Hâkimiyet-i Milliye (23 Nisan 1920)/Urfa'da Bir Amerikalı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

URFA'DA BİR AMERİKALI

Üç dört gün evvel Cerablus-Birecik yoluyla Urfa'ya gelen Amerikan Yardım Cemiyeti Halep Şubesi Reisi Doktor Lambert, evvelce Urfa'yı işgal ederek ahali kuvvetlerinin baskıları önünde orasını terk ve tahliyeye mecbur olan Fransızların evvel ve ahir meydana getirdikleri ve getirttirdikleri olaylar hakkında incelemeler icra etmiştir.

Adı geçen cemiyet bu incelemelerine Fransız işgali esnasında Urfa'da bulunarak Fransızlarla beraber dışarıya çıkmış olan ve bundan dolayı bütün olayların ayrıntılarını bilen Amerikan Yardım Cemiyeti üyelerinden iki kadın ile Mister Karner ve Redili'nin ifadelerini dinlemekle başlamış, mahalli halkın ne Ermenilere ne de Fransızlara kendileri müsebbip olmak üzere bir şey yapmadıklarını anlamıştır. Doktor Lambert bilhassa Ermenilerin mazhar oldukları korumayı memnuniyetle karşılamış ve İslâm ahalisi ile Osmanlı hükûmeti lehinde olan ora vaziyetleri hakkında raporlar istemiştir. Raporların biri Fransız Cerablus Komutanlığı'na, bir sûreti General Guru'ya gönderilmiş ve bir sûretini de Dersaadet'te Amerika mümessilliğine verilmek üzere Doktor Lambert almıştır. Doktor Lambert asayişin korunduğunu nazar-ı dikkate alarak Fransızların bir daha buraya gelmemelerini kaçınılmaz görmüş ve sulh neticesine kadar buna bizzat mani olacağını söylemiştir. Urfa Ermenileri de Fransızların Urfa'ya tekrar gelmelerini istemediklerini ve şayet gelirlerse diğer Osmanlı ahalisi ile beraber silahla karşılık vereceklerini sözlü ve yazılı olarak Doktor Lambert'e beyan etmişlerdir.

Urfa çevresinde Suruç civarına gelen Fransızlar, ahalinin ve mahalli aşiretlerin karşı koymasıyla Fetek İstasyonu istikametine çekilmişlerdir.