Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
31/07/1951
Sayı: 7872
Resmî Gazete

KANUN
Kanun No. 5816

Kabul Tarihi: 25/07/1951

 
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanun

Madde 1
f1. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
f2. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
f3. Yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2
f1. Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır.
f2. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3
f1. Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4
f1. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5
f1. Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür.