OHAL kapsamında bankalarca yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
17 Şubat 2023 CUMA
Sayı: 32107

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİOLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TÂBİ KURULUŞLARCA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Kararname Numarası: 124


Amaç
Madde 1

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanınmasıdır.

Bağış ve yardım sınırından muafiyet
Madde 2

f1. 6/2/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez.

Yürürlük
Madde 3

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 4

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
16 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak: "124 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 17 Şubat 2023. 18 Şubat 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.