece soruşturma kapatılmaktadır. Halil CURA'nın ERGENEKON'daki diğer önemli bir görevi de Bağımsız Türkiye Partisi başta olmak üzere çeşitli toplumsal gruplarla ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ'nün provokasyon, manipülasyon, hedefleri paralelinde irtibat kurmaktır. İş yerindeki çekmecesindeki spiralli dosyanın içersinde SD kart bulunmaktadır. Bu SD karta ulaşıldığında Halil CURA'nın B...P-A. A. irtibatları görülecektir. Bu belgelere ulaştığınız takdirde yazdıklarımın önemini daha iyi kavrayacaksınız. Ancak buraların aranması askeri makamlarca yapıldığı takdirde yine sonuca ulaşamayacaksınız. Daha öncekiler gibi konu yine kapatılacaktır. Buraların özellikle siz savcılar tarafından aranması gerekmektedir. Sizin katılmadığınız bir arama olması durumunda ERGENEKON ile ilgili çok önemli belgeleri elde etmeniz imkânsızdır. Astsubay Kıdemli Başçavuş Sadettin DOĞAN ERGENEKON üyesidir ve Halil CURA'ya bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Kafes Eylem Planının içersinde yer almaktadır. Koç Müzesinde bulunan patlayıcıları yerleştirenlerdendir. Halil CURA Sadettin DOĞAN ve Ferudun ARSLAN tam bir eylem timidir. Sürekli ortak hareket ederler. Halil CURA anlatırken bahsettiği bütün, faaliyetlerde yer almıştır ve bunun da telefonuna Koç müzesinde bulunan patlayıcılardan sonra el konmuştur, iş yerinden mühimmat ve silahları dikkat çekmeyecek şekilde çıkarmış ve ERGEN EKON adına kullanmak için gömmüştür. Yine iş yerinde bulunan dolabında yapılan arama sonucu ele geçirilen mühimmatlar yurtdışına giden gemiye verilerek okyanusa atılması istenmiştir. Bu malzemeleri Kafes Eylem Planı çerçevesinde saha faaliyetleri dedikleri eylemlerde kullanacaklardı. Ancak şu an için tam olarak başaramadılar. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferudun ARSLAN; ERGENEKON üyesidir ve Halil CURA'ya bağlı olarak faaliyet yürütmektedir. Kafes Eylem Planının içerisinde yer almaktadır. Koç Müzesinde bulunan patlayıcıları yerleştirenlerdendir. Bunun da telefonuna el konmuştur. İş yerinde askeri makamlarca yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat bulunmuştur. Ancak bu mühimmatların kaderi de diğerleri gibi okyanus dibi olmuştur. Poyrazköy'de bulunan mühimmatları gömenler arasındadır. Bu şahıslar zaten ERGENEKON adına sürekli ortak hareket etmektedir. Bu şahısların ne kadar ciddi olduklarını ve eğitimli olduklarından dolayı büyük bir eylem yapabilecek kabiliyete sahip olduklarını sizlerin de bilmesini istedim. Bu şahıslar ile ilgili bildiklerimi anlattım. Sizlerin de gereğini yapacağınıza inanıyorum. Sizlere bahsettiğim yerlere bakıldığında bu şahıslar ve ERGENEKON hakkında çok önemli bilgi ve belgelere ulaşacaksınız. Ancak tekrar hatırlatmak istiyorum ki buralara sivil bir savcı nezaretinde bakılması gerekmektedir. Aksi takdirde daha önceleri olduğu gibi yine olaylar kapatılacak, mühimmat ve silahlar yok edilecektir" şeklinde ifadeler içerdiği anlaşılmış, ihbar üzerine şüpheliler Ali TÜRKŞEN, Halil CURA, Sadettin DOĞAN ve Ferudun ARSLAN soruşturmaya dahil edilmişlerdir.

