II. Mehmed’in Akıncı Yazdırmak İçin Çıkardığı 1472 Hükmü

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Satır 1 Mufassal

Satır 2 oldur-ki Dergâh-i Mu’allâ’dan hükm-i vâcibü-l-imtisâl vârid olub

Satır 3 mazmûn-i şerifinde Arnavud’un evvelki Sancagi Begi Mehemmed Beg-ile varasın

Satır 4 Zagra Yenice ve Akça Kızanlık ve Eskihisâr ve Filibe ve Hâs Köy ve Çirmen

Satır 5 bu mezkûr Vilâyet Kâdıları-ile mezkûr Vilâyetleri yazasız Kâfirden

Satır 6 ve Müsülmânlardan otuz eve bir atlu akıncı vaz’ edesiz otuz birinci

Satır 7 akıncı ola her evden otuz üçer akçe harçlık alasız otuz ev yamak

Satır 8 veresiz tokuz yüz toksan akçe alub akıncıya ta’yin edesiz emrüm

Satır 9 mûcibi üzre Ali Beg’e gide deyü buyurduğum kimesnelere versiz ellerine

Satır 10 harçlıklarım çıkub ‘Ali Beg’le bile gideler ve şol kimesneler ki emrüm

Satır 11 mûcibi üzre ‘askeri mansûram böyle île çıkmaz anlarün akçelerin cem’edüb

Satır 12 Kadıları katında devre çıkdukları vakit varalar ve Kâfirlerden

Satır 13 içlerinden akıncılığa kabili bulunur ise yazalar ve eger bulınmaz ise

Satır 14 Müslümanlardan yazalar deyü ve buyurdum-ki doldurma fiston ve cebe

Satır 15 ve on kişiye bir tenktar ola deyü ve her Vilayettin Kadıları akıncıların

Satır 16 kendüler Anatolu'da alub göndereler teslim edüb hüccet alalar deyü vârid

Satır 17 olman hükm mûcibi üzre yazub akıncı ta’yln olub her evden otuz üç

Satır 18 akçe alınub akıncılarına verilüb Kadıları ma’rifet-le sebt olman kazâyâyı budur-ki

Satır 19 zikr olmur cerâ zâlike fi evâyili recebi li-sene seb’a ve seb’ın

Satır 20 ve semâne-mi’e hicriye