Hikmet-49

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Hikmet-49
Ahmed Yesevi

Kayu yerde azizlemi cem'i bolsa

Oşal yerde hal ilmini aygum kelür

Alarnı sohbetini huşlasam men

Özimni özleriğe katgum kelür

Huş sohbetliğ dervişlerge canım bersem

Her bir baskan izlerini közge sürsem

Hizmet kılıb yahşılardın dua alsam

Andın songra şevk şarabın tatgum kelür

Şevk şarabın içken kılur dünya talak

Hızr babam kelib anga berür sebak

Dünya tefib kılıb yürgil yüz ming talak

Şundağ erge aziz canım bergüm kelür

Vaderiğa hoblar hemme yığlab ötti

Anasıdın tuğdı erse matem tuttı

Közüm yumup ta açgunca ömrim ötti

Bu dünyanı puçek pulga satgum kelür

Tili birle ümmetmen dep yalğan sözler

Kişi malın almak üçün hezyan sözler

Helalini munda taşlap haram közler

Nâdânlarğa bu sözlerni aygum kelür

Zamâne ahir bolsa akıl ketgey

Ademoğlu birbirini tutub yegey

Dünya üçün iman İslam dinin satgay

Akillerge bu sözlerni aygum kelür

Melayikler yığılıp bir kün suhbet kurdı

Raks u se'ma urmak üçün yügrüb yürdi

Mi'rac üzre Hak Mustafa munı kördi

Emdi men hem raks u se'ma urgum kelür

Hak Mustafa bihuş bolup özdin ketdi

Cibril kelip Hak Mustafa başın tuttı

Subhan İgem kudret birle zikr ögretti

Ümmet bolsam men hem zikrin aygum kelür

Aşık bolsan köz yaşıngnı saçıp yürgil

Beyazid dek dünya ukbın tefip yürgil

Edhem sıfat taht u bahtdın keçip yürgil

Himmet berseng dünya ukbın tebgüm kelür

Kul Hace Ahmed dünya körseng zinhar kaçgıl

Zikrin aytıb tarikatnı yolun açgıl

Ayet hadis sözi birle dinar saçgıl

Erenlerdin dürr ü gevher algum kelür