II. Murat'ın vasiyeti

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Tevekkülüm Halık'ımadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve onun iyi, güzel ve temiz soyundan gelenlerin üzerine olsun.

Her türlü noksandan münezzeh olan Cenab-ı Hakk yüce sultan, büyük hakan, ümmetlerin iradesine malik, Arap ve Acem meliklerinin efendisi, gazi ve mücahidlerin yardımcısı, kafir ve müşriklerin düşmanı, azgın ve inatçıların kahredicisi, zayıf, miskin ve fakir Müslümanların yardımcısı, denizlerin ve karaların sultanı, fetih babası, şehid Sultan Beyazıd oğlu, Sultan Mehmed oğlu, Murad Han'ı (Cenab-ı Hak mülkünü ve saltanatını daim etsin.) herkesin ölümü tadacağını ve ancak celal ve ikram sahibi Allah'ın baki kalacağını bilmeğe ve Cenab-ı Allah'ın "sizleri dünya hayatı mağrur etmesin, gurur Allah'a mahsustur." sözünü mülahaza etmeye Peygamberimizin "vasiyet edecek mülkü bulunan Müslüman'ın vasiyeti Müslüman'ın vasiyeti yanında yazılı bulunmadıkça iki gece yatmaya hakkı yoktur" hadis-i şeriflerini sıkı sıkıya tutmaya muvaffak etti.

Üç bin beş yüz filori Mekke fukarasına ve diğer üç bin beş yüz filori Peygamberimiz şehri Medine fukarasına harcansın ve ondan beş yüz filori yine Mekke ahalisinden Kabe ve Hatim arasında toplanarak yetmiş bin kere La ilahe illallah kelime-i tevhidinin zikr edip sevabını adı geçen vasiyet sahibine ita edenlere (Allah hayırlarını kabul etsin) harcansın. Geri kalan iki bin filoriden beş yüzü Mescid-i Aksa'da Sahra kubbesinde yetmiş bin kere "La ilahe illallah" kelimesini ve defalarca Kur'an-ı Kerim'i okuyanlara harcansın.

Yedi bin filorisi, vakfeden için her gün ve her gece, bu filori bitene kadar tecvidfle Kuran'ı Kerim okuyanlara ve sevabını vasiyet edene ita edenlere harcansın. Ayrıca bin filori de yetmiş bin kere La ilahe illallah keimesini zikredenlere ve sevabını vasiyet edene ve ita edene harcansın.

Ve dahî vasiyet eyledük ki: Bir yakut yüzüğümüz vardır, bir yanında delüği olup, 95.000 akçeye alınmışdur. Vezni (ağırlığı) bir miskâlden ziyâdedür. Anı (yüzüğü) satalar ve kabrimiz yanında Kur’ân-ı kerim tilâvet idenlere sarf ideler. Tâ ki, dükeninceye dek. Ve dahi vasiyet iderem ki: Bir elmas taşlı yüzüğümüzi dahi satup, günde 70.000 kerre (Kelime-i tevhîd) çekdüreler. Bir nice yidi gün buna devam ideler. Badehu satıp borcumuzı ödeyeler.

Vücûdumu doğrudan doğruya toprağa gömün. Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti, yağmuru üstüme yağsın. Hükümdarlar gibi üstüme kubbe yapmayın. Mezarımın çevresine Kur’ân-ı kerîm okuyanların oturması için yerler yapsanız yeter. Cuma günü defnolunmak arzumdur