Muhyî Efendi/Bezcizade Tekkesi tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Kutb-ı ‘âlem Bezcizâde rıhlet etdi dünyeden
Kıldı câ mülk-i bekâda rahmetullâhi aleyh

Hakk Te’âlâ dilerim seyrini takdîs eyleye
Diyelim subh ü mesâda rahmetullâhi aleyh

Kıldı âsâr-ı cevâmide âvize-i tevhidle
Penc-vakt farzı edâda rahmetullâhi aleyh

Hiç kesi yok nâmını yâd idüp itmege du’â
Cümle yâd ü âşinâda rahmetullâhi aleyh

Zikr ü tevhîd oldugu yerde el açup tâlibân
Yâd idüp dirler du’âda rahmetullâhi aleyh

Ol fenâfillâh ‘azîzin Sâfî târîhin didi
Fâni-i hû Bezcizâde rahmetullâhi aleyh 1020 (1611)