Aşk Sultanının Fermanlı Kölesi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Ezelden şâh-ı aşkın bende-i fermânıyuz cânâ
Muhabbet mülkünün sultân-ı âlî-şânıyuz cânâ

Sehâb-ı lutfun âbın teşne-dillerden dirîğ etme
Bu deştün bağrı yanmış lâle-i nu'mânıyuz cânâ

Zamâne bizde gevher sezdiğiyçün dil-hırâş eyler
Anun'çün bağrumuz hundur maârif kânıyuz cânâ

Mükedder kılmasun gerd-i keduret çeşme-i cânı
Bilirsin âb-ı ruy-ı milket-i Osmânıyüz cânâ

Cihânı câm-ı nazmım şi'r-i Bâkî givi devr eyler
Bu bezmün şimdi biz de Câmi-i devrânıyoruz cânâ