Hâkimiyet-i Milliye/1920/10/25/Türk şairlerinin nazar-ı dikkatine

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Türk şairlerinin nazar-ı dikkatine

Maarif Vekâletinden:

Milletimizin dâhili harici istiklali uğrunda girişmiş olduğu mücadelatı ifade ve terennüm için bir İstiklâl Marşı, müsabakaya vaz' edilmiştir. Hür ve meşgul memleketlerimizdeki bütün erbab-ı kalemi hizmete davet ederiz. İthaf olunacak asar içinden biri iki ay sonra yani 23 Kânun-ı evvel 336 da Maarif Vekâleti nezdinde bir heyet-i edebiye tarafından intihab olunacaktır. İntihab olunacak eserin yalnız güftesi için beş yüz lira mükâfat vardır. Yine lâakal beş yüz lira tahsis edilecek olan beste için bilahare ayrıca müsabaka açılacaktır.

Bütün müracaatlar Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâletine yapılacaktır.