DENİZE MÜHİMMAT ATILMASI OLAYI

Cumhuriyet Başsavcılığımızca Beykoz Poyrazköy'de yapılan aramalar sırasında ele geçen mühimmatlar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma nedeniyle şüphelilerden Ercan KİREÇTEPE'nin evinde 22.04.2009 tarihinde yapılan arama sırasında Sat Grup Komutanlığına görevli Deniz Yüzbaşı Özgür Kaya'dan kendi malzeme kutusunda bulunan mühimmatı ortadan kaldırması için yardım istediği, bunun üzerine Deniz Yüzbaşı Özgür Kaya'nın, Ercan KİREÇTEPE'nin Sat Grup Komutanlığında bulunan malzeme kutusunda gizlediği 700 adet 9 mm, 5,56 mm tabanca ve tüfek mermisi ile 5 adet duman ve aydınlatma fişeğini bulunduğu yerden aldığı, aydınlatma fişeklerini kendi malzeme kutusunda sakladığı, mermileri de Ege Denizinde yapılan bir tatbikat sırasında gemiden denize attığının tespit edildiği, bu olay ile ilgili olarak Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheli Ercan KİREÇTEPE hakkında askeri eşyayı gizlemek, çalmak, Deniz Yüzbaşı Özgür Kaya hakkında askeri eşyayı kasten tahrip etmek, gizlemek suçlarından 23.07.2009 tarihli iddianame ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesine ceza davası açıldığı, yargılamanın halen devam ettiği tespit edilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan 155 mail ihbar hattına 24.05.2009 tarihinde saat:12.53'te İhbar No:5309 sayılı mail ihbarında;

"SAYIN YETKÎIİLER Ben Deniz Kuvvetleri bünyesinde çalışan bir askerim. İsmimi veya rütbemi söylemem kendimi ve daha önemlisi ailemi tehlikeye atacağından bu bilgileri açıklamamamı anlayışla karşılayacağınızı' umuyorum. Sizlere birlikte çalıştığım ve ERGENEKON Terör Örgütü üyesi Deniz Kuyvetleri mensubu bazı şahıslar hakkında bilgi vermek istiyorum. Sizlere şahıslardan temin ettiğim belge ve dokümanları gösterdikçe ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız. Bu şahıslar ERGENEKON Terör Örgütü adına faaliyetlerde bulunmakta ve Deniz Kuvvetleri içerisinde örgütün propagandasını yapmaktadır. Bizde illegal yapılar bile görüş alınmadan, onaylanmadan kurulamaz. Bu şahıslarda tesadüf eseri bir araya gelmiş kişiler değildir. Bu kişileri birleştiren temel nokta Deniz Kuvvetleri bünyesinde kurulan ve bugüne kadar çeşitli eylemleri hayata geçirilmiş olan kafes eylem planıdır ve bu eylem planının içerisinde ... Koramiral A den, Koramiral K ' dan tutun da alt kademelerde bulunan astsubaylara kadar 50 'ye yakın kişinin yer aldığını gördüm. Kafes Eylem Planının amacı ülke içerisinde çeşitli eylemler yaparak ülkede ERGENEKON örgütünün hedefleri doğrultusunda kargaşa çıkarılması, Cumhuriyet mitingleri tarzında çeşitli yürüyüş ve mitinglerin organize edilmesi, basın kuruluşları aracılığı ile ERGENEKON'a destek verilmesi, hükümetin yıpratılması ve gayrimüslim vatandaşlarımızın tehdit edilerek can güvenliklerinin olmadığı duygusunu aşılayarak hükümetin içeriden ve dışarıdan baskı altına alınması ve ülke gündemini değiştirerek ERGENEKON davasının boşa çıkarılmasıdır. Aslında bu bilgileri doğrudan savcılara iletmek istiyordum ancak postanelere güvenmediğim ve başka da bir yol bulamadığım için size iletiyorum. En kısa sürede ERGENEKON savcılarına bu bilgileri iletin. Yapılan operasyonlar ve ev aramaları sonucu sizlere bahsedeceğim şahıslar ellerinde bulanan ERGENEKON belgelerini evlerinde çıkararak daha güvenli olduğunu düşündükleri iş yerlerine getirdiler.

