Antalya Valiliğinin 2020/6 No'lu Genelgesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: 87674903-010.06.01-E.12346
05/04/2020

İlgi : a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

b) İçişleri Bakanlığı 23.03.2020 tarih ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün E.5929 sayılı Genelgesi

c) İçişleri Bakanlığı 03.04.2020 tarih ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün E.6235 sayılı Genelgesi

ç) İçişleri Bakanlığı 05.04.2020 tarih ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün E.6238 sayılı Genelgesi

Konu: Koronavirüs Tedbirleri

GENELGE
2020/6

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için; Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, 3 Nisan 2020 tarihinde Saat 24:00 dan itibaren aşağıdaki ek tedbirler İçişleri Bakanlığımızın ilgi Genelgesi doğrultusunda uygulamaya konulmuştur. Buna göre; 1- 3 Nisan 2020 gününde Saat: 24.00’dan itibaren Antalya İlinden hava, kara, deniz yaya yoluyla tüm giriş/çıkışlar sınırlandırılmıştır.

2- Antalya İli sınırları içerisinde hâlihazırda bulunan 01.01.2000 tarihinden sonra doğanlar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

3- Doğum tarihi 01.01.2000 – 01.01.2002 tarihleri arasında (18 - 20 yaş aralığında) olmakla beraber;

a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Memur, Sözleşmeli Personel veya İşçi statüsünde görevli olanlar,

b) Özel Sektörde düzenli bir işe sahip olan ve Sosyal Güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

c) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından diğer İllerden, İlimize 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge kapsamında planlaması yapılan mevsimlik tarım işçileri getirilen sokağa çıkış yasağından muaftır. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır.

4- Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlardan çalışmaları Kurumlarınca gerekli bulunanların listesi, bir yazı ile Kaymakamlık Seyahat İzin Kurullarına bildirilecektir. Seyahat İzin Kurulları, bu kişilerden Genelgemizde belirtilen şartlara uygun olanlara, yapılacak kontrollerde ibraz etmeleri amacıyla ekteki forma uygun İZİN BELGESİ düzenlenecektir.

5- Uygulama süresince İlimize yapılacak tüm giriş/çıkışlar sadece yetkili Seyahat İzin Kurullarınca verilecek SEYAHAT İZİN BELGESİ ile yapılabilecektir.

6- SEYAHAT İZİN BELGESİ sadece;

a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, c) Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye), d) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), e) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, f) Askerlik hizmet biten yakınını bulunduğu ilden özel aracı ile getirmek isteyen, g) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, h) Ceza infaz kurumlarından salıverilen, i) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan kişilere verilecektir.

7- Seyahat İzin Belgesi taleplerinin alınması için;

a) İçişleri Bakanlığına ait Alo 199, b) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi, c) Kaymakamlıklardaki SEYAHAT İZİN KURULLARIna (Saat: 08.30 - 17.30 arasında hergün) doğrudan başvuru, Usullerinden sadece birisi kullanılarak yapılabilecektir.

8- Seyahat İzin Kurullarına doğrudan yapılan başvuruların kayıtları 112 VEFA DESTEK PROGRAMI üzerinden yapılacaktır.

9- SEYAHAT İZİN BELGELERİ çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecektir.

10- Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır.

11- Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacaktır.

12- SEYAHAT İZİN BELGELERİ, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı olacak, D2 Yolcu Taşıma Belgesine sahip ticari araçlar için ise, daha önceden gönderilen genelgelerimizde belirtildiği gibi Taşıma Yetki Belgesinde belirtilen yolcu taşıma sayısının asgari %50 si, her halukarda toplam 20 kişiyi geçmemek şartı ile kullanılabilecektir.

13- Özel araç haricinde toplu taşıma araçları ile seyahat edecek, seyahat izin belgeli vatandaşların bilgileri her gün saat 17:30’a kadar 07ilplanlama@icisleri.gov.tr adresine, Microsoft Excel ortamında ekteki form doldurularak gönderilecektir. Alanya Otogarından yapılacak organizasyon Alanya Kaymakamlığınca diğer İlçelerden yapılacak organizasyon, D2 Yolcu Taşıma Belgesine sahip ticari araçlar (TURSAB kayıtlı Turizm ya da Özel Tur Taşımacılığı yapan) ile Antalya Otogar Seyahat İzin Kurulunca organize edilecektir.

14- Antalya İlimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler SEYAHAT İZİN BELGESİ taleplerini 05.04.2020 (Pazar) sabah 08.00’den 09.04.2020 (perşembe) sabah 08.00’e kadar yapılabilecektir.

15- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Bakanlık Genelgesi kapsamında evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen SEYAHAT İZİN BELGELERİ; ilgi Genelgemiz kapsamında kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli olacaktır.

16- Kaymakamlarımız yukarıda belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için haftasonu dahil olmak üzere başta çalışma koşulları, yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlamaları yapacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

17- Koronavirüs Tedbirleri kapsamında daha önceden gönderilen Genelgelerde bulunan ve bu Genelgeye aykırı olmayan tüm uygulamalara devem edilecektir.

18- Genelgeler kapsamında alınan tedbirlerin il ve ilçelerde uygulanmasının takibi, ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesisi amacıyla Bakanlık Merkezimizde kesintisiz şekilde görev yapacak olan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi (GAMER) bünyesinde Seyahat İzin Kurulları Takip ve Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin aksatılmadan uygulanması için gerekli tedbirlerin Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını

Gereğini önemle arz ve rica ederim.

Kaynak: "İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2020/6 No'lu Genelge (Koronavirüs Tedbirleri)". Antalya Valiliği. 5 Nisan 2020. 15 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2020-10-04. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.