Atatürk'ün Ankara Hukuk Mektebi'ne yazdığı telgraf

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

20 Eylül 1925

Ankara Hukuk Mektebi Tedris Heyeti Reisi Mahmut Esat Beyefendiye,

Ankara Hukuk Mektebinin 15 Eylül 1341 (1925) tarihinde içtima eden profesörleri tarafından mezkûr mektep Heyet-i Tedrisiyle Fahrî Riyasetini kabul etmekliğim hakkında olan teklifi, Kemal-i memnuniyetle kabul ettim. Mektebin müstakbel faaliyetinde Türk inkılâp ve medeniyetinin ruhuna muvafık tedrisatta bulunmak suretiyle vatanımıza nâfi olmasını temenni ederim.

Gazi Mustafa Kemal