Kamâlizm/Önsöz

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Şablon hatası: Lütfen boş parametreleri çıkarmayın (biçim rehberi ve şablon belgelemesini okuyun).
Türk genel devrimini anlıyabilmek için bunun - akla dayanan kurucu ve yaratıcı bir zihnin verimi olarak - Türk tarihinden doğduğunu bilmek gerektir. İşte bunun Türk Ulusuna mahsus olması da tarihten alınan son uçları, yürüyen hayatın icaplarile karşılaştırarak bir düzen ve bir düzeyde yaratmasındadır.
Bizim devrimimizde bir tek kök ve temel vardır. O da Türk genel devrimi, Türk tarihinden ve ulusun ruhundan doğmuş olmasıdır. Bu şöylece kendiz bir hüküm değildir. İlk adımda asırların tarihsel gi­dişinde bu büyük ulusun yerini, geçirdiği ucu bucağı yok sarsıntıları gözönüne alarak ulusun taşıdığı fikirleri inanları, kanaatleri bir süzgeçten geçirmekle onun durmadan atılan ruhundaki açık ve yılmıyan kuvveti anlıyabiliriz.
Türk genel devrimi bir rastgele işi değildir. Bunun içindir ki Türk Büyük Devrimcisinin ruhundaki atılımları, onu tutuşturan sebepleri hepsinden önce incelemek gerekir. Ancak o vakit Büyük Devrimcinin hangi kaynaktan esin alarak bunu ulusa ve çevresine nasıl aşıladığını görebiliriz.
Türk devrimini son asırların değişikliklerini hazırlıyan fikirlerle ve daha sonraları yürüyen, göğdelenen Rasyonel, Sosyolojik, Markıst, Faşist rejim ve idelojileri ile izaha çalışmak da fazla bir iş olur. Ka­mâlizm bunların üstünde yalnız yaşamak dinini aşılayan ve bütün prensiplerini ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir. Ötekilerinde uluslara ve insanlığa zorla ve ağır basarak sarkan ve seken yerler pek çoktur. Kamâlizm, inana damga vurarak kalkınmış değildir. İnanı gönülleri kazanarak yaratmış ve yükselttiği için yükselmiştir. Amaçladığı gaye de ulusun kalkınma davasıdır. Bunu yürüten de hiç şaşmıyan ve şaşırtmıyan say duyuk, selim akıldır. İşte Atatürk'ün büyük eserini toplıyan "Cümhuriyet Halk Partisinin" programı üzerinde bir araştırma gerekliğini bu sebepten duydum.
Devrimin ana fikirleri ve çizgileri şu programda ortaya konulmuştur. Türke yapılan oydamların, telkinlerin sağlam veya çürük yerlerini araştırırken ulusal ruhile bağlantısı olanları nasıl korumuştur ve güdük, yabancı olanlarını ne gibi baskılar altında bugüne kadar getirmiştir. İşte bunları büyük Devrimci ulusal tarihimizin içine girerek bulmuş çıkarmıştır.
Bu bir rejim işidir. Evet bir rejim işidir ki bunu kuran bir tek söz söyledi ve büyük devrim onun üzerine kuruldu:
EGEMENLİK ULUSUNDUR
Şimdi herşey yıkılmıştı artık ne sınıf kalıyor, ne imtiyaz kalıyor. Geçmişin bütün dağınık yığınları arasından Türk Ulusunun birliği eşitliği ergenliği yükseliyordu. Atatürk, (Müdafaai Hukuku) Ulusal Savaşı kazanmak için kurmuştu. Ulusun egemenliği Cümhuriyet şeklinde kökleşince tarihin akyüzlü Müdafaai Hukuk'u yerini Cümhuriyet Hlak Partisi'ne bıraktı. İşte onun programını anladığım kadar anlatmak istiyorum.
1 İkinciteşrin 935
Şeref Aykut