Atike Sultan Çeşmesi kitabesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hazret-i Sultân Ahmed Hân-ı Gâzî kim odur
Cümle ehl-i hâcetin hep dest-gîr ü hemdemî

Üsküdarı eyledi ihyâ-yı âb-ı iltifât
Feyz-i ihsâniyle sîr-âb itdi o cây-ı hürremi

Nûr-ı ‘aynı revnâk-ı gülşen-sarây-ı devleti
Duhter-i pâkîzesi nisvân-ı dehrin ekremi

Eyledi ihyâ bu zîbâ çeşmeyi Allâh içün
Oldu hayr-ı câriye kıldı du’âcı âlemi

Su gibi ezberledi Sa’dî gören târîhini
Kıldı icrâ Âtike Sultân mâ-i Zemzemi 1141 (1728-29)


Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.