Cumhuriyet/1 İkinciteşrin 1936/Büyük Millet Meclisi bugün saat 14te açılıyor

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Büyük Millet Meclisi bugün saat 14te açılıyor
🙝🙟
Ulu Şefimizin bugün irad edecekleri nutka büyük bir ehemmiyet veriliyor
🙝🙟

Ankara 31 (Telefonla) – Cumhurreisi Atatürkün açış nutuklarile Büyük Millet Meclisinin beşinci devresi yarın saat 14 te ikinci çalışma yılına girecektir. Ulu Önder geçen seneki nutkunda beynelmilel vaziyetin ehemmiyetinden bahsederek dış siyasetimizi izah ettikten sonra büyük memleket meseleleri hakkında irşad ve işaretlerde bulunmuşlardı. Bu yüksek direktiflerin nurlu izi üzerindeki bir yıllık çalışmalardan büyük neticeler alınmıştır. Millet Meclisinin geçen seneki çalışma yılında millî hayatta bir inkılâb sayılacak değerde birçok kanunlar çıkmıştır. Meclis geçen yıl 81 toplantı yapmış, üç tefsir, 55 karar ve 220 kanun kabul etmiştir.

Yarın Meclisi Nuri Conker açacak, nisabı ekseriyet olduğu tensib edildikten sonra Cumhurreisi Atatürk kürsüye gelerek mühim nutuklarını irad edeceklerdir. Bundan sonra Meclis reisi, riyaset divanı,

[Arkası Sa. 9 sütun 3 te]