Has Odalı Ahmed Ağa Mektebi tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Yapdı Ahmed Ağa çün kim selsebîl
Eyledi Hak yoluna anı sebîl

Teşne-diller nûş idüp bula safâ
Rûhu içün ideler hayır du’â

Yapdı mektebhâne hem sıbyân içün
Ber-vesîle rahmet-i rahmân içün

Has odada sebkat idüp hizmeti
Anın içün buldu bunca ni’meti

Devlet-i dâreyn ile mesrûr ola
Evveli vü âhiri ma’mûr ola

Rahmetiyle magfiret ide Hudâ
Cennet ü dîdârını ide ‘atâ

Didi târîhini bunun (bir) ehl-i hâl
Oldu icrâ kevser-i âb-ı zülâl 1053 (1643-44)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.