Levh-i Dilde Nice Bir Nakş-ı Vekar Eyleyelim

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
— 3 —

— Murabba —


Levh-i dilde nice bir nakş-ı vekar eyleyelim
Ser ü sâmânı koyub aşk ile kâr eyleyelim
Zerd olub âlem-i tecride güzâr eyleyelim
Gel kalender olalım terk-i diyâr eyleyelim

Her ne kim hâtıra olsa yuyalım âb gibi
Kâinâtı görelim vâkıa-i hâb gibi
Şark u garbı gezelim mihr-i cihantâb gibi
Gel kalender olalım terk-i diyâr eyleyelim

Câme-i âriyeden bu ten-i hâkîyi soyub
Ârdan âri olub neng ile nâmûsu koyub
Baş açık yalın ayak kafile-i aşka uyub
Gel kalender olalım terk-i diyâr eyleyelim

Yine âlâyiş-i dehri yuyalım pâk olalım
Girelim bir nemede âşık-ı bîbâk olalım

Ehl-i diller yoluna sürünelim hâk olalım
Gel kalender olalım terk-i diyâr eyleyelim

Terk-i âdetle yine kendimize bend edelim
Resm ü âyîn-i cihânı nice pâbend edelim
Azm-i Şîrâz ü Buhârâ vü Semerkand edelim
Gel kalender olalım terk-i diyâr eyleyelim

Emr-i Hak erdi sefer eyledi çün Pîr Cemal
Rûm’da sana karâr oldu Yetîm emr-i muhâl
Arab’a ya Acem’e eyleyelim isti’câl
Gel kalender olalım terk-i diyâr eyleyelim