OHAL kapsamında kamu personeli hakkında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
15 Şubat 2023 ÇARŞAMBA
Sayı: 32105

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİOLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Kararname Numarası: 122


Amaç
Madde 1

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kamu personeli hakkında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Geçici süreli görevlendirme
Madde 2

f1. Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir.
f2. Birinci fıkraya göre kurumlar arası görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar ve görevlendirildikleri süre boyunca kuramlarından aylıklı izinli sayılırlar. Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kuramlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kuramların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Kamu personelinin statü değişikliğinde süre
Madde 3

f1. 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesinde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci ve geçici 50 nci maddelerinde ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 17 nci maddesinde yer alan başvuru süreleri 31/3/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar, atanma süreleri 28/4/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük
Madde 4

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 5

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
15 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak: "122 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 15 Şubat 2023. 18 Şubat 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.