Adliyye Cami tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Câmi’ü’l-ihsân ü himmet zîb-i tahtı saltanat
Gâzî Hân Mahmûd-ı ‘Adlî-şân imâmü’l-müslimîn

İ’tibâr edüp Şeref-âbâda ol şâh-ı cihân
Kıldı bu nev ma’bed-i ‘âlî ile eşref-terîn

Gerçi Sultân Mustafâ-yı sâlisin bir mescidi
Var idi bu câda evvel lîk bî-vakf-ı metîn

Hüsrev-i ‘âlem binâ kıldıkda hüddâmın dahı
Eyledi vakf-ı hümâyûndan vazîfeyle mekîn

Yazdım itmâmında Vâsıf mısra-ı târîh-i tâm
Kıldı hakkâ ma’bed-i tecdîd şâh-ı kâmbîn 1230 (1815)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.