Larnaka Cami-i Kebir yazıtı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hazreti Sultan Mahmud Han-ı âlihimmetin
Asr-ı ba nusretle peydâ olmada ni'me'l-umûr
Ol im'amül-müslimine iktidâya sa'y eder
Seyyid el-Hâc Muhammed Ağa ol beşukûr
Felek rahmetdir yükü cümle meta mağfiret
Temm-i hayr oldu tarih-i temamı bikusur

Zât-ı pâk-ı enveri oldu ziyâbaş duhur
Berr-u-bahri birr-u-u ihsânı olub her dem muhît
Niyetin tashîh idüb hayrata erbab-ı şuûr
Ol hidivv-i âleme celb-i dua-i hayr içun
Eyledi bu sahile bahr-ı inayetden zuhur
Bahr-ı dilde buldu ivaz kalem-i tarihini Nuri Dede.

Olmağın ma't-ı şerif-i ekremi ni'me'l-emir
Nevbenev âsar-ı hayr itmekde tab'ndan sudur
Bendegândır bi şevketmedârından biri
Eyledi bu cami-i valayı inşa bikusur
Bir ziyâde muhtasar tarihi oldu hayr-ı tam
Câmi cennetle oldu İskele deryây-ı nur
1251 H