Bunların aranmayacağını düşünmektedirler. Bu şahıslara ait belgelerinde yerlerini size yazacağım ancak buraların aranması sivil savcılıkça yapılmalıdır. Aksi takdirde size bahsedeceğim size bahsedeceğim hiçbir belgeye ulaşamazsınız. Buralarda askeri makamlarca arama yapıldığı takdirde kurum içersinde güçlü bir yapıya sahip olan bu şahıslar ERGENEKON belgelerini rahatlıkla imha edebilirler. Ayrıca ERGENEKON 'un nasıl çalıştığına ve Deniz Kuvvetleri içersinde nasıl yapılandığına dair elde ettiğim çok önemli bir belgeyi de sizlere gönderiyorum. Bu şahıslar şunlardır. DENİZ KURMAY KIDEMLİ ALBAY ŞAFAK YÜREKLİ, Şafak YÜREKLİ, ERGENEKON sanıkları Em. Bnb. Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'e, Uy as ÇINAR' a, Hasan Ataman YILDIRIM'a ve Levent GÖKTAŞ'a çeşitli askeri gizli ibareli belgeleri sızdırmıştır. Ayrıca hiçbir hiyerarşik bağı olmamasına rağmen C. G isimli şahsa gizli askeri bilgileri sızdırmaktadır. Bunu ERGENEKON adına yapmaktadır. Ayrıca ERGENEKON üyeleri Şafak YÜREKLİ' yi desteklemekte ve yükselmesi için ellerinden geleni yapmaktadır. Doğu PERİNÇEK' in internet ortamındaki faaliyetleri kapsamında kurulmuş olan 'Aydınlık Gelecek Hareketi" adlı mail grubuna üyedir. Bu gruptan sürekli ERGENEKON propagandası yapan mailleri almakta ve bu mailleri Deniz Kuvvetleri mensuplarına servis etmektedir. Dezenformasyon, provokasyon amacı taşıyan TSK bünyesinde ulusalcılık argümanım kullanarak gizli bir oluşum içersinde bulunmaktadır. Ve bu yöndeki düşüncelerini mail olarak paylaşmaktadır.

Ayrıca ERGENEKON 'un hedefleri doğrultusunda Deniz Kuvvetleri içersinde oluşturulan Kafes Eylem Planından da bilgisi vardır. Ve bu plana el altından her türlü desteği vermektedir.

Şafak YÜREKLİ' nin kullanmaya başladığı Kurmay Başkanı F. D.'nin odasında çelik kasanın yanındaki kilitli evrak dolabının arkasında CD ve USB gizlemektedir. Gizlediği bu CD ve USB' ler özel olarak şifrelenmiştir. Bakıldığında film olarak görülmektedir. Ancak şifre çözülebilirse içersine ERGENEKON'a ait özel dosya ve gündemlerin bulunduğu göreceksiniz. Ve ofisinde gizlediği SD kartta da çok önemli bilgileri saklamaktadır. Şafak YÜREKLİ Em. Kora. A.G. ile çok yakın ilişkiler içer sindedirler. Em. Kora. A.G. de ERGENEKON faaliyetleri kapsamında Dezenformasyon, Provokasyon amaçlı faaliyetler göstermektedir. A.G. ile olan gizli faaliyetlerini perdelemek için kendisinin A. G'nin manevi evladı olduğu bilgisini yaymaktadır. Şafak YÜREKLİ Kur. Alb. Tayfun DUMAN ve Kur. Kd. Bnb. Emre SEZENLER'i ERGENEKON faaliyetleri noktasında koordine etmektedir. Kur. Alb. Tayfun DUMAN ve Kur. Kd. Bnb. Emre SEZENLER ile otuz yıl öncesine dayanan bir dostluklarının olduğunu da duymuştum. Şafak YÜREKLİ'nin kuzenlerinden K D. Ekim örgütü-TDKP-Leninist Kanat mensubudur. Diğer kuzeni C. D. DHKP/C Terör Örgütü mensubudur.

