Ahmed Efendi Çeşmesine

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Nâm-dâş-ı fahr-i ‘âlem zâ’ir-i beyt-i harâm
Âb-ı rûy-i hâcegân hayrât ü cûdun mazharı

Fî-sebîlillâh bu dil-cû çeşmeyi bünyâd idüp
Sû-be-sû sîr-âb u mesrûr itdi teşne dilleri

‘Ayniyâ atşâna bir bir söyledim târîh-i tâm
Al iç icrâ eyledi Ahmed Efendi Kevseri 1239 (1823)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.