Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
28/5/1928
Sayı: 900
Tertip : 3 Cilt : 9 Sayfa : 610
Resmî Gazete

KANUN
Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun
Kanun No. 1288

Kabul Tarihi: 20/5/1928

 

Madde 1 – Devlet, vilayet, şehremaneti ve belediyeler gibi resmi devair ve müessesatın bilümum muamelatı tahririye ve hesabiyesinde beynelmilel rakamların kullanılması mecburidir.

İşbu mecburiyetin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelatta dahi tatbikını en kolay mahallerden başlamak suretiyle 1931 Haziranına kadar temine Hükümet mezundur.

Madde 2 – Bu kanun 1 Haziran 1929 tarihinden muteberdir.

Madde 3 – Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Ayrıca bak[değiştir]