Hansı Gülşen

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hansı gülşen gül-büni serv-i hırâmânunca var
Hansı gül-bün üzre gonce lâ’l-i handânunca var

Hansı gül-zâr içre bir gül açılur hüsnün kimi
Hansı gül bergi leb-i lâ’l-i dür-efşânunca var

Hansı bâğun var bir nahli kadün tek bâr-ver
Hansı nahlün hâsılı sib-i zenahdânunca var

Hansı hûnî sen kimi cellâda olmuşdur esîr
Hansı cellâdun kılıcı nevk-i müjgânunca var

Hansı bezm olmış münevver bir kadün tek şem’den
Hansı şem’ün şu’lesi ruhsâr-ı tâbânunca var

Hansı yerde tapılur nisbet sana bir genc-i hüsn
Hansı gencün ejderi zülf-i perîşânunca var

Hansı gül-şen bülbülün derler Fuzûli sen kimi
Hansı bülbül nâlesi feryâd-u efganunca var