Kaside ('-ân-ı kerem' redifli)

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Kaside ('-ân-i kerem' redifli)
Ahmed Paşa
Rivayete göre, bu eser ile Ahmed Paşa kendini Fatih Sultan Mehmed'in gazabından kurtarmıştır.


Der Medh-i Sultan Mehmed Hân

Ey muhît-i keremün katresi ‘ummân-ı kerem
Bâğ-ı cûd ebr-i kefünden tolu bârân-ı kerem

Matla’-ı subh-ı zafer mihr-i zekâ ebr-i hayâ
Felek izz ü ‘alâ dâver-i devrân-ı kerem

Tâc bahş-ı ser-i sultân-ı salâtin-i cihân
Zînet-i taht u nigîn Hazret-i sultân-ı kerem

Zıll-ı Hakk Şâh Muhammed ki işiği gökinün
Kem-terin ılduzı olur meh-i tâbân-ı kerem

.....

Ahmed’ün gam makası kesdi dilin şem’ gibi
Sana Rûşen diyemez hâlini sultân-ı kerem