KUR. KD. ALB. MERT YANIK

Mert YANIK'ın ERGENEKON ile bağlantısını davası kapsamında arama yaptığınız ADD Tekirdağ-Çorlu Şubesi üyesi olan baldızı C. B. yapmaktadır. ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasındaki bağlantıyı da Mert YANIK sağlamaktadır. Çalışma odasındaki iki kütüphanede camlı ve kapaklı bölümlerdeki karton kutular dosyalar Cumhuriyet Stratejiler klasörleri ve gemi resimleri arasında ERGENEKON'a ait belge doküman ve evrakları gizlemektedir. Bu belgeleri kendisi bana gösterdi. Bunları bulursanız Mert YANIK'ın ERGENEKON için ne tür faaliyetlerde bulunduğunu anlayabilirsiniz KUR. KD. ALB. DORA SUNGUNAY Dora SUNGUNAY'in DHKP/C ve ERGENEKON ile bağlantısını Deniz Kuvvetleri içersinde neredeyse bilmeyen kalmadı. Zaten kendisinin de bu durumu pek fazla sakladığı söylenemez. Hemen hemen her samimi ortamda gururlanarak bu durumu ifade eder. Dora SUNGUNAY, ERGENEKON sanıkları H Vural VURAL, Sevgi Erenerol ve Muzaffer TEKİN ile sıkı irtibat içersindedir. ERGENEKON tarafından sürekli desteklenmekte ve yükselebilmesi için ERGENEKON her türlü desteği vermektedir. KUR. KD. ALB. MUHARREM NURİ ALACALI Tayfun DUMAN'ın iş yerinde intranet e bağlandığı iş yerinde kullandığı bilgisayar çok önemlidir. Bu bilgisayardan ERGENEKON yazışmalarını yapmışlardır. Ancak yapılan operasyonlar sonucu bu bilgileri sildiklerini duydum. Sildikleri bu bilgiler arasında Muharrem Nuri ALACALI'nın hazırladığı Metin ATAÇ' in günlükleri de vardır. Nuri ALACALI ERGENEKON'un talimatı ile Metin ATAÇ hakkında bilgi topluyor, zafiyetlerini tespit ediyor ve kurum dışından bir yerlere bu bilgileri servis ediyor. KUR. KD. ALB. Levent GÖRGEÇ Deniz Kuvvetleri bünyesinde ERGENEKON' un amaçları doğrultusunda hazırlanan Kafes Eylem Planı içersinde aktif olarak yer almaktadır. Bu eylem planı çerçevesinde faaliyetleri bulunmaktadır.

Ayrıca ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasında ki bağlantıyı ERGENEKON adına sağlamaktadır. Deniz Harp okulundan mezun olan öğrencilerin ÇYDD' ye bağlı Ata evlerinden kopmaması konusunda görevlidir. Öğrencilerin Ata evleri ve Karargâh Evleri ile düzenli olarak irtibatını sağlaması ve ERGENEKON adına faaliyet göstermelerinin sağlanması konusunda ERGENEKON tarafından görevlendirilmiştir. AYDINORTABASI Emekli denizcidir. ERGENEKON adına ÇYDD ile Deniz Kuvvetleri arasında ki bağlantıyı sağlamaktadır. Deniz Kuvvetleri öğrencileri ile ilgilenmekte, erkek öğrencileri kendi kontrolünde olan kız öğrencili aracılığı»,Jle ERGENEKONa kazandırmaya çalışmaktadır. Çeşit etkinlikler düzenleyerek kız öğrencilerin erkekler ile tanışmasını sağlamakta ve mezun olduktan sonra da ERGENEKON adına faaliyet yürütmeleri için uğraşmaktadır. Ayrıca ÇYDD'nin düzenlediği mitinglere katılan Deniz Kuvvetleri öğrencilerine maddi menfaat sağlamaktadır.

KUR. KD. ALB. TAYFUN DUMAN

Bu şahsın bilgisayarında Deniz Kuvvetleri içersinde bulunan ERGENEKON mensuplarının bütün yazışmalarını bulabilirsiniz. Ancak yapılan operasyonlar sonucu bunların silindiğini duymuştum. Bu bilgisayarı kendilerine üst olarak seçmişlerdir. ERGENEKON adına yapılan bütün fişleme vs. gibi örgüte yazılan raporlar bu şahsın iş yerinde kullandığı bilgisayarındadır.

Tayfun DUMAN'ın ERGENEKON içersindeki diğer önemli bir görevi de Türk Solu grubunu yönlendirmek ve Türk Solun grubunun ERGENEKON ile bağlantısını sağlamaktır. Ayrıca ofisinde çalışma masasının sağındaki duvara sabitlenmiş buzdolabının altında da örgüte ait belgelerin bulunduğu CD'ler bulabilirsiniz.

KUR. KD. ALB. 1 KORAYÖZYURT

Deniz Kuvvetleri içerisinde ERGENEKON'un sıkı savunucularındandır. Doğu PERÎNÇEK ve Şule PERİNÇEK ile örgütsel bağlantısı bulunmaktadır. Sık sık Doğu PERÎNÇEK'i Silivri'de ziyaret etmek istediğini söylemektedir. Ayrıca İstanbul'a gittiğinde Şule PERÎNÇEK'in yanına uğramadan dönmediğini söylüyor. Adeta İşçi Partisi ve ERGENEKON'un Deniz Kuvvetleri temsilcisi gibi faaliyet yürütüyor.

Kendi odasında ERGENEKON'a ait gizli belgeleri de saklamaktadır. Bu belgeler odasına girildiğinde soldaki dolabın altındadır" Şeklinde ifadeler içeren ihbar üzerine şüpheliler Şafak YÜREKLİ, Mert YANIK, Dora SUNGUNAY, Muharrem Nuri ALACALI, Levent GÖRGEÇ, Tayfun DUMAN, İbrahim Koray ÖZYURT, Aydın ORTABAŞI soruşturmaya dahil edilmişler, mevcut deliller sebebiyle şüphelilerden Aydın ORTABAŞI yönünden soruşturma bu dosyadan ayrılarak 2009/827 sayılı dosyası ile birleştirilmiştir.

24.05.2009 tarihli "SAYIN YETKİLİLER" ibaresi ile başlayan 5309 nolu e-mail ihbar ekinde gönderilen; "ADI, SOYADI, RÜTBE, GÖREV BÖLGE, EV TEL, İŞ TEL, CEP TEL, mail 1, mail, 2, NOT" şeklinde şematik listede soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan;

"Levent GÖRGEÇ KD.ALB. BEYLERBEYİ- İSTANBUL 5356958487-5326407063-5326407063 IgorgecÇcö&mail.com Cem Gürdeniz takibinde imaj olarak parlayan yıldızımız, Eğitimi Bülent ŞENSES ile beraber organize edecekler. "

"ALİ TÜRKŞEN KD.ALB. UMURYELİ-BEYKOZ-İSTANBUL 5323010969-5335646740 aliturksen(a),vahoo.com Bahai Mahfili ile bağlantısı devam edecek"

"MERT YANIK KD.ALB. BEŞİKTAŞ- İSTANBUL 2623533051 2623713880 5323461388-5338123524-5338123524 mertyanik(q)hotmail. com Cumhuriyet gazetesi alt istişare heyetindedir "

"T. A. E.DİŞTBP. KD.ALB. 532 Özer, F. Amirallere yeni kadın. Cengiz Erol ve B. Y. sor. Ayarlanan yer konusunda daha hassas olacak. "

AYDIN ORTABAŞI E. ALB. Türkan Saylan ve Serdar Okan ile görüşsün "

KE. YB. GÖLCÜK- KOCAELİ Üniversitesindeki örgütlenmeyi takip eder. Liselere girildi Tayfun Duman ekibi bilir ;

KD. KD. BÇVŞ ANADOLUKAVAĞI- İSTANBUL 216 216 532 Halil Cura irtibatı var

SADETTİN DOĞAN KD. BÇVŞ. ANADOLUKAVAĞI- İSTANBUL 546960... dogansadettinMhotmail. com Eşinin Gata' da ki tanıdıklarından yararlanılabilir

