Doğalgaz kullanım bedellerinin ödenmesine ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
1 Mayıs 2023 PERŞEMBE
Sayı: 32177

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİDOĞAL GAZ TÜKETİMİNE İLİŞKİN SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ


Kararname Numarası: 144


Amaç
Madde 1

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin ödeyeceği doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedeli ile diğer tutarların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Sistem kullanım bedellerinin karşılanması
Madde 2

f1. Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/4/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden 31/5/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1/5/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 Sm3’e kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
f2. Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 20/3/2023 tarihli ve 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında tahakkuk ettirilecek ilk faturadaki doğal gaz tüketimlerinin otuz günlük kısmına tekabül eden sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
f3. Bu madde kapsamında olan sistem kulamın bedellerine ilişkin tahakkuk edecek diğer tutarlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
Madde 3

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenir.

Yürürlük
Madde 4

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 5

f1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


30 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


Kaynak: "144 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). resmigazete.gov.tr. 1 Mayıs 2023. 1 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mayıs 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.