Gülbank

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Gülbank
Mehter marşları
Allah Allah Celilü'l- Cebbâr,
Muinü's-Settâr,
Hâliku'l-leyli ve'n-Nehâr,
Lâyezâl, Zü'l-Celâl,
birdir Allah! Ânın birliğine,
Resûl-ü Enbiyâ Peygamberimiz Cenâb-ı
Ahmed-i Mahmûd-u Muhammed Mustafa
Âl-i evlâd-ı Resûl-i Müctebâ imdâd-ı ruhâniyetine!
Piran mürşidin, âşıkin, vâsilin hamele-i Kur'ân,
güzeştegân, ehl-i imân ervâhına, avn-ü inâyetine!
Halifetü'l-İslâm es sultân İbni's-sultân
bil-cümle İslâmın necât ve seâdet ve selâmetine,
pirler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler,
demine devrânına diyelim
Huuu
Huuu
Eli kan, kılıcı kan, sinesi üryân, ciğeri püryân
meydân-ı şehâdette Allah yoluna revân.
Gazâ-yı şühedâya Cemâl-i Hak görünür ıyân.
Kahrımız, gazabımız düşmana ziyân!
Eûzubillâh, Eûzubillâh. Hüdâ'ya şükr-i bihad,
lâilâhe illallâh! El-melikü'l- Hakku'l mübin!
Muhammedü'r- Resûlullah, Sâdıkü'l-va'dü'l Emin!
İnnâ Fetehnâ leke fethan mübinâ ve yensurekallâhu
nasran aziza! Ey padişah-ı halifetullah,
Es Selâmu aleyke avnullah! Sensin hâris-i din-i mübin,
hâris-i Şeriatullah! Uğrun açık olsun ey padişahım,
Emr-i ikbâlin mecid! Hûdâ kılıcını keskin eylesin,
nûr-ı şân satvetine gün gibi medid! Rûh-ı pâk-ı
Fâhri âlemi hoşnûd etsin; Hak,
gazâyı ekberin etsin mübârek ve said.
Nasrunminallahi ve fethün karin. Ve beşşiri'l- mü'minin'
Yaaa! Muhammed
Yektir Allah
Yektir Allah
Yektir Allah
İllallah