Câm-ı hecrün nûş ider mestâneler gördin mi hiç

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Câm-ı hecrün nûş ider mestâneler gördin mi hiç
Yoluna cânlar virür merdâneler gördin mi hiç

Zülfünün zencîr-i sevdasın tolayub boynına
Şehr-i hüsnün cerr ider dîvâneler gördin mi hiç

İtmege ağyârdan pinhân bu 'ışkun gencini
Bu yıkık gönlüm gibi vîrâneler gördin mi hiç

Göreliden sûretün nakşın der ü dîvârda
Sûretün nakş itmedük büt-hâneler gördin mi hiç

Bezm-i hüsnünde Necâtî gibi yüzün şem'ine
Bâl ü perler yandurur pervâneler gördin mi hiç