Mersin sahillerine kruvazör gönderilmesi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Mersin sahillerine kruvazör gönderilmesi
Bahriye Nezâreti'nden, Adana'daki olayların yatıştırılmasına yardımcı olmak üzere içerisinde 1 bölük silahlı denizci asker bulunan 1 kruvazör hazırlanıp Mersin sahillerine gönderilmesinin istendiği (Tarih: 20 Nisan 1909) (BEO, 3537/265237)

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 7 Nisan sene [1]325

Bahriye Nezâret-i Aliyyesi'ne

Adana Vilâyeti'nde zuhur eden iğtişâşın teskinine medâr olmak üzere sevâhilin muhafaza ve inzibâtda bulundurulması iktizâ etdiğinden serî‘an bir kruvazör ihzârıyla derûnuna bir bölük bahriye silah-endâz asker irkâb olunarak Mersin sevâhiline i‘zâmı ve gitdikleri mahallerde efrâd-ı askeriyenin müsellahan harice çıkmamaları esbâbının istikmâli hususunun nezâret-i celîlelerine havalesi Meclis-i Mahsus-ı Vükelâca tezekkür kılınmakla iktizâsının serî‘an ifasına himmet.