Nagâh Yağma Eyledi Işk Odu Canumuzu

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
―3―

Nagâh yağma eyledi ışk odu canumuzu
Hiç kimse nitelükden virmez nişanumuzu
Nice nişan vireler kangı yoldan soralar
Çün elden bırakdurdu dîn ü îmânumuzu
Ne îmâna bakdurur ne hud dine tapdurur
Kendüyle bile dutar yıkdı dükkânumuzu
Verdi birlikden şarab kıldı dükkânı harab
Cümlesini terkitdük assı ziyânumuzu
Ne assı var ne ziyan gelsün canuna kıyan
Cümlesinden geçüben bulduk sultânumuzu
Çünki oldu bilelik kaldı nelik nitelik
Ayruluk söylemeğe komaz lisânumuzu
Yüzbin lisancı gelür yüzbin can yolda kalur
Yüzbin gözler göremez bizüm cevlânumuzu
Gözler nite göriser kimse nite iriser
İki cihandan öte kurdı sayvanumuzu

Görlüm imdi bu kândan ne biter bu ma’denden
Ayrılmazuz birlikden bulduk mekânumuzu
Said imdi yüri var çün bir oldu bu ikrar
Hîç makamdan virmesün kimse nişanumuzu