Aradılar Pir Sultan'ın Aslını

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Aradılar Pir Sultan'ın aslını
Görelim ki ne söyletir Yaradan
Dinleniz de şerh eyleyim vasfını
Zuhûr oldu Kâzım Mûsa Rızâ'dan

Evvel Ali yerin gögün binâsı
Kudret kandilinden çalınmış mayası
Kâzım atasıdır Rızâ dedesi
On iki İmam ile geldi sıradan

Şeyh Cüneyd'dir âşıkların atası
Yine Şah'tan Pir Sultan'ın putası
Ummandır deryadır nurdur ötesi
Bilir misin kimdir nârı nûr eden

Hem Rızâ hem Hâşim hem Seyyid
Bir başında vardır hem Ebü Tâlib
Bektaş-ı Veli'de yazılı kayıd
İnanmayan haber alsın oradan

Seksen bin er Horasan'dan koptular
İmam-ı Rızâ-yı muhkem tuttular
Suluca kar -Öyük'te sohbet ettiler
Erler meşverette kaldı orada

Güvercin donunda havadan indi
Darı çeçi üstünde namazın kıldı
Doksan bin evliyaya serçeşme oldu
Mevlâm kısmetlerin verdi orada

Uçurdular Pir Sultan'ın kuşunu
Seyrangâh eyledi Yıldız başını
Hub gösterdi toprağını taşını
Mevlâm kısmetini verdi orada

Şah Yıldız dağında sema' eyledi
Bir ayak üstünde bin bir kelâm söyledi
İndi Banaz'ı hoş vatan eyledi
Hayli devr ü zaman geçti orada

Koca Şah Urum'a bir elma saldı
Dolandı Urum'u Banaz'a geldi x
Pir Sultan elmaya bir tekbir kıldı
İnsan taaccübde kaldı orada

Yüce gördü şehidliğin yolunu
Mansur gibi kabul kıldı dârını
Kokladı elmayı verdi serini
Hırkasını asılı koydu orada

Seksen bin er Horasan'dan zuhûru
Geldi Urum'a hatm eyledi zâhiri
Şeşper koltuğundan gitti âhırı
Dört yolun dördüne gitti orada

Halifeler bir araya geldiler
Evlâd kimdir deye meşveret kıldılar
İnce Mehemmed'i şaha saldılar
On iki Şah'dan sened aldı orada

İsmâil'm ötesine ermezler
Evlâd olmayana senet vermezler
Senede mühüre itimad kılmazlar
Aradan kaldırmazlar zann ü gümânı