Cumhuriyet/1 İkinciteşrin 1936/Arka hamallığını ıslah için

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Arka hamallığını ıslah için

Arka hamallığını ıslah maksadile Dahiliye Vekâleti tarafından verilen karar, bugünden itibaren Ankarada tatbik edilmeğe başlanacaktır. Bu kararın İstanbulda tatbikına şimdilik imkân görülememektedir. Zira, İstanbulda arka hamallığını kaldırmak için alâkadar müesseseler henüz icab eden hazırlıkları ikmal etmemişlerdir. Bu hazırlık ancak iki aya kadar ikmal edilebilecektir.