Fatma Sultan Çeşmesi kitabesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hazret-i Sultân Ahmed Hân-ı sâlis kim anın
Âb-ı ‘adlidir iden bâğ-ı cihânı tâb-nâk

Hakdan ayrılmaz o yektâ zıll-ı Rabbü’l-‘âlemin
Sâye sâhib-sâyeden kılmaz kabûl-ı infikâk

Kurretü’l-‘aynı cenâb-ı Fâtıma Sultân k’odur
Ol hıdîv-i evvelin satr-i kitâb-ı nesl-i pâk

Ol semiyy-i Hazret-i Zehrâ-yı Sıddıka-hisâl
Ser-i vâlidden sa’âdetle olunca feyz-nâk

Bu mu’allâ çeşme-sâr-ı pâki ihyâ eyledi
Olmuş iken teşne-lebler kıllet-i mâdan helâk

Bâdi-i hayrât olan Sultân Zehrâ hasleti
İtmesin ‘ömründe Mevlâ pür-melâl ü gussa-nâk

Şâkirâ gördükde itmâmın didim târîhini
Fâtıma Sultan yapdı çeşme-i pür-nûr-ı pâk 1141 (1728-29)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.