Divitçizade Şeyh Mehmet Talib Efendi Cami/Sultan I. Mahmud Cami tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Şehriyâr-ı zî-himem hâkân-ı ferhunde-şiyem
Pâdişâh-ı pür-kerem Sultân-ı dîn Mahmûd Hân

Gûş idince bu mu’allâ ma’bed-i feyz-âverin
İnhidâma meylini ol dâver-i çarh-âsitân

Bî-bedel tecdîd ü imârına fermân eyleyüp
Eyledi Şeyh-i Devâtî rûh-i pâkin şâdumân

Ol makâm-ı lâmiü’l-envârı zîbâ tarh ile
Oldu bir nev-câmi’-i pâkîze-i feyz-âşiyân

Ol şehinşâh-ı kerâmet-kârı böyle nev-be-nev
Nice âsâra muvaffak ide Hayy u Muste’ân

Yek kalemle yazdı Ni’met bendesi târîhini

Kıldı ihyâ bu müzeyyen câmi’i Mahmûd Hân 1162 (1748-49)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.