FERUDUN ARSLAN KD.BÇVŞ. ANADOLUKAVAĞI- İSTANBUL 212268 541422 arslanferudun&hotmail.com Operasyonel faaliyetlerde iyi iş çıkarır

HALİL CURA KD.BÇVŞ. BEYKOZ- İSTANBUL 212281 532606 - 532606 halilcura(a),gmaiL com Ekibi operasyon el faaliyette çok başarılı çok yönlü ilişkileri etkileyici

P. K Dilek BOZKAYA'nın yerine gelen eleman T. A.; Kontrol. Görüntü arşivi var" Şeklinde şahıslar ile alakalı örgütsel notlar olduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli Serdar ÖZTÜRK'ün Ankara Çankaya İlçesi Kavaklıdere Bestekar sokak No: 17/2 sayılı adreste bulunan Aden Hukuk Bürosu isimli iş yerinde 04.06.2009 tarihinde yapılan aramada çalışma masasının üzerinde bir adet 11x4 cm ebadında "Dilek Bozkaya" ibaresi ile başlayıp "tamamdır " ibaresi ile biten tek yönlü bilgisayar çıktısı dokümanda; " Dilek Bozkaya: (Ali Türkşen Görüntü+Resim, Alb. îlyas Çınardan Sorulacak)

B. Y. (S. B. kullanıma hazır)

P. K: S. T. A. (Çalışması tamam görüntü+resim)

Zuhal Azeri: F. 1. (tamamdır)

Hülya Metin (Havacılardan tamamdır) şeklinde ibarelerin olduğu görülmüştür.

İhbar ekinde gönderilen belgelerde: ALİ TÜRKŞEN Bahaî Mahfili ile bağlantısı devam edecek" şeklinde notlar bulunduğu,

Şüpheli Serdar Öztürk ten elde edilen belgede: Dilek Bozkaya: (Ali Türkşen Görüntü+ Resim,AlbJlyas Çınardan Sorulacak) şeklinde bilgiler bulunduğumu bilgilerin ihbar mektubu ekindeki bilgiler ile örtüşecek nitelikte olduğu,

İhbar ile ilgili yapılan çalışmalarda Ali Türkşen, Halil Cura, Ferudun Aslan ve Saadettin Doğan isimli şüphelilerin ERGENEKON soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan şahıslar ile telefon irtibatları olduğu, şüpheli Levent BEKTAŞ'tan elde edilen 3 nolu DVD içerisinde gizlenmiş bir şekilde bulunan bilgilerde Halil Cura'nın isminin geçtiği tespit edilmiştir.

ERMENİ ASILLI TÜRK VATANDAŞLARININ TEHDİT EDİLMESİ

23.05.2009 tarihli ihbarda;

"Bugüne kadar bu eylem planı dâhilinde hayata geçirilen bazı eylemlerden de örnek vermek istiyorum. Kasımpaşa postanesinden Ermeni kiliselerine, gazetelere gayrimüslim vatandaşlarımızın evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi bu plan dâhilinde yapılmıştır. Burada da amaç kargaşa ve kaos çıkarmaktır. Kasımpaşa postanesinde güvenlik kameralarının olmaması burayı tercih etmelerindeki en büyük etkendir" ibarelerinin yer alması üzerine Kasımpaşa Postanesinden tehdit mektubu gönderilip gönderilmediği yönünde yapılan çalışmalar neticesinde; 03.05.2007 tarihinde Beyoğlu İlçesi Kasımpaşa Postanesinden İstanbul'da bulunan bazı Ermeni okullarına uTemel MALATYALI Karadeniz Mahallesi Trabzon Sokak No.3/1 Avcılar İstanbul" isim ve adresi ile gönderilen 2 sayfalık uSON UYARI VE İKAZ" başlıklı, "İlgili bütün kuruluşlara gönderilmiştir Eu Muhtıra ye harekât Türk Milletinin geleceği ve birlikte yaşamasının devamı için başlatılmıştır'Saykılarımızla" ibareleri ile son bulan

bilgisayar çıktısı mektubu gönderen Temel Malatyalı isim ve adres üzerinde yapılan çalışmalarda böyle bir adresin bulunmadığı, isim ile ilgili çalışmalarda herhangi bir kaydının olmadığı anlaşılmıştır.

