Fatma Şimşek ve Diğerleri Başvurusu/V. HÜKÜM

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

V. HÜKÜM Açıklanan gerekçelerle;

A. 1. Yaşamı koruma yükümlülüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

2. Yaşam hakkına ilişkin etkili bir yargılama süreci yürütülmediğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

B. Anayasa'nın 1 7. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul yükümlülüğünün İHLAL EDİLDİGİNE, C. 1. Başvurucular Tahsin Eker, Menekşe Eker, Yasemin Erkan ve Ali Osman Eker' e müştereken net 30.000 TL,

2. Başvurucular Sebahat Dörterler ve Yavuz Dörterler'e müştereken net 30.000 TL,

3. Başvurucular Fatma Şimşek, Ahmet Şimşek ve Kevser Güngör'e müştereken net 30.000 TL,

manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,

D. 1. 198,35 TL harç ve 1.800 TL vekalet ücretinden oluşan toplam 1.918,35 TL yargılama giderinin, başvurucular Fatma Şimşek, Ahmet Şimşek ve Kevser Güngör'e ayrı ayrı, başvurucular Tahsin Eker, Menekşe Eker, Yasemin Erkan ve Ali Osman Eker' e müştereken,

2. 206, 1 O TL harç ve 1.800 TL vekalet ücretinden oluşan toplam 2.006, 10 TL yargılama giderinin, başvurucular Sebahat Dörterler ve Yavuz Dörterler' e ayrı ayrı,

ÖDENMESİNE .

E. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması halinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

F. Kararın bir örneğinin Karapınar GÖNDERİLMESİNE,

G. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE,

11/5/2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan
Zühtü ARSLAN

Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye
Alparslan ALTAN

Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Başkan vekili
Engin YILDIRIM

Üye
Recep KÖMÜRCÜ

Üye
Hicabi DURSUN

Üye
Muammer TOPAL

Başkan vekili
Burhan ÜSTÜN

Üye
Serruh KALELİ

Üye
Nuri NECİPOGLU

Üye
Erdal TERCAN

Üye
Hasan Tahsin GÖKCAN

Üye
Rıdvan GÜLEÇ
Üye
M. Emin Kuz

Üye
Kadir ÖZKAYA