Kına gecesinde söylenen maniler

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

| başlık = Kına gecesinde söylenen maniler

Kan


Merdivenden indirdiler
Saltanata bindirdiler
Kızım seni kahır eline gönderdiler
Ağlar silinir, silinir ağlar.


Merdivenin altı kuyu
Kulaçladım altı suyu
Kız ananın eski huyu
Ağlar silinir, silinir ağlar.


Odlarda yeri kalan
Menciliste yeri kalan
Sofralarda eli kalan
Ağlar silinir, silinir ağlar.


Atladı gitti eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Kız ananın aşığı
Ağlar silinir, silinir ağlar.


Gelin geldi evimize
Şenlik kuruldu köyümüze
Hoş geldin allı gelin
Sefa geldin pullu gelin


Eğer gelinim iyi olursan
Biz de seni överiz
Kötü olursan gelinim
Hepimizde döveriz.


Eğer gelinim iyi olursan
İşte dip bacak
Kötü olursan gelinim
Baltaynan nacak.


Kızım kınan kutlu olsun
Burada dilin tatlı olsun
Çağırın gelsin kızın anasını
Kız gelin oldu görsün.


Baban çarşıya vardı mı?
Alını yeşilini aldı mı?
Şu da kızıma dedi mi?
Haydi kızım kutlu olsun


Hani bu kızın anası
Önünde mumlar yanası
Çağırın gelsin kızın anası
Kız gelin oldu görsün


Allah muradını verdi bugün
Anasını kızsız koyan
Evlerini ıssız koyan
Testisini susuz koyan


Merdivenden indirdiler
Saltanata bindirdiler
Kahır evine gönderdiler
Haydi kızım kınan kutlu olsun
Burada dilin tatlı olsun
Çağırın gelsin kızın anasını
Kızı gelin oldu görsün
Allah muradını verdi bugün


Atladım çıktım eşiği
Sofrada kaldı kaşığı
Kız anasına danışır mı?
Haydi kızım kınan kutlu olsun


Mercimek ektim bitti mi?
Ankara yolunu tuttu mu?
Durun bakın anasına
Kızını unuttu mu?


Taksi gelir dura dura,
Gornasını çala çala,
Dizlerine vura vura,
Anam beni gelin mi eddin.


Hanı bu gızın anası,
Önünde mumlar yanası,
Yeşil yaprahdan gınası,
Anam beni gelin mi eddin.


Atladı geçdi eşiği,
Sufrada galdı gaşşığı,
Büyük evin yahaşığı,
Anam beni gelin mi eddin.


Duz gabını duzsuz goyan,
Anasını gızsız goyan,
Böyük evi ıssız goyan,
Anam beni gelin mi eddin.


Atımın guyruğu duğüm,
Uğrunüyüm duğüm duğüm,
Ayrılıh gunleri bugün,
Anam beni gelin mi eddin.


Çatdılar ocah daşını,
Bişirin düğün aşını,
Çağır gelsin gardaşını,
Anam beni gelin mi eddin.


Ekmek goydum dasdara,
Elimi kesdi desdere,
Mevlam sabırlar gösdere,
Anam beni gelin mi edin,


Binen atın eyisine,
İnen evin birisine,
Mekdup yazın dayısına,
Anam beni gelin mi eddin.


Baba gızın çohmuyudu,
Bir gız sana çohmuyudu,
Kör olacısa emmiler,
Hiç oğlunuz yohmuyudu.