Olayların Antakya'ya da sıçraması ve alınan tedbirler

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Olayların Antakya'ya da sıçraması ve alınan tedbirler
Olayların şiddetli bir biçimde Antakya'da da başlaması üzerine askerî yardım talebinde bulunan Halep Valiliği'ne, söz konusu yardım kuvveti gelene kadar mevcut vasıtalarla karışıklığın yatıştırılması, Müslüman ve gayrimüslim ahaliye ileri gelenleri aracılığıyla nasihatte bulunulması ve yabancılarla bunlara ait müesseselerin korunmasına itina gösterilmesi talimatlarının verildiği (Tarih: 20 Nisan 1909) (DH. MKT. PRK, 2827/82)

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Haleb
Sevk Numarası: 510

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Bugünkü telgrafnâmeye zeyldir. Antakya'da dahi kıtâl ve iğtişâşın dehşetli bir suretde başladığı şimdi kaymakamlıkdan bildirildi. Tedâbîr-i askeriye ittihâzı derhal Beşinci Ordu Müşiriyeti'ne iş‘âr kılınmışdır. Emr-i cevabî-i devletlerine kemâl-i şiddetle muntazırım. Ol bâbda.

Fî 6 Nisan sene [1]325

Vali
Reşid


Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: 29 Rebîülevvel sene [1]327 - 7 Nisan sene [1]325

Müsta‘cel

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye ve Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne

Antakya'da dahi kıtâl ve iğtişâşın dehşetli bir suretde başladığı kaymakamlığından bildirilmesi üzerine tedâbîr-i askeriyenin sür‘at-i ittihâzı lüzumunun Beşinci Ordu Müşiriyeti'ne iş‘âr kılındığı Haleb Vilâyet-i Aliyyesi'nden alınan 6 Nisan sene [1]325 tarihli telgrafnâmede bildirilmiş //ve tedâbîr-i lâzımenin serî‘an ittihâzı Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne izbâr kılınmış olmakla ol bâbda.//

Telgraf

Haleb Vilâyet-i Aliyyesi'ne

C. 6 Nisan sene [1]325. Antakya'da da zuhur eden iğtişâşın basdırılması için icab-ı hâlin serî‘an icrası lüzumu Harbiye Nezâreti'ne bildirilmekle cihet-i askeriyece tertib ve sevk edilecek kuvve-i askeriyenin vürûduna kadar vesâit-i mevcude ile şûrişin teskini ve ahali-i Müslime ve gayr-ı müslimeden ileri gelenleri vesâtatlarıyla her iki taraf ahalisine nesâyih ve vesâyâ-yı lâzıme icrasıyla beraber müessesât-ı ecnebiye ve ecânibin muhafaza-i selâmet ve masûniyeti esbâbının istikmâline itina buyurulması ehemmiyetle tavsiye olunur.