II. Bayezid’in Gazilere 1484 Moldavya Seferi Çağrısı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Çeviriyazı[değiştir]

Satır 1: Sûret-i hükm-i Padişah:

II. Bayezid’in Gazilere 1484 Moldavya Seferi Çağrısı.png

Satır 2: Mafahiri'l-kudat ve’l hukkâm, mübayyinu manahiç el-müslimin ve’l-islâm, kudat memalik'l-mahrusa, -zada Allah fada’ilahüm. Tevkt’-i refi’ vasıl oltcak ma’lum

Satır 3 olaki şimdiki-halde Cenab-ı Hakk -‘azze şenahü- dergâhından isti’anet ve Hazret-i Resul’ün - ‘aleyhi el-salat ve’l-selamın -ruh-ı

Satır 4 muravvah-i futûh-bahşmdan istimdad idiib edâ’-i gazaya teveccüh etdüm -inşa’Allah al-Rahman- iftitahı mübarek ve ihtitamı

Satır 5 fütuhata makrun ola imdi gerekdür-ki her birınüz taht-ı hükümetünüzde olan yerlerde çağtrub i’lam u i’lan

Satır 6 idesiz: gazâdan ve cihaddan safalu olan kimesneler ve doyumlık taleb iden kimesneler ve yarar yoldaş olup kılıc-ıyla

Satır 7 etmek çıkaran kimesneler ve yoldaşlıgı-ile timar almak istiyenler âlât-ı harbları ve esbâb-i ceyşleri-ile gelüb

Satır 8 bu mübârek gazâda benümle bile olub mesubat-ı gazâ u cihaddan mahzuz ve behremend olub doyumlıklar bulalar

Satır 9 ve mal-i ganimet kazanalar ve yoldaşlık idenler her-birisi yoldaşlığına göre benden himmetler ve ‘inayetler göreler ve tımara

Satır 10 talih olanlara timardan ve dirlikten himmet ve ‘inayet idem; benüm ‘avâtıf-ı hüsrevânemden mer’i ve mahzuz

Satır 11 olalar ve bu yıl kimesnenün kazancından pencik alınmaz ana göre ‘amel ideler. Tahriren fi aıva’il Rabi’ al-âkhir li-seneti

Satır 13 tıs’a ıva semanine ve semani mi’ete.

Satır 14 Bi-yurt-i

Satır 15 Devletlü Kaba Agaç.

Özgün hali[değiştir]

مفاخر القضاة والحكتام مبيذوا مناهج المسلمين والاسلام قضاة مائك المهروسه زاد الله  

فضائلهه ترقيع رفيع واصل اوليجاق معلرم اولاه شمديكحالده جناب حق عز شانه درا هندن  

استعانت وحضرت رسول عليه الصاوة والسلامك دوح مروح فتوح بحشندن استداد  

ايدو اداء غزايه توجه اتد ان شاء الله الرحمن افتتاحى مبارك واختتاى فتوحاته مقرون اولا  

امدى كركدركه هر بريكوز تحت حكرمتؤزده اولان يرلرده اغروب اعلام واعلان  

ايدهسز غزادن وجهاددن صفالو اولان كسنهلر وطويملق طلب ايدن سنهار ويرار يولداشى  

اولور قلجيله اتمك حقارن كسنهلر و يولداشلغى ايله تار آلمق ايستينلر آلات حربلرى  

و اسباب جيشلرى ايله كلوب بو مبارك غزاده بنمله بيله اواوب مثوبات غزو وجهـاددن  

محظوظ ومره مند اولوب طوعلقار بولالر ومال غنيمت قزانار و يولداشلق ايدنلار هر بريسى  

يولداشلغنه كوره بندن همتار وعنايتلر ورهلر وتياره طالب اولئلره تاردن وديرلكدن  

هت وعنايت ايدم شرم عواطف خسروانمدن مرعى ومحظوظ اولالر وبو ييل كسنهنك

قز مجندن بنجيك آلفز اكا كوره عل ايدهار نحريرا فاوايل ربيع الاخر لسنة تسع و ثمانين  

و غمانماثة  

بيورت دولتلو قبا آغج