OHAL kapsamında deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına dair cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
10 Mart 2023 CUMA
Sayı: 32128

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİOLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA DEPREM SEBEBİYLE YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİREN KİŞİLERİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Kararname Numarası: 133


Amaç
Madde 1

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasıdır.

Yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunması
Madde 2

f1. 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramaz.

Yürürlük
Madde 3

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 4

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
9 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak: "133 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 10 Mart 2023. 10 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.