Işk Da'vîsin Kılan Kişi Hiç Anmaya Hırs u Hevâ

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

'Işk da'vîsin kılan kişi hîç anmaya hırs u hevâ
'Işk evine girenlere ayruk ne meyl ü ne vefâ

Girçek 'âşık olan kişi anmaya dünyâ-âhiret
'Âşık degüldür ol kişi yüriye 'izzeti kova

Her kim 'izzetden geçmedi 'âşıklık bühtândur ana
Hergiz girdügi yok durur 'ışkıla 'izzet bir eve

Diliyile 'ışk diyenler bilmediler 'ışk neydügin
Benüm cevâbum sen eyit 'ışka 'izzet midür bahâ

İzzet ü erkân kamusı bunlardur dünyâ sevgüsi
'Işkdan haber eyitmesün kim dünyâ 'izzetin seve

Dünyâ vü 'izzet 'ışkıla bunlar sâz-kâr olmadı
Vallah nükte benüm degül 'ışk hâzırdur görmez revâ

Her kimde kim 'ışk varısa ayruk ne sıgar ol yire
Dost döşegine geçemez at u katır yâhûd deve

Bu cümle 'âşık olanlar 'ışkıla geldiler bile
Müşâhadeye gark olan düşmeyiserdür ol eve

Yûnus'ı 'âşık diyüben zinhâr özenüp gelmenüz
Çok bezirgân ziyân ider varıcagız ırak çava

Kaynak: Tatcı, Mustafa. Yûnus Emre Dîvânı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. s. 4 (2 no.lu Şiir). ISBN 9789751733429  
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.