Dedeağaç'ın İtalyanlarca işgali

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Mektubî Kalemi
Şifre Kalemi
Şifre Telgrafnâme
Mahreci: Edirne

C. 19 Mayıs [13]35

Dedeağaç’a çıkan İtalya askerinin bin neferden ibaret olduğu ve bunlardan beş yüzü Karaağaç’la Dimetoka’ya sevk edilip mütebâkîsinin mahall-i mezkûrda kaldığı ve Yunan Hükûmeti’nin terhis eylemiş olduğu efrâdla otuz yaşına kadar olanları tekrar taht-ı silaha davet etmekde olduğu ve seferberliğin Adalar ahalisine de teşmîl edildiği ve Bük istasyonuyla toprak arasında köprülerin seylâbdan münhedim olmasına binâen Selanik’e âmed-şüdün münkatı‘ olduğu ve her ne kadar Fransızlar tarafından tamirine gayret edilmekde ise de muntazam hareketin iki aya kadar ancak kâbil olabileceği mevsûken bir menba‘dan istihbâr edildiği İnöz Kaymakamlığı’nın iş‘ârına atfen Gelibolu Mutasarrıflığı’ndan bildirilmekle arz-ı malumât olunur.

Fî 24 Mayıs [13]35

Edirne Valisi
Sâlim