Kocaözü manileri

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Dambaşında su durur
Oğlan yağlık yudurur
Ağzı burnu pampal kız
El gördükçe gudurur


Bugün ayın on dördü
Kız saçını kim ördü?
Ördüyse yâr ördü
Ispat eyle kim gördü?


Irafa fincan koydum
İçine mercan koydum
Dediler yar geliyor
Yoluna bir can koydum


Irmak susuz olur mu?
Dibi kumsuz olur mu?
Ben gadıya danıştım
Yiğit yarsız olurmu?


İki çeşme yanyana
Su içtim kana kana
Seni doğuran ana
Olsun bana kaynana


İnce bürük bürünür
Ucu yerde sürünür
Delikanlı gözüne
Kızlar bir hoş görünür


Pencereden bahıyı
Kitap almış ohuyu
Zülüfüne yağ çalmış
Yel vurdukça gohuyu


Avluya gün düştü mü?
Çift güvercin uçtu mu?
Bir defa öpmeyinen
O yar benden geçti mi?


Mendil attım denize
Geliyi yüze yüze
Şo kız yolu şaşırmış
İnşallah bize düşe


Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin
Eğildimki öpeyim
Aklım başımdan uçtu gelin


Kaşların karasına
Gül koydum arasına
Seni merhem dediler
Gönlümün yarasına


Şu dağlar meze dağlar
Gardaş gele geze dağlar
Gardaş arakı içmiş
Çiçeği meze dağlar


Sandık sandık üstüne
Basmam sandık üstüne
Yüz sene evde kalsam
Varmam kuma üstüne


Çıktım kaysı kurusuna
Düştüm güzel sürüsüne
Yağlıh seni yudururum
Üç güzelin birisine


Kunduramda cela
Çıktım incecik dala
Az kalsın düşem ölem
Sevdiğimi eller ala


Kaleden indim düze
Su bağladım nergize
Haber saldım o yara
Gele de gire bize


Bahçe bağa gider mi?
Hayva nara gider mi?
Ben size soruyom
Bu yol yara gider mi?


Puğara koydum testi
Hele varın doldu mu?
Yaptırdığım yüzükler
Parmağına oldu mu?


Puğar başında kuzu
Büklüm büklüm boynuzu
Yok demen yoksul demen
Fakire verin kızı


Ezmiyinen üzmeyinen
Yar bulunmaz gezmeyinen
Kızlar eşsin mezarımı
Sapı kısa kazmayınan


Tut ağacı değilim
Yel vurdukça eğilim
Eğil bir yol öpeyim
Can alıcı değilim
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken
Allah ta seni yaka
On günlük gelin iken


Su gelir akmayınan
Nice olur bakmaynan
Çirkin güzel mi olur
Sarı altın takmayınan


Maydonoz ot değil mi?
Yaprağı dört değil mi?
Senin benden ayrılman
Bana bir dert değil mi?


Kız saçların iki kat
Kes birini bana sat
Kız Allah’ı seversen
Gel bir gece bizde yat


Şu dağlar olmasaydı
Çiçeği solmasaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık olmasaydı


Çarşıdan aldım kilimi
Tut gaynana dilin
Akşam oğlun gelirse
Kırar kambur belini


Mektup yazdım gülesin
Okutasın durasın
Bu mektubun üstüne
Durmayasın gelesin


Karanfilim gülüm yoktur
Bülbül oldum dilim yoktur
O yiğitten ayrılalı
Ağlamadık günüm yoktur


Karanfilim biberim
Mahlenizde bir benim
Söz vurmayın komşular
Yarın bir gün giderim


Değirmen ocağında
Mum yanar ocağında
Allah canımı alsın
O yârin kucağında


Şu derenin uzunu
Kıramadım buzunu
Selam salın muhtara
Alacağım kızını


Şu dere baştan başa
Atladım taştan taşa
Kıs fistanın kırmızı
Yırtarım baştan başa


Dereler buz bağladı
Avcılar iz bağladı
Beni bir gelin vurdu
Yaramı kız bağladı


Herge basma iz olur
Mavi şalvar toz olur
Gece gelme gündüz gel
Eller duyar söz olur


Gara hergin içinde
Kundurası dizinde
Yârim sallanır gider
Şu mahlenin içinde


Eğme kaysı dalını
Sevme kötü gelini
Seversen bir güzel sev
Değsin dünya malını


Dağdan kestim kirazı
Yapacağım terezi
Ağ göğsünün üstünde
Kılacağım namazı


Goyyüzünün kara daşı
Yüreğimin yandı başı
Ben sevdim eller aldı
Şu feleğin ihmal işi


Derelerde biter anıh
Eller uyur ben uyanıh
Yârim karalar bağlar
Bu dertten öğrerim yanıh


Kalenin ardı kazık
Kaynanama oldu yazık
Olduğunu aramıyorum
Sarılan beze yazık