II. Abdülhamid'in ıskatı ve V. Mehmed'in tahta çıkışı hakkında fetva

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

İmamül müslimin olan zeyd bazı mesaili mühimmei şer’iyeyi kütübû şer’iyeden tay ve ihraç ve kütübû mezkureyi men ve hark ve ihrak ve beytülmalde tebzir ve israfla mesuğu şer’i hilafında tasarruf ve bilâ sebebi şer’i kati ve haps ve tağribi raiye ve sair güne mezalimi itiyad eyledikten sonra salâha rücu etmek üzere aht ve kasem etmişken yemininde hanis olarak emval ve umuru müslimini bilkülliye muhtel kılacak fitnei azime ihdasında ısrar ve mukatele ika etmekle menai müslimin zeydi mezburun tegallübünü izale ettiklerinde bilâdı islâmiyenin cevanibi kesiresinden mezburu mahluğ tanıdıklarına dair ahbarı mütevaliye vürut edip mezburun bekasında zarar muhakkak ve zevalinde salah melhuz olmağin zeydi mezbure imamet ve saltanattan feragat teklif etmek veya hâl eylemek suretlerinden hangisi erbabı hal ve akd ve evliyayı umur tarafından ercek görülürse icrası cavip olur mu?

Elcevap: Olur.

Kaynak: Gözübüyük, A. Şeref; Kili, Suna (1985). Türk Anayasa Metinleri: Senedi İttifak'tan Günümüze. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. s. 70  
Telif durumu:

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.