Temel MALATYALI ismi ile gönderilen tehdit mektubunda özetle ;

11 Ülkenin içinde bulunduğu huzurun bozulmasına yöneliklik çalışmalarda son noktaya gelindiği. Bölgesel ırkçılık ve radikal dincilikle ülkenin huzurunu bozmak isteyenlere gerekli cevap verileceğini. Bu gruplara karşı anti gruplar olarak cevap verme ve tavır koyma düşüncelerinin askıya alarak ertelediklerini. Hrant DÎNK cinayetinden sonra milletin mensup olduğu ülkeyi unutarak "Hepimiz Ermeniyiz. Hepimiz Hrant DİNK'iz." Irkçılık ve isyan girişimlerine hareket ettiklerini, ülkemizi dış devletlere şikâyet etmekte ve zor durumda bırakıldığı, Ülkemizde legal ve illegal yollarla birçok Ermeni vatandaşımızın yaşadığı, Ermeni asıllı vatandaşlarımızı bulunmuş oldukları görevlerde, sosyal faaliyetlerde Türk Devletinin savunucusu olarak görme arzularının olduğu, bu ayrılıkçı ve bozguncu düşüncelere karşı artık Ermeni vatandaşların harekete geçerek ülkemizde yaşayan soydaş ve dindaşlarını haklı yönde savunma mecburiyeti doğduğunu, yapılacak savunma ve beyanatları yayın, basın ve meydanlardan takip edeceklerini, yoksa ne kadar Ermeni'nin, ne kadar Türk'ün var olduğu zaman içinde görülerek tabutlar içinde sayımının yine Ermeni vatandaşların yapma mecburiyetinde kalacaklarını, bu değerlendirmenin bütün ayrılıkçı grupları kapsadığı,

PKK Terör Örgütünün yok edilmesine karşı gerekli cevabın Kürt vatandaşlarımızın vermesi gerektiğini, Ülkemizde Kürt asıllı Devlet hiyerarşisi içerisinde çalışan vatandaşlarımızın olduğunu, Ülke içinde hain ve casusların olduğunu, bunları "biz" diye tabir ettiği grubun tespit ettiklerini, bu açıklamayla teröre ve ayrılıkçı düşüncelere kimlerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtiklerini, ayrılıkçı düşünce yandaşlarına ve suskunluğunu sürdüren gizli hain ve ihanet içinde bulunanlara karşı tavırlarını acımasızca sürdüreceklerini... " belirten yazının sonunda;

"SON BİR MUHTIRADIR, YENİSİ TEKRARLANMAYACAKTIR. " şeklinde ifadelerin bulunduğu belirlenmiştir. Yapılan araştırmada sözkonusu tehdit mektubunun Surp Haç Yatılı Ermeni Lisesi, Özel Kalfayan Ermeni Kız Yurdu, Loven Vartuhyan Ermeni İlköğretim Okulu, Özel Tarkmancaş Ermeni İlköğretim Okulu, Karagözyan Ermeni İlköğretim Okulu, Getronagan Ermeni Lisesi, Özel Topkapı Levon Ermeni İlköğretim Okulu Bezciyan Ermeni İlköğretim Okulu, Eseyan İlköğretim Okulu ve Özel Dadyan Ermeni Lisesi'ne gönderildiği,

İhbarda belirtilen Kasımpaşa Postanesinden Ermeni kiliselerine, okullarına, gazetelere, gayrimüslim vatandaşların evlerine tehdit içerikli mektupların gönderilmesi eyleminin bu şekilde gerçekleştirildiği, ihbar içeriğinin, şüpheli Levent BEKTAŞ'tan ele geçen DVD'deki kayıtların birbiriyle örtüştüğü anlaşılmıştır.