OHAL kapsamında tarım alanında alınan tedbirlere ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
12 Mart 2023 PAZAR
Sayı: 32130

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİOLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA TARIM ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Kararname Numarası: 135


Amaç
Madde 1

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında tarım alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Depremden zarar gören yetiştiricilere hayvan ve şeker yardımı yapılması
Madde 2

f1. 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde, arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricilerine, bulundukları bölgelerde hayvancılık faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, verimliliğini artırmak ve hayvan sağlığı ile refahını temin etmek amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde canlı hayvan ve besleme amaçlı şeker yardımı yapılır:
a) Deprem nedeniyle telef olan hayvanların tespiti, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca yapılır. Tespiti yapılan hayvanların, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Bilgi Sisteminde kayıtlı olması gerekir. Besleme amaçlı şeker dağıtılacak olan arılı kovanların miktarı ise Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sisteminden alınır.
b) Depremden zarar gören yetiştiricilere, ilgili il/ilçe hasar tespit komisyonu tarafından telef olduğu tespit edilen arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı sayısı kadar canlı hayvan desteği yapılır.
c) Arıcılar için bir defaya mahsus olmak üzere kovan başına 4 kilograma kadar besleme amaçlı şeker desteği yapılır.
ç) Büyükbaş, küçükbaş canlı hayvanların, arılı kovanların temini ve dağıtımı Tarım ve Orman Bakanlığınca kuruluşuna izin verilen yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla yapılır.
d) Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden temin edilen şekerin dağıtımı il tarım ve orman müdürlükleri ve/veya Tarım ve Orman Bakanlığınca kuruluşuna izin verilen yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla yapılır.
e) Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden veya yetiştiricilerden temin edilen kanatlı hayvanların dağıtımı il tarım ve orman müdürlükleri ve/veya yetiştirici aracılığıyla yapılır.
f) Tarım ve Orman Bakanlığına iletilen icmal listeleri Bakanlık tarafından onaylanır ve ödemeye esas miktarlar ilgililerin hesabına aktarılır.
f2. Bu madde kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin ödemeler için gerekli kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan bütçe ödeneğinden ve gerekmesi durumunda aktarılacak ilave ödeneklerden karşılanır.
f3. Bu madde kapsamında desteklemelerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, gerekli tedbirleri almaya ve uygulamadaki tereddütleri gidermeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük
Madde 3

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 4

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
11 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak: "135 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 12 Mart 2023. 12 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.