Hacı Beşir Ağa Çeşmesi kitabesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Cenâb-ı Hazret-i Sultân Ahmed Hân-ı Gâzî kim
Odur zıll-i ilâhi âb-ı rûy-i saltanat hakkâ

Muhibb-i hayr el-hac Beşir Ağa-yı zî-şânın
İdüp dârü’s-saâde hizmetiyle kadri a’lâ

Du’â-yı hayrı isticlâb içün şâh-ı cihân-bâne
Nice âsâr-ı uzmâya muvaffak eyledi Mevlâ

Yapup bu çeşme-i pür-nûr-i pâki fi-sebîlillâh
Zülâl re’fetiyle teşnegânı eyledi irvâ

İlâhî hayrını hüsn-i kabul eyleyüp şâyân
Ana bâdî-i gufrân ola bu hayrat-ı bi-hemtâ

İçüp bir câmını Şâkir didi atşâne târîhin
Bu dil-cû çeşme-sâr-ı sâfdan gel zemzem iç sıhhâ 1141 (1728-29)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.