OHAL kapsamında sosyal hizmetler alanında alınan tedbirlere ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
3 Mart 2023 CUMA
Sayı: 32121

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİOLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA SOSYAL HİZMETLER ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Kararname Numarası: 130


Amaç
Madde 1

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında sosyal hizmetler alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Sosyal hizmetler alanında alınan tedbirler
Madde 2

f1. Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve bu illerden nakli yapılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başka illerdeki kuruluşlara yerleştirilen;
a) Engelliler bakımından durum bildirir sağlık raporu bulunması şartıyla ülke genelindeki özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ağır engellilik ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartları,
b) 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına yönelik hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için 2828 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartı,
6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince aranmaz.

Geçici süreli görevlendirme
Madde 3

f1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olağanüstü hal ilan edilen illerdeki teşkilatında sürekli işçi olarak istihdam edilenler, ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle koruma ve bakım hizmeti alanların nakledildiği illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde geçici olarak görevlendirilebilir.

Sosyal destek ödemeleri
Madde 4

f1. Olağanüstü hal ilan edilen illerde 2828 sayılı Kanun kapsamında yapılan engelli evde bakım ödemeleri, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, koruyucu aile ödemeleri ile 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşım Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen yaşlı ve engelli aylıkları, meydana gelen depremler nedeniyle hak sahiplerinin ölümü halinde geri alınmaz.

Yürürlük
Madde 5

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 6

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
2 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak: "130 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 3 Mart 2023. 3 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.