Adana Olayları ile ilgili bazı iddialar

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Adana Olayları ile ilgili bazı iddialar
Cebel-i Bereket mutasarrıfının 30 binden fazla kişiyi silahlandırıp Ermenileri öldürttüğü ve Dörtyol'da Ermenilerin silahlarını teslim etmelerini sağlamak için Halep'ten asker ve top sevk edildiği iddiaları hakkında Adana Valiliği'nden bilgi istendiği (Tarih: 5 Mayıs 1909) (DH. MKT, 2802/51)

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Telgraf Kısmı
Tarih: 22 Nisan sene [1]325

Adana Vilâyeti'ne

Dörtyol'da sükûnun iade olunmasından dolayı silahlarını hükûmete teslim eylemeleri için Ermenilere nesâyih icrası vilâyet-i behiyyelerince tebliğ edilmiş ise de mahall-i mezkûrun daire-i memuriyeti haricinde bulunduğu ve bu maksadın istihsâli için Haleb'den asker ve top sevkine mübâşeret olunduğu Şahir imzasıyla Haleb'den Patrikhâne'ye çekilen telgrafnâmede bildirilmesiyle vilâyetçe olan malumâtın serî‘an inbâsı ve bir de Cebel-i Bereket mutasarrıfının otuz bini mütecâviz ahaliyi teslîh ederek Ayas Nahiyesi'ne ve kurâ-yı saireye hücum ve birçok Ermeni'yi itlâf ve emvâl ve mevâşîyi gâret ve hâne ve çiftlikleri ihrâk etdirdiği ve ahaliden Dörtyol'a geçenleri on üç gün muhasara altında susuz bırakdırdığı ihbar olunduğundan bu bâbda da âcilen tahkikât icrasıyla tebeyyün edecek hakâikin muvazzahan ve âcilen iş‘ârı tavsiye kılınır.