Adana'ya Divan-ı Harb heyeti gönderilmesi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Adana'ya Divan-ı Harb heyeti gönderilmesi
III. Ordu ve Hareket Ordusu Kumandanı Mahmud Şevket Paşa'dan, Adana Valiliğince gösterilen lüzum üzerine teşkil edilecek Divan-ı Harb heyetinin bir an önce yola çıkarılmasının istendiği (Tarih: 30 Nisan 1909) (BEO, 3540/265427)

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Tarih: 17 Nisan sene [1]325

Üçüncü Ordu ve Hareket Ordusu Kumandanı Birinci Ferik Atûfetli Mahmud Şevket Paşa Hazretlerine

Vilâyetde asayişin takrîri için idare-i örfiye ilânıyla Divan-ı Harb-i Askerî teşkili lâ-büd olduğundan bahisle icra-yı icabı lüzumuna dair Adana Vilâyeti'nden vârid olan 17 Nisan sene [1]325 tarihli telgrafnâme leffen savb-ı atûfîlerine gönderilmekle şifahen beyân buyurulduğu vechile oraya gönderilecek Divan-ı Harb Hey’eti'nin bir an evvel i‘zâmıyla neticesinin vilâyet-i müşârunileyhâya li-ecli't-tebliğ inbâsına himmet.